Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3751miyokardbk. yürek kası
3752miyonema(Yun. mys=kas, Yun.nema = iplik) Birgözeli hayvanlarda görülen, kasılabilen telcikler ilkel kas.
3753miyopbk. uzak-görmez
3754miyozin(Yun. mys=kas) Suda erimeyen fakat tuz çözeltilerinde eriyen ve kas tellerinin karakteristik kimyasal yapısını meydana getiren bir kas proteini bk. akto-miyozin.
3755moagiller(Dinornithida), (Yun. deinos = korkunç, Yun.ornis = kuş) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının moalar (Dinornithes) takımına giren bir familyası. Yeni Zelandada yaşamış ve soyları yükenmiş, uçmayan kuşlardır. Cüce moa (Anomolopteryx parva), azman moa (Dinornis maximus) iyi bilinen türleridir.
3756moalar(Dinornithes), (Yun. deinos=korkunç, Yun. ornis = kuş) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının karinasızlar (Ratitae) bölümüne giren bir takımı. Yeni Zelandada yaşamış ve yerliler tarafından eti çok yendiği için 500 yıl önce soyu tükenmiş olan uçamayan kuşları içine alır. Moagiller (Dinornithidae) familyası vardır.
3757modifikasyonbk. değişke
3758Mola molabk. ay balığı
3759Molidaebk. aybalığıgiller
3760Mollienesia latipinnabk. kara molinezya
3761Molluscabk. yumuşakçalar
3762Molluscoideabk. yumuşakçamsılar
3763Molossus rufusbk. kırmızı buldok yarasası
3764mongos(Lemur mongos), Maymunlar (Primates) takımının makigiller (Lemuridae) familyasından bir memeli türü. Kedi büyüklüğündedir. Kuyruğu çok uzun olur. Madagaskarda yaşar.
3765mono(Manacus manacus,): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamatores) üst-familyasının monogiller (Pipridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 12 cm. Güney Amerikada yaşar.
3766mono-energidbk. tek çekirdekli
3767monofag(Yun. monos = yalnız,Yun. phagein = yemek), Yalnız bir tip besin ile yaşayan organizmalar, ipek böceği larvası gibi. bk oligofag, polifag, stenofag.
3768monofiyodont(Yun. monos = tek,Yun. odon = diş), Süt dişlerinin körelmesiyle hayatı boyunca sadece bir seri dişe sahip olma. karşıt polifiyodont, difiyodont.
3769monogam(Yun. monos = tek, Yun. gamos = evlenme), Hayatı sırasında sadece bir eşi olan birey monogami gösteren birey.
3770monogami(Yun. monos = tek, gamos = evlenme)) Bir hayvanın hayatı sırasında sadece tek eşi olması durumu.
3771monogilfer(Pipridae), (Lat. pipra = mono kuşu), Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamatores) üst-familyasına giren bir familya Gerden tüyleri uzamıştır. Renkleri çoğunluk çok güzeldir. HG. Amerikada, yaşarlar. 70 kadar türü vardır. Mono (Manacus manacus) türü iyi bilinir
3772monogoni(Yun. monos. = tek, Yun. onogs = döl), Eşeysiz çoğalma tomurcuklanma, bölünme ya da spor meydana getirme biçimlerinde gözükür.
3773monohibrid(Yun. monos = yalnız, Lat. hybrida=melez): Bir çift alel geni heterozigot olan organizma sadece bir karakter bakımından farklı ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama, bk dihibrid, polihibrid.
3774mononükleerbk. tek çekirdekli
3775Monopneumornabk. tek-akciğerliler
3776monosit(Yun. monos = tek, Yun. kytos = boşluk), Kanın büyük, tek çekirdekli ve renksiz olan bir tip gözesi.
3777Monotrematabk. tek delikliler
3778Monticola saxatilisbk. kaya ardıcı
3779Monticola solitariusbk. gök ardıç
3780Morfolojibk. Biçim Bilimi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir