Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5611Troglodytidaebk. çıtkuşugiller
5612trohanter(Yun. trokhanter = koşucu): Böcek ve örümceklerin bacaklarında koksa ile femur parçaları arasında kalan küçük bir bölüt.
5613trohofor lârvası(Yun. trokhos = tekerlek, Yun.spharia = küre): Birçok kurt ve yumuşakça türlerine ait özgür yüzen bir tip larva.
5614trombakinazbk. tromboplâstin
5615trombin(Yun. thrombos = pıhtı) Dolaşan kanda bulunan, protrombinden meydana gelen ve pıhtılaşmada rol oynayan bir madde.
5616trombogenbk. protrombin
5617tromboplastin(anlamdaş. trombokinaz), (Yun. thrombos = pıhtı, Yun.plastos = meydana gelen, Yun.kinein = hareket etmek) Ölmekte olan gözelerden ya da parçalanmakta olan plâketlerden meydana gelen bir madde olup kalsiyumla birlikte protrombin üzerine etki yaprak trombin meydana getirir.
5618trombositbk. plâket
5619tropik-kuşugiller(Phaêthontidae), (Yun. phaethon=parlak) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının leyleksiler (Ciconiiformes) takımının kürek-ayaklılar (Steganopodes) alt-takımına giren bir familyası. Gagaları uzun ve testere gibi dişlidir. Orta kuyruk tüyleri çok uzun ve renklidir. Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında yaşarlar. Balık v.b. yerler. San-gagalı tropik kuşu (Phaêthon lepturus), kırmızı-gagalı tropik kuşu (Ph. aethereus), kırmızı-kuyruklu tropik kuşu (Ph. rubricauda) iyi bilinen türleridir.
5620tropizm(Yun. trope = dönüş) Bir organizmanın ya da bir parçasının otomatik olarak ya da belirli uyartılara karşı vermiş olduğu isteğe bağlı olmayan cevap. bk taksi.
5621Trypanosomabk. tripanozoma
5622tubifeks(Tubifex): Kıllı-ayaklılar (Chaetopoda) sınıfının solucanlar (Oligochaeta) takımından bir halkalıkurt cinsi. Kırmızı ya da kahverengi olur. Her bölütünde 4 kıl bulunur. Tatlı ve acı suların dibinde başı çamura gömülü, ard ucu suda özgür hareketli olarak yaşar.
5623Tubifexbk. tubifeks
5624Tubinaresbk. fırtınakuşları
5625Tubulidentatabk. damarlı-dişliler
5626tui(Prosthemadera novae-zealandiae): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının balcıgiller (Meliphagidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 30 cm. Kara-ak renklidir. Yeni Zelandada yaşar.
5627tukan(Rhamphastos toco ): Guguksular (Cuculiformes) takımının tukangiller (Rhamphastidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 57 cm. Güney Amerikada yaşar.
5628tukangiller(Rhamphastidae), (Yun. rhamphastos = tukan) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının guguksular (Coculiformes) takımının ağaçkakanlar (Pici) alt-takımınına giren bir familyası. Gagaları çok iridir. Kanatları yuvarlak, kuyrukları büyüktür. Ayakları tırmanmaya elverişlidir. Güney Amerikada yaşarlar. Tukan (Rhamphastos toco), arakahi (Pteroglossus araçari) iyi bilinen türleridir.
5629tulgalı çamurcul(Pelomedusa galeata): Kaplumbağalar (Testudinata) takımının çamurculkaplumbağagiller (Pelomedusidae) familyasından bir sürüngen türü. Afrikada yaşar.
5630tulumcukİç-kulakda zar boşluğun içinde bulunan küçük bir kese olup yarım-çember kanallarına bağlıdır
5631tulumlu(Ascidia) İkincil-ağızlı hayvanlardan gömlekliler (Tunicata) dalının tulumlular (Ascidiacea) sınıfından bir kordalı türü. Tulumları kıkırdak sertliğindedir. Bağırsağı yutağın yan bölgesindedir.
5632tulumlular(Ascidiacea), (Yun. askidion = küçük tulum) Kordalılar (Chordata) aly-filumunun gömelkliler (Tunicata) dalının bir sınıfı. Kendilerini bir yere bağlayarak yaşarlar. Solungaç yarıkları çoktur. Gelişmelerinde başkalaşma vardır. Ya tek yaşarlar, ya da koloniler yaparlar. Tulumlu (Ascidia), siyona (Ciona) iyi bilinen cinsleridir.
5633tuna som balığı(Hucho hucho): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 160 cm. Yırtıcıdır. Eti beğenilir. Tuna ırmağında boldur.
5634tunica adventitia(Lat. tunica = örtü, manto, Lat. adventitius = olağanüstü) Kan damarlarının çevresinde bulunan telli bağ dokusundan yapılmış bir örtü.
5635Tunicatabk. gömlekliler.
5636Tupaia ferrugineabk. sivri sincapcık
5637Tupaiidaebk. sivrisincapcıkgiller
5638Tupinambis teguixinbk. teyu
5639Turacus fischeribk. Afrika muzculu
5640turaç(anlamdaş. çil kuşu, Francolinus francolinus): Tavuksular (Galliformes) takımının sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 34 cm. Soyu azalmıştır. Doğu Asya, Toroslar ve Kıbrısda yaşar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir