Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü - XML
Medeni Hukuk terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
601karzödünç.
602kasdamaçlama. ~ etmek: amaçlamak.
603kasden, kasdîamaçlayarak.
604kat1) kat. 2) makam (bk. orun).
605kat`îkesin.
606kat`iyyetkesinlik.
607katılma1) iştirâk. 2) (da’vaya) müdâhale. ~ payı, katkı : iştirâk hissesi.
608katlanan taşınmazhâdim gayr-i menkul.
609katlandıran taşınmazhâkim gayr-i menkul.
610katlandırımirtifak. ~ hakkı: irtifak hakkı.
611katmamülhak.
612kayd-ı hayât ile îrâd akdisağlığınca gelir sözleşmesi.
613kayıdyazgı.
614kaytd-ı ihtirâzîbk. ihtirâzî kayıd.
615kazâ1) yargı. 2) beklenmedik olay.
616kazâîyargısal.~ rüşd: yargısal erginlik.
617kazanç paylı âile malları ortaklığıhisse-i temettu' şartiyle âile şirket-i emvâli.
618kazandırıcıiktisâbî. ~ yıllanma (zamanaşımı) : iktisâbî mürûr-ı zaman.
619kazanmaiktisâb.
620kaziyye-i muhkemekesin yargı.
621keenlemyekünyok.
622kefâletboyun olma, boyunluluk. ~ akdi: boyun olma,boyunluluk sözleşmesi.
623kefîlboyunlu.
624kefîle kefîlart boyunlu (Nachbürge, arrière caution).
625kendi başınainhisârî (bk. tekelli).
626kendiliğinden hak almabizzat ihkak-ı hak.
627kendisine gönderilenmürselün ileyh.
628kendisine yollananmühâlün aleyh.
629kentişleribelediyye.
630kesinkat'î. ~ hesap: hesâb-ı kat'î. ~ yargı: kaziyye-i muhkeme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir