Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3301küçük kalkan bezi(anlamdaş, paratiroyid), (Yun. para=yanında,Yun. thyreos= kalkan, Yun.eidos=biçim), Kalkan bezinin yanında bulunan esmer renkli 4 küçük iç-salgı bezi.
3302küçük karga(Coloeus monedula), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının kargagiller (Corvidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 31 cm. Tüyleri kara, boynu kül-rengidir. Avrupa ve Asyada heryerde yaşar.
3303küçük karides(anlamdaş. teke, Palaemon serratus), Eklembacaklı hayvanlardan kabuklular (Crustacea) sınıfına giren bir tür. Hortumu uzun ve testerelidir. Uzunluğu 7-10 cm. Akdenizde boldur.
3304küçük kedi balığı(anlamdaş. küçük sakız levreği, Scyllium canicula), Köpek-balıkları (Selachii) takımının kedi-balığıgiller (Scylliorhinidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 50-80 cm. Derisi beneklidir. Avrupa kıyılarında ve Akdenizde yaşar.
3305küçük kerkenez(Falco naumanni), Kartallar (Falconiformes) takımının kartalgiller (Falconidae) familyasından bir kuş türü. Tüyleri mavi-külrengi, kırmızı-kahverengi karışıktır. Kuzey Batı Afrika, Güney Avrupa, Ön ve Orta Asyada ova ve yüksek dağlarda yaşar.
3306küçük kertenkele(Lacerta parva): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının öz-kertenkelegiller (Lacertidae) familyasından bir sürüngen türü. Güney Batı Asya ve AnadoIuda yaşar.
3307küçük kum yıları balığı(Ammodytes tobianus), Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kumbalığıgıller (Ammodytidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 15-20 cm. Sırtı mavi, karnı gümüşsel beyazdır. Adaların yakınlarında yaşar.
3308küçük kumru(Streptopelia senegalensis), Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının kumrugiller (Peristeridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 26 cm. Çok renklidir. Afrika ve Anadoluda parklarda yaşar.
3309küçük martı(Larus canus): Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının martıgiller (Laridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 45 cm. Sırtı açık külrengi, gagası sarı-yeşil, ayakları yeşil-külrengidir. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, Kuzey Asya ve Karadeniz kıyılarında yaşar. Göçeder.
3310küçük nal-burunlu yarasa(Rhinolopus hipposideros), Yarasalar (Chiroptera) takımının nalburunluyarasagiller (Rhinolophidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 4, kanat açıklığı 22 cm. Orta Avrupada toplu halde yaşar.
3311küçük Nil aygırı(Choeropsis liberiensis), Çift-parmaklılar (Artiodactyfa) takımının hipopotamgiller (Hippopotamidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 125 cm. Küçüktür. Batı Afrikanin su kenarlarındaki ormanlarda yaşar.
3312küçük oda sineği(Fannia cannicularis,) Eklembacaklı hayvanlardan böcekler (İnsecta) sınıfının ikikanatlılar (Diptera) takımından bir türü. Uzunluğu 6 mm. Pencerelerde yaşar.
3313küçük penguen(Eudyptula minor): Penguenler (Sphenisciformes) takımının penguengiller (Spheniscidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 30 cm. Tüyleri mavimsi, göğüs beyazdır. Avustralya bölgesinde yaşar.
3314küçük sakız levreğibk. küçük kedi balığı
3315küçük tarla kuşu(Calandrella rufescens) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının tarlakuşugiller (Alaudidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 13 cm. Sırtı toprak rengi, karnı beyazdır. Palearktik bölgenin güneyinde step çöllerde yaşar.
3316küçük tavus kelebeği(Saturnia pavonia) Eklembacaklı hayvanlardan böcekler (İnsecta) sınıfının pulkanatlılar (Lepidoptera) takımının bir türü. Genişliği 5-7 cm kadardır. Vücudu kalın ve yün gibi tüylüdür. Gece kelebeğidir.
3317küçük testere-gagalı ördek(Mergus albellus), Kazsılar (Anseriformes) takımının ördekgiller (Anatidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 40 cm. Genel olarak beyaz renkli ve lekelidir. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerikada yaşar.
3318küçük toy kuşu(Otis tetrax) Bataklık-kuşları (Grallae) takımının toygiller (Otididae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 50 cm. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrikada yaşar.
3319küçük-ayıgiller(Procyonidae, (Yun. prokyon = küçük ayı yıldızı): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etçiller (Carnivora) takımının yarık-ayaklılar (Fissipedia) alt. takımının köpeğimsiler (Arctoidea) üst-familyasına giren bir familyası. Ayı ve sansarlara benzeyen ve boyları küçük olan hayvanları içine alır. Otçuldurlar. Panda (Ailurus fulgens), kinkaju (Potos flavus), koati (Nasua rufa) türleri iyi bilinir.
3320küçük-yarasalar(Microchiroptera), (Yun. mikros = küçük, Yun.kheire= el Yun. pteron = kanat):Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının yarasalar (Chiroptera) takımın bir alt-takımı. Ağızları kısa gözleri küçük, kulakları büyüktür. Böcek yerler. Bazısı kan emer. 750 türü vardır. Nalburunlu-yarasagiller (Rhinolophidae), yaprakburunluyarasagiller (Phyllostomatidae), serbest-kuyruklu-yarasagiller (Emballonuridae), kapakburunluyarasagiller (Rhinopomidae), yassıburunluyarasagiller (Vespertilionidae), balık-yiyen-yarasagiller (Noctilionidae) familyaları. içine alır.
3321küçük-yüzgeçli-yunusbalığıgiller(Delphinapteridae), (Lat, delphinus = yunus balığı , Lat.a = sız, Yun. pteron = kanat), Omurgalı hayyanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının balinalar (Cetacea) takımının dişli-balinalar (Odon-toceti) alt-takımına giren bir familyası. Küçük boyludurlar. Başları yuvarlaktır. Sırt yüzgeçleri yoktur. Kuzey yarım küresinin soğuk sularında yaşarlar. Ak balina (Delp-hinapterus leucas) türü iyi bilinir.
3322küesal(Pharomacrus mocinno), Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının kemirgen-gagalıgiller (Trogonidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 42 cm. Kırmızı, beyaz, sarı, yeşil renklidir. Uzun kuyruk tüyleri kara olur. Orta Amerikada yaşar.
3323külrengi ağaçkakan(Picus canus): Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının ağaçkangiller (Picidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 30 cm. Tüyleri kahverengi, alnı kırmızı, ayakları yeşildir. Orta ve Kuzey Avrupa ve Asyada ovalarda yaşar.
3324külrengi balıkçıl(Ardea cinerea): Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 105 cm. Sırtı külrengi, karnı beyazdır. Palearktik bölge, ve Güney Asyada göl, ırmak ve deniz kenarlarında yaşar.
3325külrengi et sineği(Sarcophaga carnaria), Eklembacaklı hayvanlardan böcekler (İnsecta) sınıfının ikikanatlılar (Diptera) takımına giren bir tür. Lârvalarını hayvan ölüsü ya da et üzerinde doğurur (pupipar).
3326külrengi guguk(Cuculus canorus), Guguksular (Cuculiformes) takımının gugukgiller (Cuculidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 37 cm. Sırtı kahve-külrengi, Karnı beyazdır. Göçüçüdür. Hemen bütün Eski Dünyada orman, dağ ve ovalarda yaşar.
3327külrengi kargabk. leş kargası
3328külrengi kör yılansı(Ophiosaurus apus), Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kör-yılansıgiller (Anguidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 110 cm. Uzun olan kuyruk kolayca birkaç parçaya bölünebilir. Ayaksızdır. Güney Avrupa ve Batı Asyada yaşar.
3329külrengi öteğen(Sylvia communis), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öteğengiller (Sylviidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 14 cm. Sırtı külrengi, karnı beyazımsıdır. Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asyada orman ve çayırlarda yaşar.
3330külrengi yelve(Emberiza cineracea): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının yelvegiller (Emberizidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 16 cm. Sırtı külrengi, karnı beyaz, gerdanı sarı olur. Anadolu ve İranda kayalıklarda yaşar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir