Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4951sessiz kuğu kuşu(Cygnus olur), Kazsılar (Anseriformes) takımının ördekgiller (Anatidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 160 cm. Tüyleri beyaz, gagası kırmızı, ayakları karadır. Kuzey Avrupa ve Kuzey Asyada yaşar.
4952sfenoyid kemikbk. temel kemiği
4953sıcak kanlı hayvanlar(karşılık: homoiyoterm hayvanlar), (Yun. homoios benzer, Yun. thermes=sıcaklık), Vücut ısıları azçok sabit olan hayvanlar kuşlar memeliler.
4954sıçan piresi(Xenopsylla cheopis), Böcekler (İnsecta) sınıfının pireler (Siphonaptera) takımından bir eklembacaklı türü. İnsan piresine benzer, yalnız daha küçükboylu ve daha açık renklidir. Veba hastalığının etkenini taşır.
4955sıçangiller(Muridae), (Lat. mus = sıçan), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının yalın-dişliler (Simplicidentata) alt-takımının sıçanımsımar (Myomorpha) bölümüne giren bir familyası. Kara ve su hayatına uymuşlar ve bütün dünyaya yayılmışlardır. Hem besin maddeleri hem de ev eşyaları için çok zararlıdırlar ve hastalık taşırlar. Çok çabuk ürerler. Çok türü vardır. Toprak sıçanı (Microtus agrestis), tarla sıçanı (M. arvalis), cüce sıçan (Micromys minutus), tarla cüce sıçanı (M. agravius), ev sıçanı (Mus musculus), orman sıçanı (M. sylvaticus), ev kemesi (Rattus rattus), göçmen keme (R. norvegicus), su sıçanı (Arvicola schermen), hamster (Cricetus cricetus), pirinç hamsteri (Cricetulus phaeus), Bizam sıçanı (Fiber zibethicus), lemming (Lemmus lemmus), dikenli sıçan (Acomys cahirinus), Afrika cırlak sıçanı (Cricetomys gambianus) iyi bilinen türleridir.
4956sıçanımsılar(Myomorpha), (Yun. myos = sıçan, Yun. morpha = biçim), Bazı sınıflandırmalara göre omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının bir alt-takımının, ya da bazı sınıflandırmalara göre kemiriciler takımının yalın-dişliler (Simplicidentata) alt-takımının bir bölümü. En geniş bölüm olup sıçangiller (Muridae), yedi-uyuklayangiller (Gliridae) avurdu-keseligiller (Geomyidae), toprak-kazangiller (Batyergidae), kör-faregiller (Spalacidae), Arap-tavşanıgiller (Jaculidae) familyalarını içine alır.
4957sıçrarhortumlugiller(Macroscelididae), (Yun. makros = uzun,Yun. skelos = bacak), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının böcekçiller (İnsectivora) takımından bir familyası. Ard bacakları uzamış ve sıçramaya elverişli bir hale gelmiştir. Ağızları hortum biçiminde uzamıştır. Kayalık ve dağlık yerlerde yaşarlar. Fil faresi (Macroscelides proboscideus) iyi bilinen türüdür.
4958sıçrıyan sıçan(Zapus hudsonius), Kemiriciler (Rodentia) takımının Arap-tavşanıgiller (jaculidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 8, kuyruğu 13 cm. Sırtı sarı-kahverengi, karnı beyazdır. Kuzey Batı Amerikada dağlarda yaşar.
4959sığınbk. alageyik
4960sığır tenyası(anlamı. abdestbozan, Taenia saginata), Yassıkurtlar (Plathelminthes) sınıfının şeritler (Cestodes) takımına giren bir ilkel-kurt türü. Kabarcıklı kurt evresi sığırlarda, ergin evresi insanların bağırsağında yaşar. Uzunluğu 4-10 m. Bulaşık sığır etinin iyi pişmeden yenmesiyle geçer.
4961sığır ve davarlar(Pecora), (Lat. pecora = çiftlik hayvanları), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının toynaklılar (Ungulata) üst-takımının çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının geviş getirenler (Ruminantia) alt-takımına giren bir üst-familyası. Mideleri 4 odalıdır. Ayaklarında daima 3 parmak bulunur. Üst kesici dişleri yoktur. Boynuzlugiller (Bovidae), geyikgiller (Cervidae) ve zürafagiller (Giraffidae) olmak üzere 3 familyası vardır.
4962sığırcık(Sturnus vulgaris), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının sığırcıkgiller (Sturnidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 21 cm. Tüyleri kara renkli olup erguvani ve yeşil parıltılar gösterir. Palearktik bölgede orman ve parklarda yaşar.
4963sığırcıkgiller(Sturnidae), (Lat. sturnus = sığırcık), Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüler (Oscines) üst-familyasına giren bir familyası. Gagaları düz ya da hafif kavisli, kanatları uzun ve sivri olur. 125 kadar türü olup sığırcık (Sturnus vulgaris), kara sığırcık (S. unicolor), pembe sığırcık (Pastor roseus), mino (Gracula religioca), kurtkıyan (Buphaga africana) iyi bilinirler. Göçederler. Böcek, meyve yerler.
4964sığırlar(Bovinae), (Lat. bos = öküz), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasına giren bir alt-familya Kaba yapılı, boynuzlu, hantal hayvanlardır. Kuyrukları püsküllüdür. Boğa (Bos taurus), Tibet sığırı (B. grunniens), Hint mandası (Buffelus bubalus), misk sığırı (Ovinus moschatus), banteng (Bibos banteng), yaban sığırı (B. gaurus) türleri iyi bilinir.
4965sırt aortu(aorta descendens), (Yun. aorte=ana atardamar, Lat. de=aşağıda, Lat. scandere = tırmanmak), Amfiyoksüslerde sırt bölgesinde uzanan 2 ana atardamar olup yutak hizasında birleşerek tek bir damar halinde vücudun ardına doğru ilerler.
4966sırt diyaframıBöceklerde, yürek ve aort ile bunların bulunduğu boşluğu iç organlardan ayıran bölme.
4967sırt ipliği(karşılık: korda, notokorda, chorda dorsalis), (Lat. chorda-iplik, Yun. noton =sırt, Lat. dorsum = sırt), Kordalı hayvanlarda görülen ilk destek organı. Embriyonda ilk bağırsağın üzerinde meydana gelen ince, uzun ve kıkırdak sertliğinde bir ipliktir. Balıklardan başlayarak daha yüksek yapılı hayvanlarda yalnız embriyonda bulunur ve yerini omurga alır.
4968sırt yüzgeciBalıklarda, vücudun sırt bölgesinde bulunan bir ya da daha çok sayıdaki yüzgeçler.
4969sırtı karaLüferin en büyük boyluklarına verilen özel bir ad.
4970sırtlangiller(Hyaenidae), (Lat. hyaena = sırtlan), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etçiller (Carnivora) takımının kedimsiler (Herpestoidea) üst familyasına giren bir familya Uzun bacaklıdırlar. Kalın bir boyunları, büyük bir başları vardır. Tüyleri kabadır. Leş yiyen gece hayvanlarıdırlar. Kuvvetli olurlar, fakat korkaktırlar. Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena), boz sırtlan (H. brunnea), benekli sırtlan (H. crocuta) olmak üzere 3 türü vardır.
4971sıtma asılağı(anlamdaş. sıtma paraziti, plazmodyum, Plasmodium), (Lat. plasma=plazma), Birgözeli hayvanlardan sporlular (Sporozoa) sınıfına giren bir cins. P. vivax, P. malariae, P. falciparum olmak üzere 3 türü insanlarda 3 değişik sıtma hastalığına sebep olur. Anofel denen sivrisinekle taşınırlar.
4972sıtma parazitibk. Sıtma asılağı
4973sıtma sivrisineği(karşılık: anofel, Anopheles maculipennis) , Böcekler (İnsecta) sınıfının iki-kanatlılar (Diptera) takımına giren bir eklembacaklı türü. İnce, uzun vücutlu ve dar kanatlıdır. Dişisi sıtma asılağını insandan insana taşır. Lârvaları su yüzeyinde yatay olarak, erginleri bulundukları yere dikey olarak durur.
4974sıvacı kuşu(Sitta europea), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının sıvacıkuşugiller (Sittidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 15 cm. Sırtı mavi-külrengi, karnı pas sarısı, kanatları kahverengidir. Avrupa ve Asyada ormanlarda yaşar.
4975sıvacıkuşugiller(Sittidae), (Lat. sitta=sıvacı kuşu), Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüler (Oscines) üst-familyasına giren bir familyası. Gagaları düz ya da yukarı kıvrık olur. Küçük ve tıknazdırlar. Kuyrukları karadır. Böcek ve tane yerler. Sıvacı kuşu (Sitta europea), cüce sıvacı kuşu (S. canadensis krüpei), kaya sıvacı kuşu (S. neumayer) iyi bilinen türleridir.
4976Sibirya sıçrıyan sıçanı(Alactaga saliens), Kemiriciler (Rodentia) takımının Arap-tavşanıgiller (Jaculidae) familyasından(bk.) bir memeli türü. Uzunluğu 18, kuyruğu 26 cm. Asyada yaşar.
4977Sibirya vizonu(Mustela sibirica), Etçiller (Carnivora) takımının sansargiller (Mustelidae) familyasından bir memeli türü. Kürkü beğenilir. Sibiryada yaşar.
4978sidaris(Cidaris), Denizkestaneleri (Echinoidea) sınıfından bir derisidikenli cinsi. Dikenleri büyük olup kabuğu kalın çeperlidir.
4979sidikMemeli hayvanlarda böbreklerden süzülüp dışarı atılan sıvı. Kuş ve sürüngenlerde katı ya da yarı katı bir halde olur.
4980sidik borusu(karşılık, ureter), (Yun.oureter), Sidiği böbrekten sidik torbasına ya da dışkılığa taşıyan bir çift kanal.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir