Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5551Torpedo marmoratabk. torpil balığı
5552torpil balığı(anlamı. uyuşturan balık, Torpedo marmorata): Kökek-balıkları (Selachii) takımının uyuşturanbalığıgiller (Torpedinidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 1.5, genişliği 1 m. Ağırlığı 30 kgr. Rengi yaşadığı yere göre değişir. Kuma gömülür. Kuyruğu ile insana çarpınca uyuşturur. Atlantik, Pasifik, Hint Okyanusları ve Akdenizde yaşar.
5553torziyonbk. dönme
5554Totanus fuscusbk. koca albacak
5555toygiller(Otididae), (Lat. otis = toy kuşu): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının bataklık-kuşları (Grallae) takımının bir familyası. Büyük ve ağır kuşlardır. Bacakları uzun ve kuvvetlidir. Eski Dünyada yaşarlar. Böcek, tane v.b. yerler. Büyük toy kuşu (Otis tarda), küçük toy kuşu (O. tetrax) iyi bilinen türleridir.
5556toynakToynakları olan memelilerin parmaklarının uç bölgesinde ön tarafını korumaya yarayan boynuz maddesinden yapılmış bir örtü.
5557toynaklılar(Ungulata), (Lat. ungulata = toynak) Yeni sınıflandırmalara göre omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etenliler (Placentalia) bölümünün bir üst-takımı. Hepsi ot yiyen oldukça büyük boylu hayvanlardır. Azı dişleri geniş ve üzerleri topuzcuklu ya da taçlıdır. Çoğunda boynuz vardır. Değişik sayıda olabilen parmakları toynak denilen tırnaklarla sonlanır. Dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Tek-parmaklılar (Perissodactyla), çift-parmaklılar (Artiocactyla), hortumlu-memeliler (Proboscidea), kırsıçanımsılar (Hyracoidea) ile taşıllaşmış olan tipleri içine lan şiş-eklemliler (Condylarthra) takımlarını içine alır (bk.),
5558Trachinidaebk. çarpanbalığıgiller
5559Trachinus dracobk. çarpan balığı
5560Trachinus viperabk. varsam
5561Trachurus trachurusbk. istavrit
5562Trachypteridaebk. kâğıtbalığıgiller
5563Trachypterus trachypterusbk. kâğıt balığı
5564Tragonesbk. kemirgen-gagalılar
5565Tragonidaebk. kemirgen-gagalıgiller
5566Tragulidaebk. cücegeyikgiller
5567Tragulinabk. cücegeyikler
5568Tragulus kanchilbk. kançil
5569trakea(Lât.trachia=hava borusu)1.Soluk borusu, 2.Eklembacaklı hayvanlarda bulunan özel solunum kanalları.
5570trakunyabk. çarpan balığı
5571trampet balığı(Pogonias cromis) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının gölge-balığıgiller (Sciaenidae) familyasından bir balık türü. Trampete benzer bir ses çıkarır. Atlantik Okyanusu kıyılarında ve Kuzey Amerikada yaşar.
5572trança(Pagrus ehrenbergii ): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının izmaritgiller (Sparidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 75 cm. Ege denizinde bulunur. Erdişidir.
5573transplantasyonbk. doku aşısı
5574Trematodesbk. trematodlar
5575trematodlar(Trematodes), (Yun. tremato- = delik, Yun. eidos = biçim): Çokgözeli hayvanlardan ilkel-kurtlar (Scolecida) dalının yassıkurtlar (Plathelminthes) sınıfına giren bir takımı. Vücutları ince bir kutikula ile örtülüdür. Ergin evrede tüm olarak asılak yaşarlar ve çekmenleri vardır. Anüsleri yoktur, fakat sindirim kanalları iyi gelişmiştir. Karaciğer kelebeği (Distomun), şistozomum (Schistosomum) iyi bilinen cinsidirler.
5576Triaxonidabk. camsı-süngerler
5577Trichechidaebk. manatigiller
5578Trichechus manatusbk. Amerika manatisi
5579Trichechus senegalensisbk. Afrika manatisi
5580Trichinella spiralisbk. tirişin

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir