Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5731uzaklaştırıcı(karşılık: abdüktör), (Lât.abductus=uzaklaştırılmış) Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas.
5732uzun levrek(Lucioperca sandra): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının levrekgiller (Percidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 50-100 cm. Etçil ve yırtıcıdır. Avrupa tatlı sularında yaşar.
5733uzun parmaklıgiller (Daubentoniidae, Daubenten adlı bilgine göre): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının maymunlar (Primates) takımının makimsiler (Lemuroidea) alt-takımına giren bir familyası. Uzun parmaklı ve sivri tırnaklıdırlar. Madagaskarın balta girmemiş ormanlarında yaşayan tek türü vardır: Ay-ay (Daubentonia madagascariensis).
5734uzun-burunlu maymun(karşılık: kahau, Nasalis larvatus) Maymunlar (Primates) takımının uzunkuyruklumaymungiller (Cercopithecidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 90. kuyruğu 75 cm. Rengi esmer-kırmızı-sarıdır. Burnu çok uzundur. Borneoda yaşar.
5735uzun-kulaklı yarasa(Plecotus auritus) Yarasalar (Chiroptera) takımının yassiburunluyarasagiller (Vespertilionidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 10 cm. Kulakları vücudu kadar uzundur. Avrupa ve Asyada ağaç kovuklarında ve binalarda yaşar.
5736uzun-kuyruklu baştankara(Aegithalos caudatus) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının baştankaragiller (Paridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 14.5 cm. Sırtı kara, yanları pembe, karnı beyazdır, Avrupa ve Asyada orman ve bahçelerde yaşar.
5737uzun-kuyruklu kedi(Felis macrura): Etçiller (Carnivora) takımının kedigiller (Felidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 90-100, kuyruğu 40-46 cm. Postunun güzelliği için avlanır. Brezilyada ormanlarda yaşar.
5738uzun-kuyruklu kolibri(Aithurus polytmus): Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının kolibrigiller (Trochilidae) familyasından bir kuş türü. İki kuyruk tüyü çok uzundur. Jamayikada yaşar.
5739uzun-parmaklı hayvanbk. ay-ay
5740uzunbacaklıgiller(Tarsiidae), (Fran. tarse = tarsus kemiği): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının maymunlar (Primates) takımının uzunbacaklımakiler (Tarsioidea) alt-takımına giren bir familyası. Başları yuvarlak, gözleri ve kulakları çok iridir. Ayakları, parmakları ve kuyrukları çok uzun olur. Malaya adalarında ormanlarda yaşayan gece hayvanlarıdır. Cadı maki (Tarsius tarsius) iyi bilinen türüdür.
5741uzunbacaklımakiler(Tarsioidea) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının maymunlar (Primates) takımına giren bir alt-takımı. Küçük yapılı, yumuşak kıllı iri kulaklı ve çok büyük gözlü olurlar. Bacakları uzun ve ince parmaklıdır. Kuyrukları uzun olur. Uzunbacaklıgiller (Tarsiidae) familyası vardır.
5742uzunkollumaymungiller(karşılık: jibongiller, Hylobatidae) (Lat. hylobates = ormanda oturan): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının maymunlar (Primates) takımının insanlar (Anthropoidea) alt-takımına giren ya da darburunlumaymunlar (Catarrhina) üst-familyasına giren bir familyası. Kolları çok uzundur. Yanak keseleri ve kuyrukları yoktur. Oturak kaba etleri çok küçüktür. Yüksek seslidirler. İnsanlara yakınlık gösterirler. Renkleri kara-külrengidir. Güney Asya ve Filipin adalarında yaşarlar. Çevik jibon (Hylobates agilis), küçük jibon(H. hoolock), ak-elli jibon (H. lar), gümüş jibon (H. leuciscus), siyamang (Symphalangus syndactylus) iyi bilinen türleridir.
5743uzunkuyruklubalıkgiller(Macruridae), (Yun. makros = büyük, Yun.aura = kuyruk) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikensizler (Anacanthini) alt-takımına giren bir familyası. Vücutları kısa, kuyrukları uzun ve uca doğru sivridir. Kuyruk yüzgeci bulunmaz. Derin, kayalık denizlerde yaşarlar. Boş-burun (Coelorhynchus coelorhynchus) iyi bilinen türüdür.
5744uzunkuyruklumaymungiller(Cercopithecidae), (Lat. cercopithecus = bir tip maymun): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının maymunlar (Primates) takımının insansılar (Anthropoidea) alt-takımına ya da darburunlumaymunlar (Catarrhina) üst-familyasına giren bir familya.Çoğu uzun kuyruklu olup tabanlarına basarak yürürler. Oturak kaba etleri vardır. En güzel maymun türleri bu familyaya girer. Sürüler yaparlar. Yaşlı bir erkek sürüye önderlik eder. Bitki ya da kuş yerler. 100 den fazla türü vardır. Jelada (Theropithecus gelada), Cava makakı (Macaca fascicularis) al-yanaklı maymun (M. mulatta), domuz-kuyruklu maymun (M. nemestrina), şapkalı maymun (M. radiata), aslan-kuyruklu makak (M. silenus), Japon makakı (M. speciosa), berber maymunu (M. sylvana), Çin makakı (M. tcheliensis), kara makak (Magus mounts), mandril (Mandrillus sphinx), saba maymunu (Cercopithecus griseoviridis), yeşil maymun (C. callitrichus), gereza (Colobus guereza), langur (Presbytis entellus), dudeng (P. aurata), giyimli maymun (Pygathrix nemaeus), uzun-burunlu maymun (Nasalis larvatus), babuin (Papio cynocephalus), Habeşistan maymunu (P. hamadryas), şebek (P. porcarius), kırmızı-başlı mangabey (Cercocebus torquatus) iyi bilinenleridir.
5745üç-benekli guramibk. gök gurami
5746üç-çizgili kertenkele(Lacerta trilineata) Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının özkertenkelegiller (Lacertidae)familyasından (bk)bir sürüngen türü.Doğu Akdeniz memeleketinde yaşar.
5747üç-dikenli balık(Gasterosteus aculeatus) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenli-balıkgiller (Gasterosteidàe) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 10 cm. Rengi yeşildir. Birinci sırt yüzgeci yerinde 3 diken vardır. Orta Avrupa ve Anadolunun tatlı ve tuzlu sularında yaşar. Erkek, yumurtladıktan sonra, bazen dişiyi yer ve suyun dibine bir yuva yaparak yavrulara bakar.
5748üç-kemerli tatu(karşılık: armadilyo, Tolypeutes tricinctus): Dişsizler (Edentata) takımının kemerli-hayvangiller (Dasypodidae) familyasından bir memeli türü. Güney Amerikada yaşar.
5749üç-köşeli midye(Dreissensia): Yassı solungaçlılar (Lamellibranciata) sınıfından bir yumuşakça türü. Kabuk bağlantısı dişsizdir. Hazer Denizi ve Karadenizden Avrupa denizlerine yayılmıştır.
5750üç-parmaklı tembel hayvan(Bradypus tridactylus) Dişsizler (Edentata) takımının tembel-hayvangiller (Bradypodidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 50, kuyruğu 4 cm. Ayakları üç parmaklıdır. Orta ve Güney Amerikada ormanlarda yaşar.
5751üçlü kapakçıkÜç tane üç köşeli parçadan yapılmış olan ve yürekde sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında bulunan kapak.
5752ültramikroskop(Lat. ultra = üstünde, Yun. mikros = küçük, Yun. scopein = bakmak) Bayağı mikroskopda görülemeyen çok küçük parçacıkların görülmesine yardım eden bir optik alet.
5753üniformite(Lat. unus = bir, Lat. forma = biçim) Benzer sebeplerin benzer sonuçlar doğurduğu ve tabiatın değişmezliği ve düzgünlüğü prensibine dayanan bir teori.
5754ünipolar nöronbk. bir-kutuplu sinir gözesi.
5755üreme(anlamdaş. çoğalma, karşılık: reprodüksiyon), (Lat. re = tekrar anlatan ön ek Lat. producere = meydana getirmek): Organizmanın oğul döl vererek türünü ya da ırkını devam ettirmesi.
5756üreme organıbk. üreme sistemi
5757üreme polipiKnidli hayvanların meydana getirdikleri kolonilerde, üreme görevini üzerine almış olan koloni bireyi.
5758üreme sistemi(anlamdaş. üreme organı, karşılık: reprodüksiyon sistemi), (Lat. re = tekrar anlatanı ön ek, Lat. producere = meydana getirmek): Organizmada üreme görevi için bir araya gelmiş olan organlar topluluğu.
5759üreyen kat(karşılık: Malpighi katı, stratum germinativum), (Lat. stratum=kat, (Lat. germen = tomurcuk: Üst-derinin (epidermis) en alt katı olup silindir biçimi olan ve yukarı doğru yassılaşan birkaç göze sırasından yapılmış olup üst-derinin öteki katlarını meydana getirir.
5760ürik asitMemeli hayvanların sidiğinde az olarak, kuş ve sürüngenlerin sidiğinde çokça bulunan beyaz, kokusuz ve lezzetsiz bir kimyasal madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir