Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü - XML
Medeni Hukuk terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
511İn`ika d(sözleşmede) kurulma.
512inancate'mînât.
513inancalamakte'mîn etmek.
514inançları (görüşleri) birleştirme kıyılgısıtevhîd-i ictihâd karârı, ictihâdları birleştirme karârı.
515inançlı işlemi'timâda müstenid muamele (bk. güvençli işlem).
516infisâhbozulma, (derneklerde) dağılma.
517infisâhî şartbozucu koşul.
518inhisârtekel.
519inhisârîkendi başına, tekelli.
520inkâryadsıma. ~ etmek: yadsımak.
521inşâîbiçimleyici, ~ da’vâ: biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage). ~ hak: biçimleyici hak. ~ hüküm: biçimleyici yargı. ~ muamele: biçimleyici işlem.
522intifâ`asılanma. ~ hakkı: asılanma hakkı.
523intihâbseçim. ~ hakkı: seçim hakkı.
524intikalgeçiş.
525intikalî hukukgeçiş töresi, çağlar arası töre (Übergangsrecht, Intertemporales Recht, droit transitoire).
526iptâlbk. ibtâl.
527iptidâenbk. ibtidâen.
528irâdeistek, ~ beyânı: istek açıklaması (Willenklaerung). fesâdı: istek bozukluğu. ~ izhârı: istek açığa vurması (Willensaeusserung).
529irâdî şartistek koşulu (Willensbedingung). sırf ~: dilek koşulu (Wollensbedingung, condition purement potestative).
530irsâlgönderme.
531irtifakkatlandırım. ~ hakkı: katlandırım hakkı. aynî (arzî )~hakkı: yersel katlandırım hakkı.şahsî ~ hakkı: kişisel katlandırım hakkı.
532irtikâb etmek(kötü iş) işlemek.
533isbâttanıt. ~ etmek: tanıtlamak. ~ külfeti: tanıt yükü.
534isimad.
535istekirâde. ~ açığa vurması: irâde izhârı. ~ açıklaması: irâde beyânı, ~ koşulu: irâdî şart.
536isteksel sözleşmerızâî akid.
537isterîcâb (karş. önerme, öneri).
538isti`fâçekilme, bozacağını bildirme (Kündigung, congé,démission).
539istibdâldeğiştirme, değişme.
540istifâdeyararlanma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir