Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü - XML
Medeni Hukuk terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
331geçindirmeiâşe.
332geçirenfâriğ.
333geçirilenmefrûgün leh.
334geçirim, geçirmeferâğ, nakil.
335geçirim sözvermesiferağ taahhüdü ferağ va’di.
336geçişintikal.~ töresi: intikalî hukuk (bk. çağlararası töre).
337geçmezgayr-i mu'teber.
338geçmezlikmu’teberiyyetsizlik.
339gelenekan’ane.
340gelenekselan’anevî.
341gelirîrâd.
342genişletmetevsî'.
343gerçek kişihakîkî şahıs (bk. doğal kişi).
344Gereçmâ-lezime, levâzım.
345gerekşart (karş. koşul).
346gerekseme, gereksinmeihtiyâc.
347geri almaistirdâd.
348geri alma arancı (dilemi)istihkak da'vâsı (bk. iyelik arancı, dilemi).
349geri vermeiâde (karş. denkleştirme).
350geri-alım hakkıvefâ hakkı.
351geziciseyyâr.
352gidermasraf.
353giderme arancı (dilemi)men’ da'vâsı.
354gönderenmürsil.
355göndermeirsâl.
356gönülalmama'nevî tazminât (bk. tinsel zarar -giderim).
357görelinisbî. ~ hak: nisbî hak.
358görenekörf ve âdet. ~ töresi: örf ve âdet hukuku.
359görenekselörfî.
360görevden ötürüre'sen.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir