Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5851Vulturidaebk. akbabagiller
5852vurumYüreğin çalışması sonucu,atardamarlarda görülen atış hali.
5853vücutBir hayvan ya da bitkinin bütün fiziksel ve kimyasal organizmasından oluşan yapısı.
5854vücut boşluğuSölom boşluğu iç organların içinde bulunduğu vücut duvarının iç bölgesi ile sindirim kanalının dış bölgesi arasında kalan boşluk.
5855vücut kromozomu(karşılık: otozom), (Yun. autos=kendi,Yun. soma = vücut), Her iki eşeyde de benzer olan ve çift halde bulunan bayağı kromozomlardan herbiri.
5856vücut sıvısı(anlamdaş. iç ortam): Lenf, safra v.b. gibi vücudun sıvı salgısı.
5857Wirsung kanalı(J. G. Wirsung : Alman operatörü), Pankreasın dış-salgısını oniki-parmak bağırsağına taşıyan kanal.
5858Wolff kanalı(C. F. Wolff: Alman Embriyoloji bilgini),İkinci böbrekten çıkan ve sidik torbasına giden kanal olup hem spermaları hem de sidiği taşır.
5859X kromozomuHomogametik eşeylerde çift halde bulunan eşey kromozomu.
5860Xenopsylla cheopisbk. sıçan pires
5861Xenopus laevisbk. pençe-tırnaklı kurbağa
5862Xiphias gladiusbk. kılıç balığı
5863Xiphiidaebk. kılıçbalığıgiller
5864Xipholena puniceabk. şarap rengi kotinga
5865Xiphophorus helleribk. kılıçkuyruk
5866Y kromozomuHeterogametik olan eşeylerde X kromozomu ile çift meydana getiren eşey kromozomu.
5867yabanİnsanla ya da insanın yaşadığı yerlere yakın yaşamıyan.
5868yaban domuzu(Sus scrofa), Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının domuzgiller (Suidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 150, kuyruğu 25 cm. Kuvvetli vücutlu ve kısa bacaklıdır. Kaba olan tüyleri külrengindedir. Köpek dişleri dışa doğru uzamıştır. Evcil domuzun atasıdır. Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asyada ormanlık ve bataklık yerlerde toplu halde yaşar.
5869yaban kazı(Anser anser), Kazsılar (Anseriformes) takımının ördekgiller (Anatidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 80 cm. Kazların en büyüğüdür. Tüyleri beyaz, kahve ve külrengi karışıktır. Gagası kavun içi renkde olur. Ayakları et rengindedir. Orta ve Kuzey Asya, Orta Kuzey Avrupada yaşar.
5870yaban keçisi(Capra aegagrus), Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyadan bir memeli türü. Uzunluğu 130, yüksekliği 90 cm. Kırmızımsı kırçıl renkli olup kara çizgilidir. Sakallıdır. Evcil keçinin atasıdır. İran ve yakınlarındaki memleketlerde yaşar.
5871yaban kedisi(Felis silvestris), Etçiller (Carnivora) takımının kedigiller (Felidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 60, kuyruğu 25 cm. Kırçıl renklidir. Avrupa ve Batı Asyada ormanlarda yaşar.
5872yaban kobayı(Cavia cutleri), Kemiriciler (Rodentia) takımının kobaygiller (Caviidae) familyasından bir memeli türü. Çok renklidir. Kuyruğu yoktur. Kobayın atasıdır. Peruda yaşar.
5873yaban ördeğibk. yeşilbaş
5874yaban sığırı(anlamdaş. gevir, Bibos gaurus): Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyadan bir memeli türü. Uzunluğu 380, yüksekliği 200, kuyruğu 85 cm. Geniş alınlı, kısa ve kalın boyunludur. Sırtı esmer-kara, karnı sarı, bacakları beyazdır. Hindistanda kayalık ormanlarda yaşar.
5875yaban tavşanı(Cuniculus cuniculus), Kemiriciler (Rodentia) takımının tavşangiller (Leporidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 40-45 cm. Yer altında kazdığı inlerde yaşar. Akdeniz bölgesi memleketlerinde bulunur.
5876yağ beziDeride bulunan ve yağ salgılayan bezler.
5877yağ dokusuÇok sayıda yağ gözelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir doku.
5878yağ gözesiSitoplâzmasında yağ depo eden bir göze tipi.
5879yağ hücresibk. yağ gözesi
5880yağ yücgeciBazı balıklarda, sırt yüzgecinin ard parçasının değişmesiyle meydana gelmiş olan ışınsız, yumuşak bir yüzgeç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir