Gökbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Gökbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
811olağan devlerOylum ve aydınlatma gücü bakımından orta boydaki dev yıldızlar.
812olasıOlması umulan, olasılık kuramında olasılığı sıfırdan büyük olan.
813olası yanılgıBir gözlem dizisinde yapılan yanılgıların (ölçülen değerlerin ortalama değerden farkı) salt değeri büyüklük sırasına göre dizildiğinde, dizinin ortasında yer alan hata p = ..formül.. Örnek: Bir yıldızın aynı koşullarda ölçülen dikeyhızının ortalaması 27.1
814olasılıkBir olayın ortaya çıkmasına engel olan başka olaylar bulunması halinde uygun haller sayısının mümkün haller sayısına oranı, bu oran O ile 1 sayısı arasında değişir sıfır olursa hiç olmayacak, 1 olursa kesinlikle olacaktır.
815olukAy yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.
816oluşumGökcisimlerinin, canlıların doğup, biçimlenme süreci.
817optik derinlikBir madde katmanı içinden geçen ışığın sönükleşme oranını belirten değer biryapımiı bir ortam için katmanın geometrik kalınlığı ile soğurma katsayısı çarpımı katmana giren ışık yeğinliği Io, çıkan ışık yeğinliği I ise, I = Io e-d eşitliğindeki d değeri.
818optik kalınlıkOptik derinliğin başka bir adı.
819oriyonBir takımyıldızın adı.
820oriyon yağmuruSaçılma noktası Oriyon takımına raslayan ve her yıl 20 ekim tarihinde görülen bir akan yıldız yağmuru.
821orta kuşakYer küresi üzerinde güney ve kuzeyde , 23°,5 ile 66°,5 lik enlem daireleri arasında kalan iki kuşaktan her biri.
822ortalama ayrıklıkYer'in ve gezegenlerin güneş çevresinde, çift-yıldızlarda yoldaşın başyıldız çevresinde yaptığı elips deviminde, ..formül.. eşitliği ile tanımlanan M açısı. Burada P dolanma dönümü, t günberi ya da enberiden geçme zamanı, t0 ise yörünge üzerinde verilen b
823ortalama enlemYer yuvarlağı üzerinde bir nokta için çeşitli zamanlarda ölçülerek bulunan enlem değerlerinin ortalaması.
824ortalama güneşDüzgün bir zaman ölçüsünün sağlanması için düşünülen sanal bir güneş, öyle ki bu güneş görünen yıllık devinmede hep gök eşleği üzerinde dolanır. Devinim açısal hızı değişmez yıllık dolanımını gerçel Güneş'le bitirir.
825ortalama güneş günü, ogOrtalama güneşin öğlenden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi 86400 saniye.
826ortalama güneş zamanı, ozOrtalama güneşe göre belirlenen zaman.
827ortalama kutupYer'in dönme ekseninin cisme kaskatı bağlı olmaması ve salınarak ağır ağır dönmesinden ötürü kutupların içinde dolandığı yaklaşık 20 metre kenarlı karenin merkezi.
828ortalama öğleOrtalama güneşin öğlene geldiği an.
829ortalama sapmaBir değerler dizisinin ortalama değere göre yaptığı sapmaların (ayrılıkların) salt değerinin aritmetik ortalaması Ay. bk. ortalama yanılgı.
830ortalama yanılgıBir gözlem dizisinde yapılan yanılgıların (gözlenen değerlerin ortalama değerden farkları) salt değerlerinin aritmetik ortalaması.
831ortalama yıldız zamanıİlkbahar noktasının bir yıl içindeki ortalama yerine göre belirlenen zaman.
832ortalama zamanbk. ortalama güneş zamanı.
833ortalama zaman saatiOrtalama güneşin devinme hızına göre işleyen , yani dönme hızı değişmeyen ve bir ortalama güneş gününde iki dönüş yapan saat.
834ortayuvarYer havayuvarında katyuvarının üzerinde, sıcaklığın azaldığı, yaklaşık 60 km. ile 80 km. arasındaki katman.
835oymakHemen hemen aynı tür yıldızlardan oluşmuş, Samanyolunun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri.
836ozonyuvarıYer havayuvarında 30 km. lik yüksekliğin üstünde, sıcaklığın arttığı ve ozon (O3) moleküllerinin doğduğu katyuvarının ara katmanı.
837öbekGenel olarak, yaş, kimyapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren dizgelere (özellikle Samanyoluna) ilişkin yıldızlar kümesi. Öbek I yıldızları, Samanyolu düzlemi yöresine dağılmış, daha çok sarmalın (spiral) kollarında yığılmış y
838öğleGünortası Güneşin öğlene geldiği an.
839öğlenBir gözlemcinin başucundan, göğün güney ve kuzey kutuplarından geçen düzlem.
840öğlen aracıYıldızların öğlenden geçişlerinde gözerimi yüksekliklerini ölçen, öğlen boyunca devinebilen bir ırakgörür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir