Gökbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Gökbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1021tayf sırasıTayf sınıflamasına ilişkin sıra.
1022tayfçekerBir yıldızdan, bir ışık kaynağından gelen ışınımı dalgaboylarına göre renklere ayıran ve onları bir fotoğraf plağı üzerine alabilen, ırakgörürlere bağlı olarak çalışan bir tayf aygıtı.
1023tayfölçerBir ışık kaynağının tayfını veren ve bu tayfı küçük bir ırakgörürle gösterebilen aygıt.
1024tayfölçümüIşığı renklere ayırma ve inceleme eylemi.
1025tedirginciBir cisim çevresinde dolanan ikinci cismin yörünge devimine bozucu etki yapan üçüncü bir cisim.
1026tedirginlikÜçüncü bir cismin ya da cisimlerin çekim etkisiyle yörünge deviminin bozulma hali.
1027teğetsel hız, thBir yıldızın uzay hızının, bakış doğrultumuza dik yöndeki bileşeni.
1028tekboynuzBir takımyıldızın adı.
1029tekebk. Oğlak.
1030tekerBir gökcisminin teker biçiminde gördüğümüz yüzeyi cismin gökyüzü üzerindeki izdüşümü.
1031tekrenk süzgeciBelirli dalgaboyu aralığındaki ışığı geçiren renkli cam ya da benzeri bir düzen.
1032tekrenk vericisiÜrettiği beyaz ışıktan istenilen dalgaboyu aralığındaki ışığı dışarı verebilen bir deney aracı.
1033tekrenkliBelirli bir dalgaboyunca olan (ışık).
1034teleskopbk. ırakgörür.
1035temel düzlemKüresel konsayıların temeli olarak tanımlanan, merkezden geçen dairelerden biri.
1036temel katalogYıldızların konsayılarını, parlaklık ve uzaklık gibi temel öğelerini topluca veren cetveller kitabı.
1037teodolitUzaktaki bir noktanın, yıldızın, Güneş'in güney açısını ve yüksekliğini ölçen, ırakgörürlü araç.
1038teoriBir olay, bir yapı ya da düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş kuram.
1039teraziBir takımyıldızın ve bir burcun adı Terazi takımyıldızı, Terazi burcu.
1040ters akıntıAkışkan ya da gazların bir engele çarparak ters akıntı yapması.
1041ters devimbk. geri devim
1042tilkicikBir takımyıldızın adı.
1043titremebk. ışık titremesi.
1044titreşim sayısıSaniyedeki titreşim sayısı. Tekrenk ışık için titreşim sayısı = c/X (c = ışığın saniyedeki hızı, X = ışığın dalga boyu)
1045toplam bollukBir topluluğun içindeki birkaç boyda ya da türdeki bolluk sayılarının toplamı.
1046toplam ışınım gücübk. aydınlatma gücü.
1047toplam kadirToplam parlaklığın kadir sınıfı birimindeki değeri.
1048toplam parlaklıkBir yıldızın bütün dalgaboyu aralıklarında verdiği toplam ışınıma karşılık olan parlaklık.
1049toposantrikbk. yüzey merkezli.
1050toz bulutsuYapısında toz bulunan bulutsu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir