Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2205göğüs yüzgeciBalıklarda, göğüs bölgesinde çift halde bulunan yüzgeç
2206göğüs zarı(karşılık: plöra), (Yun. pleura=yan): Göğüs boşluğunu astarlayan ve akciğeri örten seroza zarı.
2207gök ardıç(Monticola solitarius) Ötücü-kuşlar (Paseriformes) takımının karatavukgiller (Turdidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 23 cm. Tüyleri erkekte külrengi-mavi, dişide kül-kahverengidir. Akdeniz memleketleri ve Batı Asyada kayalık yerlerde yaşar.
2208gök balina(Balaenoptera musculus) Balinalar (Cetacea) takımının çatalkuyruklu-balinagiller (Balaenopteridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 30 m, ağırlığı 119 tondur. En büyük memeli hayvandır. Rengi mavidir. Bütün okyanuslarda rastlanır.
2209gök baştankara(Parus caerulus) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının baştankaragiller (Paridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 12 cm. Sırtı ve karnı sarı, kanatları, kuyruğu, erkeğin tepesi mavimsidir. Avrupa, Kuzey Afrika, ve ön Asyada ormanlarda yaşar.
2210gök beyaz-göz(Zosterops caerulescens) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının beyaz-gözlügiller (Zosteropidae) familyasından bir kuş türü. Yeni Zelandada ormanlarda yaşar.
2211gök cennet kuşu(Paradisea rudolphi), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının cennet-kuşugiller (Paradiseidae) familyasından (fbk) bir kuş türü. Sırtı mavi-yeşil, başı ve kanatları kara, kuyruğu mavi-sarıdır.
2212gök doğan(Circus cyaneus) Kartallar (Falconiformes) takımının kartalgiller (Faiconidae) familyasından bir kuş türü. Tüyleri beyaz, mavi-külrengi karışıktır. Palearktik bölge ve Kuzey Amerikada tepelik ve düzlük yerlerde yaşar.
2213gök et sineği(Calliphora vomitaria) Böcekler (İnsecta) sınıfının ikikanatlılar (Diptera) takımından bir eklembacaklı türü. Uzunluğu 7-13 mm. Karnı mavi renklidir. Yumurtalarını etlere bırakır.
2214gök gurami(anlamdaş. üç-benekli gurami, Tricho-gaster trichopterus) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının cennet-balığıgiller (Anabantidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 10 cm. Tropik uzak doğu sularında yaşar. Süs balığıdır.
2215gök güvercin(Columba oenas) Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının güvercingiller (Columbidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 32 cm. Külrengi-mavi renklidir. Gagası açık sarı olur. Avrupa ve Batı Asyada ormanlarda, bazen sürüler halinde yaşar.
2216gök köpek balığıbk. pamuk balığı
2217gök kuzgun(anlamdaş. yeşil karga, Coracias garrulus), Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının gök-kuzgungiller (Coraciidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 32 cm. Başı mavi, boynu ve karnı yeşil, kanatları mavi, sırtı kırmızı renktedir. Göçücüdür. Avrupa, Batı Asya ve Afrikada ağaçlık yerlerde yaşar.
2218gök tilkibk. kutup tilkisi
2219gök-bayraklı cennet kuşu(Pteridophora alberti) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının cennet-kuşugiller(Paradiseidae) familyasından bir kuş türü. Başın gerisinde iki mavi uzantı bulunur.
2220gök-kuşaklı alabalık(Salmo shasta): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından bir balık türü.
2191golyan balığı(Phoxinus phoxinus) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının sazangiller (Cyprinidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 8 cm. Avrupa ve Kuzey Asyada yaygındır. Anadoluda da bulunur.
2192gon(Yun. gone = döl) İkinci dereceli gametositden (ikinci dereceli spermatosit ya da ikinci dereceli oosit) meydana gelen ve eşeylik gözelerine değişen 4 oğul gözenin herbiri.
2193gonadbk. eşeylik organı
2194Goniocotes hologasterbk. tavuk biti
2195gonokoristikbk. ayrı eşeyli
2196gonokorizmbk. ayrı eşeylilik
2197goril(Gorilla gorilla) Maymunlar (Primates) takımının insansımaymungiller (Pongoidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 2 m. Geniş omuzlu, kalın kemikli, uzun kollu ve kuvvetli çenelidir. Kulakları küçük, burnu geniş ve yassıdır. Yapı bakımından insana en yakın olan maymundur ve genel olarak ayakları üzerinde fazla yürüyemez. Kılları kırmızı esmer, yanlarda sık ve uzun olur. Tropik Batı Afrikada ormanlarda toplu halde yaşar.
2198Gorilla gorillabk. goril
2199göbekli domuz(karşılık: pekari, Dicotyles tajacu) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının pekarigiller (Tayassuidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 90 cm. Külrengi-kara olup boynunda ak yakası vardır. Amerikada yaşar.
2200göçmen keme(Rattus norvegicus) Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 25, kuyruğu 22 cm. Kahverengi kaba tüylüdür. Kuyruğunda pullu çemberler vardır. Batı Asyadan dünyanın her bölgesine yayılmıştır.
2201göden bağırsağıbk. rektum
2202göğüs(karşılık: toraks): Başla karın arasında bulunan vücut bölgesi.
2203göğüs gırtlağı(karşılık: sirinks), (Yun. syrinx, = kamış, kaval), Ana soluk borusunun alt ucunda bulunan, kuşlara özgü, ses çıkarma organı.
2204göğüs kemiği(karşılık: sternum, anlamdaş. döş kemiği), (Lat. sternum) Balıklar ve kurbağalar dışta kalmak üzere, omurgalı hayvanlarda göğüsün alt orta tarafında bulunan, eğe (kaburga) ve omuz kemeri ile bağlı bir ya da birkaç kemik ya da kıkırdaklı parçadan oluşmuş bir safiha.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir