Gökbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Gökbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
61arabacıBir takımyıldızın adı.
62araçizgiAy ve gezegenlerin görünen, aydınlık parçası ile karanlık parçasını ayıran çizgi.
63arayıcıİstenilen yıldızı ırakgörür içine getirebilmek için büyük ırakgörürlere koşut olarak bağlı, görüş alanı geniş olan küçük ırakgörür.
64arıkovanıYengeç takımyıldızı yöresinde bir yıldız kümesi.
65arktürüs (a boo)Çoban'ın a yıldızı.
66artı yönSaat göstergesinin dönme yönünün karşıt yönü Yer'in dönme yönü.
67artıkgünbk. ekgün.
68artıkyılbk. ekliyıl.
69aslanBir takımyıldızın ve bir burcun adı Aslan takımyıldızı, Aslan burcu.
70aslan yağmuruSaçılma noktası Aslan takımına raslayan, 33 yılda bir kasım ortalarında şiddetlenen, tanınmış bir akan yıldız yağmuru.
71atarca yıldız, atarca, atYaptıkları radyo ışınımının yeğinliğinde yürek atışına benzer değişmeler görülen radyo kaynaklarına verilen ad. Atış aralıkları yani dönümleri 0.25 ile 1.34 saniye arasında olup, bu dönümlerden kimisi birkaç milyon yıl değişmez kalacak kadar kararlıdır.
72atom saatiKuvars saatlerinin yeni bir türü, saatteki kuvars titreşimleri bir atomun ya da molekülün (örneğin: amonyak molekülünün) titreşimleriyle ayarlanır.
73atom sayısıBir atomda bulunan proton sayısı.
74atom zamanıAtom titreşimlerine göre işleyen saatlerin belirttiği zaman.
75avköpekleriBir takımyıldızın adı.
76ayYer'in uydusu olan gökcismi.Art arda gelen iki yeniay arasında geçen 29,5 günlük süre. bk. kavuşum ayı.
77ay çevrimiEski Yunanlıların kullandığı ay-gün takvimde kabul edilen 76 yıllık zaman aralığı. Bu aralıkta MÖ. 330 dan başlayarak her 3, 5, 8, 11, 13, 16 ve 19 uncu yıllar ekli yıl olarak alınır.
78ay haritasıAy yüzeyindeki dağ, dağağzı ve düzlükleri gösteren harita.
79ay kenarıGörünen Ay tekerini sınırlayan dairesel çizgi.
80ay takvimiAy'ın gökyüzündeki görünen devimine ve evrelerine göre düzenlenen takvim.
81ay-gün devinmesiAy ve Güneş'in çekim etkisiyle Yer'in dönme ekseninin (dönen topacın baş sallamasını andıran) bir koni devinmesi yapması.
82ay-gün takvimiAy ve Güneş'in görünen devinmelerine göre düzenlenen takvim.
83ay-gün yılıHem ay evreleri değişimi hem de Güneş'in gökyüzündeki görünen devimi gözönüne alınarak düzenlenmiş olan takvim yılı. Süresi ortalama bir dönencel yıla (365, 24) eşit olup, aylar Ay evrelerine bağlıdır.
84ayak(Bori) Oriyon'un ß yıldızı.
85ayak vidasıIrakgörürlerin yatay oturmasını sağlamak için ayaklara konmuş alçaltma-yükseltme vidalarından her biri.
86ayakucuDüşey doğrutunun gökküresini deldiği noktalardan gözeriminin altında olanı.
87ayar yıldızıGökyüzünün çeşitli bölgelerinde, parlaklıkları kesin olarak saptanmış, belirli parlaklık dizgelerine bağlanmış yıldızlara verilen ad. Harvard dizgesine bağlı "north polar sequence" adlı listede verilen yıldızlardan her biri, uluslararası kabul edilen ayar
88ayarlamaBir ölçü aracının gösterdiği değerleri, ölçek olarak kabul edilen ya da doğruluğuna güvenilen başka bir araca göre düzenleme.
89ayçaAy'ın yarım daireden daha küçük görünüşü.
90aydınlanmaBir cismin birim yüzeyine düşen ışık akısı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir