Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü - XML
Medeni Hukuk terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
91artırmamüzâyede.
92arz-ı hâldilekçe.
93arzetmeksunmak.
94arzûdilek. ~ şartı: dilek koşulu (Wollensbedingung, condition purement potestative) (bk. sırf irâdî şart).
95arzuhalbk. arz-ı hâl.
96âsâr-ı atîkaeski yapıtlar.
97asgarîen az, en aşağı.
98asıllarusûl (bk. kökler).
99asliyye mahkemesiilk yargılık.
100aşılanmaintifa'. ~ hakkı: intifa' hakkı.
101aşikârapaçık.
102atamatayîn.
103atamakta'yîn etmek.
104atanmış kalıtçımansûb mirâsçı.
105atehbunama, bunaklık. ~getirmek: bunamak.
106ayıbbozukluk. ~ lara karşı tekeffül (te’mînât): bozukluklara karşı sağlama.
107ayınnesne.
108ayırım1) tefrîk. 2) fasıl.
109ayırtımtemyîz, ~ gücü: temyîz kudreti. ~ gücü olan, ~ güçlüsü: mümeyyiz. ~ gücü olmayan: gayr -i mümeyyiz. ~ güçsüzlüğü: temyîz kudret sizliği.
110aynînesnel.
111ayninesnel.
112ayniyyetözdeşlik.
113ayrıkmüstesnâ. ~ tutma: istisna.
114ayrıltı, ayrıtmadde (Artikel, article).
115ayrımfark.
116ayrıntıteferruât.
117azınlıkakalliyyet.
118bâbbaşlık (Titel, titre).
119babalık(çocuk edinmede) evläd edinen (bk. çocuk edinen).
120bağımlıgayr -i müstakil, müstakil olmayan. ~ elmen:fer'î zi'l- yed.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir