Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5221su ardıcı(Acrocephalus paludicola) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öteğengiller (Sylviidae) familyasından bir kuş türü. Sırtı ve karnı sarı-kahveringidir. Orta ve Güney Avrupa ve Kuzey Afrikada bataklıklarda yaşar.
5222su aygırı(Hippopotamus amphibianus) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının hipopotamgiller (Hippopotamidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 4 m, kuyruğu 55 cm. 4 parmaklı kara hayvanları içersinde filden sonra en büyük olanıdır. Eti yenir, derisi kullanılır. Afrikanin birçok sularında bulunur.
5223su böceği(Hydrophilus caraboides): Böcekler (İnsecta) sınıfının kınkanatlılar (Coleoptera) takımından bir eklembacaklı türü. Uzunluğu 16-18 mm. Kahverengidir. Küçük su birikintilerinde yaşar.
5224su cismiGözün mercekle sert kat arasındaki ön odasında bulunan sıvı.
5225su incir kuşu(Anthus spinoletta) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının kuyruksallayangiller (Motacillidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 18 cm. Sırtı koyu kahverengi, karnı beyazımsı olur. Eski-ve Yenidünyanın kuzeyinde batak ve çayırlarda yaşar.
5226su kanal sistemi(karşılık: ambulakral kanal sistemi), (Lat. ambulare = yürümek) Derisi-dikenlilerde sölomu kapsayan ayrı bir sistem olup ağzın çevresini saran bir çember kanal ile bundan ayrıları 5 ışınsal kanaldan yapılmıştır. Çember kanal Poli keselerine bağlıdır. Işınsal kanallar yan kanallar araciyle ambulakral ayaklarla birleşmiştir ve bu birleşme yerinde ampuller bulunur. Bu sistem taş kanalı araciyle de vücut dışındaki su ile bağlantı halindedir. Kanalları içinde su taşıyan bu sistem özel bir biçimde hareketi sağlar.
5227su kara tavuğu(Cinclus cinlus) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının su-karatavuğugiller (Cinclidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 18 cm. Sırtı arduvaz-külrengi, karnı pas kırmızısı olur. Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Asyada hızlı akan ırmak kenarlarında yaşar.
5228su kobayı(Hydrochoerus capybara) Kemiriciler (Rodentia) takımının kobaygiller (Caviidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 120 cm olup en büyük kemiricidir. Kuyruğu yoktur. Tüyleri kabadır. Eti yenir. Güney Amerikada göl ve ırmak kenarlarında toplu halde yaşar.
5229su köstebeği(Potamogale velox) Böcekçiller (İnsectivora) takımının su-köstebeğigiller (Potamogalidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 60 cm. Bacakları kısa, başı ve kuyruğu yassı olur. Sırtı kahverengi, karnı beyazdır. Çok iyi yüzer. Tropik Afrikada yaşar.
5230su kurbağasıgiller(Ranidae), (Lat. rana = su kurbağası) Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının çift-obruklular (Diplasiocoeala) alt-takımından(bk.) bir familyası. Çokyaygın bir gruptur. Dişleri vardır. Avrupa, Asya ve Afrikada ılık ve tropik bölgelerde yaşarlar. Yeşil su kurbağası (Rana viridis), çevik kurbağa (R. agilis), mağrip kurbağası (R. arvalis), öküz kurbağası (R. catesbyana), göl kurbağası (R. ridibunda), çayır kurbağası (R. temporaria) iyi bilinen türleridir.
5231su neomisi(Neomys fodiens) Böcekçiller (insectivora) takımının soreksgiller (Soricidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 7, kuyruğu 5 cm. Sırtı kahverengi, karnı beyazımsı olur. Balık yumurtalarını yediği için zararlıdır. Avrupa ve Kuzey Asyada yaşar.
5232su piresi(Daphnia) Eklembacaklı hayvanlardan kabuklular (Crustacea) sınıfından bir cins. Başı büyüktür. Vücudunu örten karapaks parçalarının art kenarları birleşerek bir diken meydana getirir. Durgun sularda bulunur.
5233su samuru(Lutra lutra) Etçiller (Carnivora) takımının sansargiller (Mustelidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 80, kuyruğu 45 cm. Parmakları perdelidir. İyi yüzer. Tüyleri koyu kahverengidir. tanınır. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrikada ağaçlı su kenarlarında yaşar.
5234su sıçanı(Arvicola scherman): Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü. Kuyruğunda pul çemberler vardır. Avrupa ve Kuzey Asyada suya yakın yerlerde yaşar.
5235su tavuğu(Fulica atra) Bataklık-kuşları (Grallae) takımının sutavuğugiller (Rallidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 47 cm. Tüyleri kara, gagası et rengindedir. Avrupa, Asya, Filpinler ve Kuzey Afrikada yaşar.
5236su tespih böceği(Gammarus) Eklembacaklı hayvanlardan kabuklular (Crustacea) sınıfının bir cinsi. Vücudu ince ve yandan yassıdır. Çeşitli türleri denizlerde ve tatlı sularda yaşar.
5237su yelvesi(Rallus aquaticus) :Bataklık-kuşları (Grallae) takımının sutavuğugiller (Rallidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 29 cm. Sırtı yeşil-kahverengi karnı kara-beyaz çizgilidir. Avrupa ve Orta Asyada yaşar.
5238su yılanı(Natrix natrix) : Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının suyılanıgiller (Colubridae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 50 cm. Sırtı boyunca kara lekeleri vardır. Karnının ortası boydan boya kara ve başının iki yanında açık sarı lekeleri vardır. Avrupa Kuzey Afrika ve Batı Asyada su kenarlarında ve bağlarda yaşar. Zararsızdır.
5239su-aygırıgillerbk. hipopotamgiller
5240su-köstebeğigiller(Potamogalidae), (Yun. potamos = ırmak, Yun. gale = gelincik) : Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının böcekçiller (İnsectivora) takımının bir familyası. Vücutları yandan basıktır. Kuyrukları kuvvetli olur. Balık yerler. Su köstebeği (Potamogale velox) türü iyi bilinir.
5241sub ardobk. alt-takım
5242sub klasisbk. alt-sınıf
5243sub regnumbk. alt-âlem
5244Subclamatoresbk. yalancıbağırganlar
5245subfamilyabk. alt-familya
5246subkladusbk. alt-dal
5247Suboscinesbk. yalancı-ötücüler
5248Sudan bukalemunu(Chamaeleon basiliscusı ): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının bukalemungiller (Chamaeleontidae) familyasından bir sürüngen türü.
5249Sudan çekirgesi(Schistocerca gregaria) : Böcekler (İnsecta) sınıfının düzkanatlılar (Orthoptera) takımından bir eklembacaklı türü. Hayatları tek tek ya da sürüler halinde yaşadıkları 2 devreden meydana gelir. Göçederler ve zararlıdırlar.
5250Suidaebk. domuzgiller

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir