Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü - XML
Medeni Hukuk terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1321yedek nesnekaim şey (bk. yedek, yerine geçen nesne).
1322yeğlikevleviyyet. ~ kanıtı: evleviyyet delîlî. ~le: evleviyyetle (bk. haydi haydi).
1323yemînand. ~ etmek: and içmek.
1324yenilemetecdîd.
1325yer parçasıarazî (karş. toprak).
1326yerelleştirmemahallîleştirme.
1327yerine geçen nesnekaim şey (bk. yedek, yedek nesne).
1328yerine geçmekaim olma.
1329yerleşge, yerleşme yeriikametgâh.
1330yerleşkenmukıym.
1331yerleşmişmüstakar (doğrusu: müstakır).
1332yersel katlandırım hakkıaynî (arzî) irtifak hakkı.
1333yetenekehliyyet.
1334yetenekliehil.
1335yetkilisalâhiyyetdâr.
1336yevmiyyegündelik.
1337yevmiyye defterigünlük defter, günlük, günce (Tagebuch, journal).
1338yıllanmamürûr-i zaman (bk. zamanaşımı). ~nın durması: mürûr-ı zamânın ta'tîli. ~nın kesilmesi: mürûr-ı zamânın kat'ı.
1339yitikgaib.
1340yitiklikgaiblik.
1341yitirmeizâa.
1342yokkeenlemyekün.
1343yoklukadem, fıkdan (bk. bulunmama, bulunmazlık).
1344yoksunmahrûm.
1345yoksunlukmahrûmiyyet.
1346yollamahavâle.
1347yollananmuhâlün leh.
1348yollayanmuhîl.
1349yorumlamaktefsîr etmek.
1350yönetimidâre. ~ kurulu: idâre hey'eti. ~ töresi: idâre hukuku.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir