Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4441pislik böceği(Ateuchus sacer): Böcekler (İnsecta) sınıfının kınkanatlılar (Coleoptera) takımından bir eklembacaklı türü. Oldukça iridir. Gübre ve pisliklerin arasında görülür.
4442Pithecanthropus erectusbk. Caca insanı
4443Pithecia leucocephalabk. ak-baş maymun
4444Pithecia satanusbk. şeytan maymun
4445pitongiller(Pythonidae), (Yun. python = piton), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının yılanlar (Ophidia) alt-takımının boalar (Boaeformia) bölümüne giren bir familyası. Büyük ve zehirsizdirler. Eski Dünyada yaşarlar. Kafesli piton (Python reticulatus), kaya pitonu (P. sebae), elmas pitonu (P. spiiotes), koyu piton (P. bivittatus), kaplan pitonu (P. molurus), kum yılanı (Eryx jaculus) iyi bilinen türleridir.
4446pitüvitrin(Lat. pituita = balgam), Hipofizin art-lobundan salgılanan bir hormon.
4447Placentaliabk. etenliler
4448plâk(Yun. plax = safiha), Sürüngenlerde bulunan ve vücudu dıştan örten pul biçiminde boynuzsal parçacıklar herhangi yassı bir parça.
4449plâket(anlamdaş. trombosit), (Yun. platys = yassı, Yun. thrombos = pıhtı, Yun.kytos = boşluk), Kanda bulunan, bir kan gözesi tipi olarak düşünülen ve kanın pıhtılaşmasında rol oynayan çok küçük parçacıklar. Kemik iliğinin dev hücrelerinden ufak parçacıklar halinde koparak kan dolaşımına karışırlar.
4450plâkoyid(Yun. plax = safiha, Yun. eidos = biçim), İlkel yapılı balıklarda görülen sert pullar.
4451Planariabk. plânarya
4452plânarya(Planaria), (Lat. planarius = seviye), Yassıkurtlar (Plathelminthes) sınıfının türbelarlar (Turbelaria) takımından bir ilkel-kurt cinsi. Vücutları uzunca olur. 2-4 adet küçük gözleri vardır.
4453plânkton(Yun. planktos = dolaşan), Suyun hareketine göre yani passif olarak sürüklenen küçük organizmamalar.
4454Planorbisbk. tabak salyangozu
4455plânula(Lat. planus = yassı), Sölentereler (Coelenterata) alt-bölümüne giren hayvanlara özgü, özgür yüzen larva tipi.
4456plâsentabk. eten
4457plâsentalilarbk. etenliler
4458plâstid(Yun. plastos = meydana gelmiş), Bitki gözelerinde ve birgözeli hayvanlarda bulunan ve çok defa özel metabolizma çalışmasiyle görevlenen küçük tanecikler.
4459plâstron(F. plastron = göğüs safihası): Kaplumbağalarda, bağanın karın tarafına verilen özel bir ad.
4460Platalea leucorodiabk. kaşıklı balıkçıl
4461Plataleidaebk. kaşıklıbalıkçılgiller
4462Platanista gangeticabk. Ganj yunus balığı
4463Platanistidaebk. ırmakyunusbalığıgiller
4464Plathelminthesbk. yassıkurtlar
4465plâtika(Aterina cernua), Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının levrekgiller (Percidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 15-25 cm. Sırtı zeytin yeşilidir. Avrupa ve Kuzey Asyanın akıntılı göl ve ırmaklarında yaşar.
4466Platypoecilus maculatusbk. benekli alaca
4467Platyrhinibk. yassıburunlumaymunlar
4468plâzmodyumbk. sıtma asılağı
4469Plecotus auritusbk. uzun-kulaklı yarasa
4470Plectognathibk. çengelçeneliler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir