Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1891Eurigaster integricepsbk. süne
1892Eurylaemidaebk. geniş-gagalıgiller
1893Euspongia officinalisbk. banyo süngeri
1894Eustachi kanalı(anlamdaş. östaki kanalı) (B. Eustachio: İtalyan fizikçisi) Orta-kulağı yutağa bağlayan kanal.
1895Eutamias asiaticusbk. yanağı-keseli sincap
1896Eutheriabk. özmemeliler
1897ev çıyanı(Scutigera): Eklembacaklılar (Arthropoda) dalının gerçek-eklembacaklılar (Euarthropoda) alt-dalının çokbacaklılar (Myriapoda) sınıfından bir cins. Vücudu kısa ve yassı olur. Duyargaları ve bacakları çok uzundur. Çoğunluk evlerde bulunur ve süratle kaçar.
1898ev kemesi(Rattus rattus) Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 21, kuyruğu 23.5 cm. Tüyleri kara, kulakları uzun ve kuyruğu çıplaktır. Dünyanın her tarafına yayılmıştır.
1899ev kızılkuyruğu(Phoenicurus ochruros) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının karatavukgiller (Turdidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 15-16 cm, Sırtı külrengi, karnı açık renk olur. Erkeğin başı karadır. Avrupada, Orta ve Ön Asyada ova ve dağlarda yaşar.
1900ev sıçanı(Mus musculus) Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 8, kuyruğu 8,5 cm. Kül-kaheverengi tüylü olup kuyruğu pullu çemberler taşır. Bütün dünyada insanların oturduğu yerlerde yaşarlar.
1901ev sineği(Musca domestica) Böcekler (İnseeta) sınıfının ikikanatlılar (Diptera) takımından bir eklembacaklı türü. Külrengidir. İnsanlardan ve hayvanlardan ter emer. Bütün dünyaya yayılmıştır. Larvaları kokmuş maddeler üzerinde ve pislik yığınlarında bulunur. Dizanteri ve tifo etkenlerini taşır.
1902ev sivrisineği(Culex pipiens) Böcekler (İnseeta) sınıfının ikikanatlılar (Diptera) takımından bir eklembacaklı türü. İnce ve uzun vücutludur (6 mm.) Dişi suda yüzen yaprak v.b. üzerine 300 kadar yumurta bırakır. Kanatlarının kenarları saçaklıdır.
1903evcikBazı halkalıkurtların ve yumuşakçamsıların vücutlarını muhafaza eden CaCO3 ya da kutikuladan oluşmuş kalın bir kabuk.
1904evcil domuz(Sus scrofa domesticus): Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının domuzgiller (Suidae) familyasından bir memeli türü. Köpek dişleri çok büyümemiştir. Yaban domuzundan evcilleştirilmiş olup her memlekette yetiştirilmektedir. Çok çeşitleri vardır.
1905evcil ipek böceği kelebeği(Bombyxmori) Böcekler (İnsecta) sınıfının pulkanatlılar (Lepidoptera) takımından bir eklembacaklı türü. Cinden bütün dünyaya yayılmıştır. Vücudu kaba yapılı ve yumuşak pulludur. Kanatları geniştir. Dut yaprakları yiyen tırtıllarının 800 m olan tek parça bir ipek telinden ördüğü kozalar ipek endüstrisinde kullanılır. Tükrük bezi salgısı havaya değince sertleşerek ipek iplikleri hasıl eder.
1906evcil keçi(Capra hircus) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından bir memeli türü.Yaban keçisinden evcilleştiriImiştir. Sütü, tüyü ve derisi için yetiştirilir. Avrupada yaşar.
1907evcil kedi(Felis ocreata domestica) : Etçiller (Carnivora) takımının kedigiller (Felidae) familyasından bir memeli türü. Kuyrukları hariç 50 cm kadar olurlar. Mısırlılar tarafından evcilleştirilmiş ve Akdeniz memleketlerinden dünyaya yayılmıştır. Pekçok çeşit renkleri vardır.
1908evcil koyun(Ovis aries): Çift-parmaklılar (Artiodaclyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından bir memeli türü. Tıknaz, sağlam yapılı, çevik olmayan bir hayvan olup eti, derisi ve tüyü için yetiştirilir. Çok çeşitleri vardır. Bütün dünyaya yayılmıştır.
1909evcil serçe(Passer domesticus): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının serçegiller (Passeridae) familyasından bir kuş türü. Sırtı kırmızı-kahverengi, karnı külrengi-ak olur. Dişi külrengindedir. Palearktik bölgede evlerin yakınında yaşar.
1910evcil tavuk(Gallus domesticus): Tavuksular (Galliformes) takımının sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü. Atası Bankiva tavuğudur.. Çok çeşitleri vardır. Eti çok lezzetli olduğu için her memelekette yetiştirilir.
1911evolusyonbk. evrim
1912Evolusyon teorisibk. Evrim teorisi
1913Evrim teorisi(karşılık: Evolusyon teorisi), (Lat. evolvere = açılmak): Birbiri ardından gelen döller boyunca, geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkan farklarla meydana gelmiş çeşitli hayvan ve bitkilerin köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve sade yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir evrim olduğunu ileri süren teori.
1914evrimli böbrek(karşılık: metanefroz), (Yun. meta = sonra, Yun.nepros = böbrek) İkincil böbreğin arkasından meydana gelen ve amniyonlu hayvanların böbreğini yapan organ.
1915Exoneutes exsiliensbk. kırlangıç balığı
1916fagositbk. yutar göze
1917fagositozbk. göze yutarlığı
1918fahaka(Ovoides fahaka): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dörtdişligiller (Tetrodontidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 45 cm. Nil ve Batı Afrika sularında yaşar.
1919falanjbk. parmak kemiği
1920Falco peregrinusbk. doğan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir