Gökbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Gökbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1171yıldız saatiYıldız zamanına göre çalışan saat.
1172yıldız yılı, yyYer'in yörünge deviminde bir kez dolanması için geçen zaman. Güneş'in gökyüzünde görünen yıllık deviminde bir yıldıza art arda iki kavuşumu arasındaki zaman süresi.
1173yıldız zamanı yzGüneş yerine ilkbahar noktasına bağlı olan zaman. Burada birim 1 yıldız günüdür.
1174yıldızdoğum bilimiYıldızların nasıl yaratıldığını açıklamaya çalışan kuram.
1175yıldızın iç yapısıBir yıldızın içinin fizik yapısı.
1176yıldızın içiEn dış gazyuvarının altında kalan gaz küresinin bütünü.
1177yıldızlar akıntısıBir yıldız kümesînin belirli bir doğrultuda topluca devinmesi.
1178yıldızlar dizgesiMilyonlarca yıldızın, gaz ve toz bulutlarının uzayda ayrı bir topluluk olarak ortaya çıkardığı uzay adası.
1179yıldızlar istatistiğiYıldız dizgelerinin yapısını, yıldızların uzay dağılımlarını ve devinmelerini istatistik yoldan inceleyen gökbilim dalı.
1180yıldızlar oymağıAçık yıldız kümelerine göre daha yaygın ve daha genç yıldız topluluğu.
1181yıldızlar öbeğiYaşları, kimyasal yapıları, yıldız dizgeleri içindeki dağılma durumları ve uzay hızları bakımından benzer özellikler gösteren yıldızların oluşturduğu bir sınıf öbek !, Öbek II gibi.
1182yıldızlararası maddeYıldızlar arasındaki uzaya dağılmış olan toz, gaz gibi maddelerin bütünü.
1183yıldızlararası tozYıldızlararası uzaya dağılmış olan katı parçacıklar.
1184yıldızlararası uzayYıldızların içinde bulunduğu uzay.
1185yıldızlıkGök olaylarını, yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını devinmelerini küresel bir kubbe içinde izdüşürücülerle gösteren yapı.
1186yıldızsı nesneler, ynÇok büyük ırakgörürlerle çekilen resimlerde yıldıza benzer, sönük görüntü veren göknesneleri. Büyük kütleli, olağanüstü yıldızlar olarak kabul edilmektedirler.
1187yıllıkYıla ilişkin.
1188yıllık bahar devinmesiİlkbahar noktasının batı yönünde yaptığı kaymanın bir yıllık değeri (50",4).
1189yıllık değişimBir yıl içinde meydana gelen değişme niceliği.
1190yıllık devinmeBir yıl boyunca ya da bir yıl içinde yapılan devinme.
1191yıllık ıraklık açısıBir gökcisminden, bir yıldızdan bakıldığında Yer ile Güneş doğrultuları arasında kalan açının saniye biriminde değeri.
1192yıllık sapınçYer'in Güneş çevresinsindeki dolanma deviminden ileri gelen ışık sapması ya da yıldızların yer değiştirmesi.
1193yoğunlaşmaBir yıldızın büzülerek yoğunluğunun artması.
1194yoğunluk dağılımıBir yıldızın içinde ya da uzayda çeşitli bölgelere göre yoğunluğun aldığı değerler.
1195yoldaşBir çiftyıldızın kütle bakımından küçük olan bileşeni.
1196yontarBir takımyıldızın adı.
1197yöneltmeBir ırakgörürü ya da gözlem aracını verilen yıldıza doğru çevirme işi.
1198yöneltmekYöneltme eylemi.
1199yöreYakınlarda dört bir yan, bölge.
1200yörüngeBir gökcisminin devinmesi boyunca çizdiği yol.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir