Bilişim Terimleri Sözlüğü - XML
Bilişim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
511önekBir veri sözcüğünün önünde yer alan ve verinin türünü gösteren ikil kümesi.
512önleyici bakımBir donanım dizgesinde hiç bir aksaklık görülmeden, ileride herhangi bir aksaklığın ortaya çıkışını önlemek amacıyla sürdürülen sürekli bakım. Koruyucu bakım deyimi de kullanılır.
513örneklemÖrnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğeler kümesi.
514örnekleme1. Bir değişkenin değerlerini belirli zaman aralıklarında saptama. 2. Herhangi bir kümenin tüm öğelerinin incelenmek istenen birtakım özelliklerini gösterecek biçimde seçilmiş örnekler saptayarak yürütülen herhangi bir dizge çözümleme ya da istatistiksel
515örnekselVeri'nin, sürekli bir fiziksel değişkenle gösterimine değgin.
516örneksel bilgisayarözünde, verilerin örneksel gösterimlerinin kullanıldığı bir bilgisayar.
517örneksel gösterimBir değişkenin değerinin, sürekli değiştiği düşünülen bir fiziksel büyüklükle gösterimi fiziksel büyüklüğün genliği veriye oranlı tutulabilir ya da verinin uygun bir işlevi olabilir.
518örneksel veriSürekli değiştiği düşünülen bir fiziksel büyüklükle gösterilmiş veri.
519örneksel-sayısal çeviriciörneksel veriyi sayısal veriye dönüştüren herhangi bir aygıt.
520örtmekBaşka bir damgalar örüntüsündeki kesimleri alıkoymak ya da atmak üzere bir damgalar örüntüsünü kullanmak.
521örtüBaşka bir damgalar örüntüsündeki kesimlerin alıkonulması ya da atılmasını sağlamak üzere kullanılan bir damgalar örüntüsü.
522örüBilişimsel dilbilim ve bilgi erişimde, doğal dil sözdiziminin bir yazı oluşturacak biçimde, biçim, anlatış ve noktalama imleriyle kullanıldığı, bir uzunluk kısıtlaması öngörülmeksizin, gereken boyda damga dizgisi.
523örü başlangıç damgasıBildiri başlığını bitirmek üzere kullanılan ve örünün önüne gelen gönderim güdüm damgası.
524örü sonu damgasıBir örüyü bitirmek üzere kullanılan bir gönderim güdüm damgası.
525örüntü tanımaBir görüntüde yer alan anlamlı biçimlerin özdevimli biçimde çözümlenerek tanınmasıyla ilgili araç, gereç, yöntem ve teknikleri geliştirmeyi amaçlayan çalışma alanı.
526öykünümBelli bir bilgisayar için yazılmış izlencelerle başka bir bilgisayarı kullanma olanağı sağlayan teknik. Bir bilgisayar dizgesinin, sanki başka bir bilgisayar dizgesine öykünerek, onun için hazırlanmış veri ve izlencelerle, değişik sürede de olsa, özdeş so
527özdevimliBelirli koşullar altında, herhangi bir işletmen'in karışması gerekmeksizin işleyen bir aygıt ya da sürece değgin.
528özdevimli bilgi işlemÖnemli bir kesimi özdevimli araçlarca yürütülen bilgi işlem.
529özdevimli güdümÖzdevimli denetim/güdüm aygıtlarının ve dizgelerinin tasarımı ve kullanımı ile ilgili bilim ve teknikbilim dalı. Birtakım fiziksel süreçlerin ya da mekanik işlemlerin özdevimli olarak yürütülmesi, bk. süreç denetim.
530özdevimli öğrenmeBir aygıtın geçmişteki çalışmasına dayanarak kendi başarısını iyileştirme yeteneği, bk. yapay anlayış.
531özdevimlileştirmeBir yordam, süreç ya da donanımı özdevimli kılmayı amaçlayan dönüştürme.
532özdevinBir sürecin, özdevimli araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesi.
533özel amaçlı bilgisayarSınırlı bir sorun kümesi üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış bir bilgisayar.
534özel damgaBir damga takımında, yazaç, sayı ve boşluk damgası dışında herhangi bir çizisel damga.
535özel düğüme geçiş damgasıStandart damga takımının çizisel damgaları yerine, üzerinde uzlaşma sağlanmış başka bir damga takımına geçiş için kullanılan bir düğüm genişletme damgası.
536özetBir yazının içeriğini ya da iletisini kısaltılmış bir biçimde veren, bununla birlikte kimileyin 2.000 sözcük boyuna varan bir örü. bk. soyut.
537özörgütlü izlenceİç yapısında yeniden düzenlemeler yapma yeteneği olan bir izlence.
538özsoyutBilgi erişimde ve belgelemede, belge örüsünün, özdevimli doğal dil çözümleme ya da özdevimli sayılamalı çözümleme yöntemleriyle elde edilmiş soyut niteliğinde özeti.
539özuyumlu bilgisayarÇalışma özelliklerini çevre koşullarına göre değiştirme yeteneği olan bir bilgisayar ya da herhangi bir dizge.
540özuyumlu izlenceÇalışma özelliklerini çevre koşullarına göre değiştirme yeteneği olan bir izlence.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir