Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4981sidik torbasıSidik borusu ile siyek arasında bulunan ve içinde sidiktoplanan genişlemiş bir torba.
4982sifonoforlar(Siphonophora), (Yun. siphon = tüp, Yun. phoros=taşıyan), Sölenterelerden knidliler (Cnidaria) familyaumum hidralar (Hydrazoa) sınıfına giren bir takımı. Bireyleri suda yüzen ya da sabit duran koloniler meydana getirirler. Koloni bireyleri çok değişik biçimlerde olur. Fizalya (Physalia) cinsi iyi bilinir.
4983sigma kapakçıkları(Yun. sigma = yunanca bir harf), Kalbin kulakçıkları ve karıncıkları arasında bulunan yarım ay biçimindeki kapakçıklar. bk. ikili kapakçık, üçlü kapakçık.
4984sihlidgiller(Cichlidae), (Yun. kikhle=bir tip balık), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acanthopterygii) alt-takımına giren bir familyası. 1. m. kadar olabilirler. Yüzgeçleri dikenlidir. Tatlı suda yaşarlar. Bazısı süs balığıdır. Dişi balık, yavrular çıkana kadar yumurtaları ağzında saklar. Melek balığı (Pterophyllum eimekei) türü iyi bilinir.
4985siklops(Cyclops), Kabuklular (Crustacea) sınıfının kopepodlar (Copepoda) takımından bir eklembacaklı cinsi. Tatlı sularda özgür yaşar. Kalbi yoktur.
4986sikloyid(Yun. kyklos = çember, Yun. eidos = biçim), Özgür kenarları düzgün bir biçimde yuvarlak olan bir balık pulu tipi.
4987sikon(Sycon, anlamı. Sycandra), Kalkerlisüngerler (Calcarea) takımından bir sünger cinsi. Oskulum çevresinde uzun iğnelerden yapılmış bir yaka taşırlar.
4988silbk. kirpik
4989silindirik epitelyumGözeleri silindir biçiminde olan örtü dokusu.
4990sillilerbk. kirpikliler
4991Silmo lacustrisbk. göl alası
4992Siluridaebk. yayınbalığıgiller
4993Silurus glanisbk. yayın
4994simbiyontbk. ortakyaşar
4995simbiyozbk. ortakyaşama
4996simetribk. bakışım
4997Simiaebk. gerçek-maymunlar
4998Simiidaebk. insansımaymungiller
4999simonomus(Cymonomus), Kabuklular (Crustacea) sınıfının on-ayaklılar (Decapoda) takımından bir eklembacaklı cinsi.
5000Simplicidentatabk. yalın-dişliler
5001sinagrit(Dentex vulgaris), Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının izmaritgiller (Sparidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 50-70 cm. Eti beğenilir. Akdenizde yaşar.
5002Sinanthropus pekinensisbk. Pekin insanı
5003sinapsisbk. birlik
5004sincabımsılar(Sciuromorpha), (Yun. skiouros = sincap, Yun.morphe= biçim): Bazı sınıflandırmalara göre omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının bir alt takımı, bazı sınıflandırmalara göre ise kemiriciler takımının yalın-dişliler (Simpli-cidentata) alt-takımına giren bir bölümü. Oldukça geniş bir grup olup azçok ilkel yapılı olan sincapgiller (Sciuridae), kunduzgiller (Castoridae), düzensiz-kuyruklugiller (Anomaluridae), yalın-dişligiller (Aplodontiidae) familyalarını içine alır.
5005sincap(Sciurus vulgaris) Kemiriciler (Rodentia) takımının sincapgiller (Sciuridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 20, kuyruğu 20 cm. Sırtı kırmızı-külrengi ya da kırçıllıdır. Karnı beyazımsı olur. Kürkü çok beğenilir. Avrupa ve Kuzey Asyada yaşar.
5006sincap maymunu(Saimiri sciureus): Maymunlar (Primates) takımının Yenidünya-maymunugiller (Cebidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 30, kuyruğu 50 cm. Yüzü beyaz, burnu kara, tüyleri sarımsı külrengidir. Kuyruğu sarılıcı değildir. Güney Amerikada yaşar.
5007sincapgiller(Sciuridae), (Lat. sciurus = sincap) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının yalın-dişliler (Simplicidentata) alt-takımının sincabımsılar (Sciuromorpha) bölümüne giren bir familyası. Kuyrukları çok uzun ve kıllıdır. Daldan dala sıçramaya yarayan kuvvetli ard bacakları vardır. Kabuklu yemiş yerler. Dünyanın her yanına yayılmışlardır. 70 kadar türü vardır. Sincap (Sciurus vulgaris), tarla sincabı (Citellus citellus), yanağı-keseli sincap (Eutamias asiaticus), dağ sıçanı (Marmota marmota), bobak (M. bobak), uçarsincap (Sciuropterus russicus), çayır köpeği (Cynomys socialis) türleri iyi bilinirler.. Kışlık besinlerini depo ederler.
5008sindirim(Lat. digestio), Besinin çeşitli enzimlerle eritilerek sade kimyasal maddelere parçalanıp bağırsak duvarlarındaki gözeler araciyle emilebilir bir hale getirilmesi.
5009sindirim kanalıSindirim ve beslenme görevi ile ilgili olan ve ağzından anüse kadar devam eden kanal.
5010sindirim organıbk. sindirim sistemi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir