Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5461tesbih böceği(Armadilidium) Eklembacaklı hayvanlardan kabuklular (Crustacea) sınıfına giren bir cins. Karada nemli yerlerde yaşarlar. Vücutları uzunca ve ve kubbelidir. A. vulgare iyi bilinen türüdür. Uzunluğu 15 mm. Dokunulunca tüm olarak küre biçimini alır.
5462tespit(karşılık: fiksasyon), (Lat. fixus = tespit edilmiş) Canlıyı bir takım kimyasal maddelerle muamele ederek mümkün olduğu kadar hızla ve mümkün olduğu kadar biçim ve kimyasal yapısını değiştirmeksizin saklama.
5463testere balığı(Pristis pristis) Köpek-balıkları (Selachii) takımının testere-balığıgiller (Pristidae) familyasından bir balık türü. Tek cinsin tek türüdür. Uzunluğu 7, testeresi 2 m. Balinalara saldırarak testeresiyle parçalar. Atlantik Okyanusu ve Akdenizde yaşar.
5464testere-balığıgiller(Pristidae), (Yun. pristis = testere balığı) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının köpek-balıkları (Selachii) takımının örtülü-omurlular (Tectospondyli) alt-takımına giren bir familyası. Vücutları basık ve uzundur. Göğüs yüzgeçleri büyük olur. Başı öne doğru uzamıştır ve kenarları testere gibi tırtıklıdır. Üzerleri plakoyid pullarla örtülüdür. Doğururlar. Testere balığı (Pristis pristis) iyi bilinen türüdür.
5465testisbk. erkek eşeylik organı
5466testosteron(Lat. testis = erkek eşeylik bezi) Erkek eşeylik organlarında meydana gelen erkek eşeylik hormonu.
5467Testuda graecabk. Yunanistan kaplumbağası
5468Testudinatabk. kaplumbağalar
5469Testudinidaebk. karakaplumbağasıgiller
5470tetanos(Yun. tetanos = gerilmiş) Bir kasın bir elektrik uyartısı sebebiyle olan peş peşe kasılmaya uğraması hali.
5471tetariKurbağa larvalarına verilen özel bir ad.
5472Tetracerus quadricornisbk. dört-boynuzluantilop
5473tetrad(Yun. tetras = dört) Mitoz bölünmesinin profaz evresinde yanyana gelen ve ortasından ayrılan kromozom çiftlerinin meydana getirdiği dörtlü topluluk.
5474Tetradon lagocephalusbk. dört-dişli balık
5475Tetradontidaebk. dört-dişli-balıkgiller
5476Tetrao urogallusbk. orman horozu
5477Tetraonidaebk. ormantavuğugiller
5478tetraployid(Yun. tetraple = dört katlı, Yun.eidos = biçim): Normal, haployid kromozom sayısına dört seri halinde sahip olan organizma.
5479Tetrastes bonasiabk. fındık tavuğu
5480teyu(Tupinambis teguixin): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının teyugiller (Teiidae) familyasınadan bir sürüngen türü. Uzunluğu 1 m den çoktur. Güney Amerikada yaşar.
5481teyugiller(Teiidae, Portekizce: teju = bir tip sürüngen): Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına giren bir familyası. İki sivri uzantı ile sonlanan uzun, yassı ve pullu bir dilleri vardır. Tropik Amerika da yaşarlar. Teyu (Tupinambis teguixin) iyi bilinen türüdür.
5482Thaliaceabk. salpalar
5483Thecamoebabk. kabuklu-amipler
5484Theropithecus geladabk. jelada
5485Thylacinus cynocephalusbk. keseli kurt
5486Thymallus thymallusbk. gölge balığı
5487Thynnus alalongabk. yazılı orkinos
5488Thynnus vulgarisbk. ton balığı
5489tıp sülüğü(Hirudo medicinalis) Halkalıkurtlar (Annelida) dalının kıllı-ayaklılar(Chaetopoda) sınıfının sülükler (Hirudinea) takımından(bk.) bir tür. Uzunluğu 15 cm. Avrupa ve Kuzey Afrikanın tatlı sularında yaşar. Kan basıncını düşürmek için çok eskidenberi kullanılmaktadır.
5490tırmaşık balık(Anabas scandens) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının cennet-balığıgiller (Anabantidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 20-30 cm. Karaya çıkıp yüzgeçlerindeki dikenler araciyle ağaçlara tırmanır. Doğu Hindistanda tatlı sularda yaşar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir