Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1501dev kulağı(Strombus gigas,) Karından-ayaklılar (Gastropoda) sınıfının önden-solungaçlılar (Prosobranchia) takımına giren bir yumuşakça türü. Kabuğu kıvrık ve yaylı ucu sivri olur. Kabuk ağzının dış kenarı geniştir. İnci meydana getirir. Batı Hint Okyanusunda yaşar.
1502dev pangolin(Manis gigantea, Pulluhayvanlar (Pholidota) takımının pullu-memeligiller (Manidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 105 cm. Afrikada yaşar.
1503dev semender(Megalobatrachus maximus) Kuyruklular (Urodela) takımının gizli-solungaçlıgiller (Cryptobranchidae) familyasından bir amfibyum türü. Uzunluğu 150 cm kadardır. Yenir. Çin ve Japonyada yaşar.
1504dev-köpek-balığıgiller(anlamdaş. dik-burunlugiller, Lamnidae), (Yun. lamma-bir tip balık) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının köpek-balıkları (Selachii) takımının yıldız-omurlular (Aasterospondyli) alt-takımına giren bir familyası. İri boyludurlar. Solungaç yarıkları uzun olur. Dik-burunlu harhariyas (Lamna cornubica), canavar balığı (Carcharadon carcharias), sapan balığı (Alopias vulpes) iyi bilinen türleridir.
1505devboylu kuş(Aepyornis maximus): Boylukuşlar (Aepyornithes) takımının boylukuşgiller (Aepyornithidae) familyasından bir kuş türü. Madagaskarda Pleistosen ve devegiller Alluviyumda yaşamış çok büyük bir türdür.
1506devegiller(Camelidae), (Lat. camelus = deve) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının geviş getirenler (Ruminantia) alt-takımının topuktabanlılar (Tylopoda) üst-familyasına (bk) giren tek familyası. İki parmağı olan uzun bacakları vardır. Mideleri üç odalı olup kırbayır yoktur. Alyuvarlarının sobe biçiminde olmasiyle memeli hayvanlar arasında özel bir durum gösterirler. Yük taşımada ya da binek hayvanı olarak kullanılırlar. Asya, Afrika ve Amerikada yaşarlar. Tek-hörgüçlü deve (Camelus dromedarius), iki-hörgüçlü deve (C. bactrianus), lama (Lama glama), alpaka (L glama pacos), guanako (Lat. guanicoe), vikunya (Lat. vicugna) en iyi bilinen türleridir.
1507devekuşubk. Afrikadevekuşu
1508dey varan(Varanus komodoensis): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının varangiller (Varanidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 3 m. Komodo adasında yaşar.
1509dezoksiribonükleik asitBir nükleik asit olup kromozomların ana kimyasal yapısını meydana getirir.
1510dış-asılak(karşılık: ektoparazit), (Yun. ektos = dışarda, Yun.para = diğer, Yun.sitos = besin): Diğer bir organizmanın vücudunun dış tarafında yaşayan bir asılak.
1511dış-asılaklık(karşılık: ektoparazitlik), (Yun. ektos = dışarda, Yun.para = diğer Yun. sitos = besin) Diğer bir organizmanın vücudunun dış tarafında asılak olarak yaşama durumu.
1512dış-beslenen(karşılık: heterotrof), (Yun. heteros = diğer, Yun.trophe = besin) Besinini organik maddelerden sağlayan.
1513dış-beslenme(karşılık: heterotrofi), (Yun. heteros = diğer, Yun.trophe = besin) Besinini organik maddelerden sağlama.
1514dış-deri(karşılık: ektoderm), (Yun. ektos=dışarda, Yun.derma = deri): Çokgözeli hayvanlarda vücudun dış yüzünü örten deri embriyonun en dış katı olan ektoderm katı üst-deri (epidermis), sinir sistemi ve duygu organlarını meydana getirir.
1515dış-döllenmeGerek dişi gerek erkek tarafından eşeylik gözelerinin vücut dışına, özellikle suya bırakılarak döllenmenin vücut dışında meydana gelmesi hali.
1516dış-plâzma(karşılık: ektoplâzma), (Yun. ektos = dışarda, Yun.plasma = biçim): Bir göze içersindeki sitoplâzmanın farklılaşmış dış katı.
1517dış-salgıDış-salgı bezinin bir kanala boşalan salgısı.
1518dış-salgı bezi (karşılık: ekzokrin bez), (Yun. exo = sız, Yun.krinein = ayırmak) Salgısını bir kanal aracı ile boşaltan bez ter bezi, tükrük bezi gibi.
1519dış-sıvı (karşılık: perilenf), (Yun. peri = çevresinde),(Lat. lympha = sıvı) İç-kulağın kemik boşluğunun içini dolduran sıvı.
1520dış-solunumVücut sıvısı ile dış ortam arasında olan'gazalış verişi.
1521dış-yürek zarı(anlamdaş. perikard), (Yun. peri = çevresinde, Yun.kardia = yürek): Yüreği dıştan örten ince zar.
1522dışkıSindirim kanalından dışarı atıları madde.
1523dışkılık(anlamdaş. kioak), (Lat. cloaca = dışkı): Omurgasız hayvanlarda ve memeliler dışta kalmak üzere omurgalı hayvanlarda bulunan ve bağırsak ile sidik ve üreme kanallarının açıldığı ortak oda.
1524dışkulakMemelilerde kulağın kulak kepçesi ile dışkulak yolundan oluşan bölgesi olup kulak zarı ile orta-kulağa bağlıdır.
1525Diacromydibk. ses-kasları-eşitdizililer
1526Dibothriocephalus latumbk. balık tenyası
1527Dicaeidaebk. çiçek-gagalayangiller
1528Diceros bicornisbk. Afrika gergedanı
1529Dichoceros bicornisbk. iki-boynuzlu kuş
1530Dicotyles tajacubk. göbekli domuz

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir