Gökbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Gökbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1111yarı düzgün değişenParlaklığı hemen hemen dönümlü olarak değişen, fakat dönümleri birbirine özdeş olmayan değişen yıldız.
1112yarı gölgeAy ve Gün tutulmalarında bir parça ışık alan gölge konisinin içi Güneş lekelerinde kara alanı saran daha aydınlık alan parçası.
1113yarı-büyük eksenElipste merkez ile elipsin merkeze en uzak noktası arasındaki, hiperbolde merkez ile hiperbolün merkeze en yakın noktası arasındaki doğru parçası.
1114yarıkIrakgörürlerin içinde bulunduğu kubbenin gözlem için açılabilen parçası bir alan üzerinde açılan şerit biçimindeki boşluk.
1115yarık genişliğiYarığın iki koşut kenarı arasındaki en kısa uzaklık.
1116yarıklı tayfyazarÖnünde bulunan bir yarıktan ışık alan tayfyazar.
1117yarıksız tayfyazarYarığı olmayan, önü açık tayfyazar.
1118yarıküreMerkezden geçen bir düzlemle, (çoğu zaman eşlek düzlemi) ikiye bölünmüş olarak düşünülen kürenin her bir parçası.
1119yaşBir gökcisminin oluşmaya başladığı günden bugüne dek geçirdiği zaman süresi.
1120yatay ıraklık açısıbk. gözerimi ıraklık açısı.
1121yavaşlamış devimGezegenlerin gökyüzündeki görünen deviminde ileri devimden geri devime (ya da karşıtı) geçişinde yaptığı duraklama.
1122yayBir takım yıldızın ve bir burcun adı Yay burcu, Yay takımyıldızı.
1123yazHaziran, temmuz, ağustos aylarını içine alan zaman aralığı (kuzey yarımküre için). Gökbilimde 22 haziran ile 23 eylül arası.
1124yaz dönencesiGüneşin gökyüzünde yaptığı görünen yıllık devinmede, kuzeyden güneye dönüş yaptığı yer. Bu yerin eşleğe göre açısal uzaklığı 23° 27' dir. Dönüş 21 haziranda olur. Günler bu tarihten sonra kısalmaya başlar.
1125yazıcıIşıkölçer ve benzeri araçlarla gözlem değerlerini devimli kâğıt üzerine çizerek yazan bölüm.
1126yeğinlikIşık magnetik alan, akım gibi etkileyici niceliklerin birim zamandaki çokluklarını belirten ölçek.
1127yelkenBir takımyıldızın adı.
1128yengeçBir takımyıldızın ve burcun adı Yengeç takımyıldızı, Yengeç burcu.
1129yengeç dönencesiYengeç burcundan, başka deyimle yaz dönencesinden geçen, eşleğe koşut daire, Yaz dönencesi anlamında da kullanılır.
1130yeniayAy tekerinin tüm karanlık olduğu evre. Bu evreden bir gün sonra Ay ince bir ayça biçiminde görülür.
1131yerÜzerinde yaşadığımız gezegen.
1132yer gazyuvarıYeri saran hava katmanı.
1133yer ırakgörürüİçindeki prizmalı düzenle ters göstermesi önlenmiş ırakgörür.
1134yer`in dönme devimiYer'in kendi ekseni çevresinde yaptığı dönü.
1135yer`in gölgesiYer ve Güneş kürelerine dıştan çizilen teğetlerin oluşturduğu koninin arkada kalan parçası tam gölge. (bk. şekil Y. 55)
1136yer`in kabuğuYer'i saran katı kabuk.
1137yer`in yarıgölgesiYer ve Güneş kürelerine dıştan içten çizilen teğetlerin oluşturduğu konilerden arkada kalan iki yan koni.
1138yer, konumBir cismin durduğu, bulunduğu nokta ya da yüzey parçası.
1139yer oyulgusuYer'in yapısını belirten model.
1140yer yuvarlağıÜzerinde yaşadığımız yuvarlak gökcismi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir