Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
601barışçıl yılan(Contia modeste): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının su-yılamgiller (Colubridae) familyasından bir sürüngen türü. Kum renginde ve küçüktür. Zararsızdır. Batı Asya ve Amerikanın ılık bölgelerinde toprak ve ağaçlarda yaşar.
602barlam(Merluccius merluccius) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının mezgitgiller (Gadidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 50 cm. Akdeniz ve Avrupa denizlerinde derinlerde yaşar.
603barramunda(Scleropages leichhardti): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kemik-dilligiller (Osteoglossidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 1 m. Brezilyanın Nett ve Mary ırmaklarında yaşar.
604baskın(karşılık: dominant): (Lat. Dominons-idare eden) Ana ya da babadan birisinin sahip olduğu bir karakter olup melezde ana ya da babadan diğerinin sahip oiduğu karşıt ve resessif karakterin gözükmesine engel olur.
605baş biti(Pediculus capitis) Böcekler (İnsecta) sınıfının bitler (Siphunculata) takımindan bir eklembacaklı türü. İnsan başının derisi üzerinde yaşar. Yumurtalarını saçların üzerine dizer.
606baş sinir düğümü(karşılık: serebral gangliyon), (Lat. cerebrum = beyin), Yun. ganglion = şişkinlik): Sölomlu olan omurgasız hayvanlarda başta bulunan bir çift sinir düğümü (beyin gangliyomu).
607başkalaşma(karşılık: metamorfoz) (Yun. Meta = sonra, Yun. Morphe = biçim): Embriyon evresinden ergin olana kadar bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişmeleri.
608başkalaşmasız gelişme(karşılık: arneta-bo), (Yun.-a = sız, Yun. metabole = değişme): Böceklerde görülen ve yarı ya da tüm bir başkalaşma göstermeksizin meydana gelen bir tip gelişme.
609başlı-göğüs(karşılık: sefalotoraks), (Yun. kephale = baş, thorax = göğüs) Kabuklu hayvanlarda, örümceklerde ve akreplerde başla göğüs bölgesinin birleşmesinden meydana gelen bölge.
610başlıklı maymun(karşılık: say, Cebus ca-pucinus): Maymunlar (Primates) takımının Yeni Dünya-maymunugiller (Cebidae) familyasmdan bir memeli türü. Uzunluğu 48 ve çok uzun olan kuyruğu 50 cm. alnı çıplak ve karışık olup çevresindeki kıllar papaz başlığına benzer. Güney Amerikada ormanlarda toplu halde yaşar.
611baştankara(Parus major) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının baştankaragiller (Paridae) familyasından (vbk) bir kuş türü. Sırtı zeytin yeşilidir. Karnı sarı olup ortasında kara bir çizgi bulunur. Kuzey Afrika, Avrupa ve Asyada ormanlarda yaşar.
612baştankaragiller(Paridae), (Lat. parus = baştankara) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüler (Oscines) üst-familyasının bir familyası. Ufak yapılıdırlar. Gagaları zayıftır. Göçücüdürler. 100 kadar türü oları geniş bir familya olup baştankara (Parus major), tepeli baştankara (P. cristatus), köknar baştankarası (P. ater), gök-baştankara (P. caerulus), bataklık baştankarası (P. palus-tris), mahzun baştankara (P. lugubris), bıyıklı baştankara (Panurus biarmicus), uzun-kuyruklu baştankara (Aegithalos caudatus), çulha kuşu (Remiz pendulinus) iyi bilinenlerdir.
613bataklık ardıcı(Acrocephalus palustris) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öteğengiller (Sylviidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 14 cm. Sırtı kirli sarı-kahverengi, karnı açık pas sarısıdır. Avrupa ve Ön Asyanın bataklık ve söğütlük bölgelerinde yaşar.
614bataklık baştankarası(Parus palustris) : Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının baştankaragiller (Paridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 13 cm. Tepesi kara, sırtı kül-kahverengi, karnı külrengi-ak olur. Asya ve Avrupada bataklıklarda yaşar.
615bataklık baykuşu(Asio flammeus) Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının baykuşgiller (Strigidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 32 cm. Sırt tüyleri pas sarısı olup kara çizgilidir. Avrupa, Asya ve Amerikada bataklıklarda yaşar.
616bataklık çulluğu(Gallinago gallinago) Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının çullukgiller (Scolopacidae) familyasmdan bir kuş türü. Uzunluğu 29 cm. Kuzey Avrupa ve Asyada yaşar.
617bataklık kaplumbağası(Emys orbicularis) Kaplumbağalar (Testudinata) takımının karakaplumbağasıgiller (Testudinidae) familyasmdan bir sürüngen türü. Uzunluğu 32-40 cm. Parmakları perdelidir. İyi yüzzer. Avrupa ve Batı Asyada akar ve durgun sularda, göllerde yaşar.
618bataklık kaymanı(Caiman latirostris) Timsahlar (Crocodilia) takımının timşahgiller (Croco-dilidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 4-5 m. Güney Amerikada sürüler halinde yaşar.
619bataklık kırlangıcı(Glareola pratincola): Yağmurkuşları (Charadriiformes takımının bataklık-kırlangıcıgiller (Glareolidae) familyasıdan bir kuş türü. Uzunluğu 26 cm. Güney Avrupa ve Kuzey Afrikadan Tyanşan dağlarına kadar olan bölgede bataklık kenarlarında yaşar. Göçücüdür.
620bataklık kunduzu(koypu, Myocastor coypus):Kemiriciler (Rodentia) takımının sekiz-dişligiller (Octodontidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 45, kuyruğu 40 cm. Sırtı kestanerengi, karnı kırçıldır. Postu kullanılır. Amerikada ırmak kenarlarında yaşar. İyi yüzer.
621bataklık samuru(anlamdaş. Avrupa vizonu, Mustela lutreola): Etçiller (Carnivora) takımının sansargiller (Mustelidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 36, kuyruğu 14 cm. Parmakları perdelidir. İyi yüzer, Tüyleri koyu kahverengidir. Gerdanı açık sarıdır. Kürkü Avrupada vizon adıyla ünlüdür. Orta,Kuzey Doğu Avrupada su kenarlarında yaşar.
622bataklık serçesi(Passer hispaniolensis): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının serçegiller (Passeridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 16 cm. Erkeğin sırtı kara, karnı sarımsıdır, dişi kahve-külrengidir. Akdeniz memleketlerinde tarlalarda yaşar.
623bataklık tavuğu(Lagopus albus): Tavuksular (Galliformes) takımının orman-tavuğugiller (Tetraonidae) familyasından bir kuş türü. Arktik bölgede yaşar.
624bataklık-kırlangıcıgiller(Glareolidae), (Lat. glarea = çakıllı kum): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının çamurkoşarları (Limicolae) alt-takımının bir familyası. Eski Dünyada yaşarlar. Timsah bekçisi (Pluvianus aegyptius) ve batalık kırlangıcı (Glareola pratincola) iyi bilinen türleridir.
625bataklık-kuşları(Grallae, anlamdaş. Gruiformes), (Lat. grallae = bataklık kuşu, Lat. grus = turna kuşu, Lat. formis=biçim) : Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının karinalılar (Carinatae) bölümünün bir takımı. Uzun boyunlu, parmakları perdeli ya da özgür olan uzun bacaklı kuşlardır. Su-tavuğugiller (Rallidae), turnagiller (Gruidae), kariyamagiller (Cariamidae), borozankuşugiller (Psophidae) ve toygiller (Otididae) familyaları vardır.
626Bathyergidaebk. toprak-kazangiller
627Bathyergus maritimusbk. kumkazan
628batrak(karşılık: amfiyoksüs, Amphioxus lanceolatum): İkincil ağızlı hayvanlardan kordalılar (Chordata) alt-filumunun kafatassızlar (Acrania) dalından bir tür. Uzunluğu 6 cm. Saydamdır. Sırt ve anüs yüzgeçleri vardır. Avrupa denizlerinde yaşar.
629bayağı deniz-hıyarı(Holothuria tubulosa): Derisi dikenliler (Echinoderma) alt-filumunun deniz-hıyarları (Holothuroidea) sınıfından bir tür. Uzunluğu 30 cm kadar olur. Ambulakral ayakcıkları vardır.
630bayağı denizkestanesi(Echinus esculentus): Derisi dikenliler (Echinoderma) alt-filumunun denizkestaneleri (Echinoidea) sınıfından bir tür. Vücudu azçok küre biçimdedir. Pediselleri küre biçiminde olur. Kıyılarda yaşar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir