Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü - XML
Medeni Hukuk terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
721Medenî KanûnYurttaşlar Yasası (Zivilgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Code Civil).
722mefrûğün lehgeçirilen.
723mekfûlün bihboyunluluk konusu.
724memâlik-i ecnebiyyeyabancı ülkeler.
725Memnû`yasak. ~ tasarruflar: yasak işlemler.
726memnû`iyyetyasaklık, yasak olma.
727men` da`vâsıgiderme arancı, dilemi.
728men`-i müdâhaletaşkınlığın, elatmanın giderilmesi. ~ da'vâsı: taşkınlığın, elatmanın giderilmesi arancı, dilemi.
729menfaatçıkar.
730menkultaşınır.
731mer`iyyetyürürlük. ~ Kanûnu: Yürürlük Yasası.
732merâsimtören.
733merdûdyadlanmış.
734merhûntutulu.
735merkezözek.
736mes`elesorun.
737mes`ûlsorumlu.
738mes`ûliyyetsorumluluk, sorum.
739mesâîçalışma (çalışmalar).
740meskenkonut.
741meslekuğraş.
742meslekîuğraşsal.
743mevhûbün lehbağışlanan.
744mevzu`konu.
745mîrâskalıt. ~ hukuku : kalıt töresi. ~ mukavelesi: kalıt sözleşmesi. ~ sebebiyle istihkak da'vâsı: kalıt arancı, dilemi (Erbschaftsklage, action en pétition d'hérédité), ~ şirketi: kalıtçılar ortaklığı (Erbengemeinschaft). ~ a liyâkat: kalıta yaraşma.~ m intik
746mîrâsçıkalıtçı, kanûnî ~: yasal kalıtçı, mansûb ~: atanmış kalıtçı. (ikamede) nâm -zed ~: son kalıtçı. ön ~ : ön kalıtçı.
747mislî eşyâ, misliyyâtbenzeri bulunabilen nesneler, benzerli nesneler.
748mu`tebergeçer, geçerli.
749mu`teberiyyetgeçerlik.
750mu`teberiyyetsizlikgeçmezlik, geçersizlik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir