Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481ateş balığıSardalyanın büyüklerine verilen ad.
482ateş böceği(Lampyrus noctiluca): Böcekler (İnsecta) sınıfının kınkanatlılar (Coleoptera) takımından ((bk.) bir eklembacaklı türü. Uzunluğu 11-18 mm. Karnında ışık çıkaran organlar bulunur. Dişi kanatsızdır ve solucan gibi uzundur. Erkekler gece uçar.
483ateşgöz(Pyriglena leucoptera): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamatores) üst-familyasının karıncakuşugiller (Formicariidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 18 cm. Gözleri koyu kırmızıdır. Brezilyanın ormanlarında yaşar.
484Ateuchus sacerbk. pislik böceği
485Athena noctuabk. kukumav
486Atherina hepsetusbk. çamuka
487Atherina presbyterbk. gümüş balığı
488Atherinidaebk. gümüş-balığıgiller
489atlas kemiğiBoyun omurlarından birincisi bk. eksen kemiği
490atmaca(Accipiter nisus): Kartallar (Falconiformes) takımının kartalgiller (Falconidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 30 cm kadar olur. Tüyleri kahverengi mavi-külrengi karışıktır. Palearktik bölgede yaşar.
491atmaca kartalı(Hieraêtus fasciatus): kartallar (Falconiformes) takımının kartalgiller (Falconidae) familyasından bir kuş türü. Sırtı koyu kahverengi, karnı pas sarısı, kuyruğu çizgilidir. Avrupa, Ön ve Güney Asyada ormanlarda yaşar.
492atriyopor(karşılık: brankiyal delik), (Lat. atrium = merkez oda, Lat. porus = kanal, Yun. brankhia = solungaç): Amfiyok süslerde solungaç çevresi boşluğunun ard bölgede dışarı açıldığı delik.
493atriyumbk. kulakçık
494Attagenus pelliobk. kürk böceği
495Aurata auratabk. çipura
496Aurelia auratabk. deniz anası
497Avesbk. kuşlar
498Avicularia aviculariabk. kuş örümceği
499avraksbk. Avrupa bizonu
500Avrupa alabalığı(Salmo trutta var. fario): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 20-30 cm. Üstü lekelidir. Avrupa ve Türkiye tatlı sularında yaşar.
501Avrupa bizonu(anlamdaş. avraks, Bison bonasus): Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından bir memeli türü. Kısa boynuzlu ve hörgüçlüdür. Kestane-esmer renklidir. Amerika bizonundan biraz küçüktür. Avrupada yaşar. Soyu tükenmektedir.
502Avrupa engereği(Vipera aspis): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının engerekgiller (Viperidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 65-75 cm. Çok zehirlidir. Güney Batı Avrupada yaşar.
503Avrupa musu(Alces alces): Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının geyikgiller (Cervi-dae) familyasından bir, memeli türü. Uzunluğu 280, yüksekliği 250 cm. Koyu kestane renklidir. Yalnız erkeklerde bulunan boynuzlar çok parmaklı bir el biçimindedir. Avrupa ve Asyada yaşayan en büyük geyiktir.
504Avrupa vizonubk. bataklık samuru
505Avrupa yaban atıbk. tarpan
506Avrupa yassı-burunlu yarasası(Ves-pertilio murinus ): Yarasalar (Chiroptera) takımının yassı-burunlu-yarasagiller (Vespertilionidae) familyasıdan bir memeli türü Uzunluğu 12, kanat açıklığı 38 cm. Avrupada ve Doğu Asyada binalarda yaşar.
507avuç içi Elin, parmakların dibi ile bilek arasında kalan alt bölgesi olup hafifçe çukurdur.
508avurdu-keseli fare(Geomys bursarius): Kemiriciler (Rodentia) takımının avurdu-keseligiller (Geomydae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 24 cm. Ağaç kökü yer. Kuzey Amerikada yaşar.
509avurdu-keseligiller(Geomydae), (Yun. geo- = yer, toprak, Yun.mys = sıçan): Omurgalı hayvanlardan memelier (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının sıçanımsılar (Myomorpha) bölümüne giren bir familyası. Yanaklarında dışarıya açılan kıllı büyük keseleri olan ve toprakta inler kazan büyük sıçanları içine alır. Büyük kulak ve gözlüdürler. Amerika’da yaşarlar. Avurdu-keseli fare (Geomys bur sarius) iyi bilinen türüdür.
510Avustralya dugongu(Dugong dugon): Deniz-inekleri (Sirenia) takımının dugonggiller (Dugongidae) familyasından bir memeli türü. Uzunlu ğu 3 m. Esmer-külrengidir. Hint Okyanusunda yaşar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir