Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2341hayat süresiHayatın devam ettiği süre canlı varlık olarak bulunma süresi.
2342hayatsal olaylarBeslenme, solunum, boşaltım, üreme], büyüme, çevreye uyma v.b. gibi bir canlının hayatı boyunca organizmasında görülen olaylar.
2343haymora(Macrodon trachira): Kemikli-balıklar (Teieostei) takımının karaksgiller (Characinidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 1 m. Tehlikelidir. Eti beğenilir.
2344Hayvan AnatomisiHayvan yapı bilimi hayvanların iç yapılariyle uğraşan bilim dalı.
2345Hayvan Coğrafyası(anlamdaş. Zoocoğrafya), (Yun. zoon = hayvan) Hayvanların yeryüzüdeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı.
2346Hayvan Çevre Bilimi(karşılık: Hayvan ekolojisi), (Yun. oikos=ev, Yun.logos = bilim): Hayvanların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
2347Hayvan Ekolojisibk. Hayvan Çevre Bilimi
2348hayvanlar(Animalia): Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde sindirebilenleri içine alan bir âlemdir. Birgozeliier (Protozoa) ve çokgözeliler (Metazoa) olmak üzere 2 altâlemi vardır.
2349Hayvanların sınıflandırılması(karşılık: Taksonomi, Sistematik), (Yun. taxis = tertip, Yun.nomos= kanun, Yun.systematikos): Hayvanların yapılarına ve doğal akrabalıklarına göre bir sıraya konulması.
2350hecin devesibk. tek-hörgüçlü deve
2351Heidelberg insanı{Homo heidelbergensis) Almanyada Heidelbergde 1.5-2 milyon sene önce yaşamış ilkel bir insan tipi olup kafatası 1100 cm idi. Çene kemiği çok kuvvetliydi.
2352Heliozoabk. güneş-hayvancıkları
2353Helix pomaticabk. bağ salyangozu
2354Helmintolojibk. Kurt Bilimi
2355Heloderma suspectumbk. boncuklu kertenkele
2356Helodermatidaebk. boncuklu-kertenkelegiller
2357hemal kanal(Yun. haima = kan) Hemal yayların meydana getiriği ve içinden kan damarları geçen bir kanal.
2358hemal yay(Yun. haima = kan) Omurun ventral bölgesinde bulunan çıkıntıların birleşmesiyle meydana gelen ve hemal kanalı kapsayan yay.
2359Hemichordatabk. yarımkordalılar
2360Hemichromis bimaculatusbk. mücevher balığı
2361Hemidactylus turcicusbk. yassı-parmaklı geko
2362Hemignetus obscurusbk. akihiloa
2363hemimetabolbk. yarıbaşkalaşan
2364hemimetabolibk. yarıbaşkalaşma
2365Hemipterabk. yarımkanatlılar
2366hemofili(Yun. haima = kan, Yun.philos=seven) Eşeye bağlı bir kalıtsal karakter olan ve kanın kolayca pıhtılaşmaması olarak görülen bir hastalıktır. Kadınlar bu hastalığa tutulmazlar. Fakat gelecek döllere katılsal olarak taşırlar.
2367hemoglobin(Yun. haima=kan, Yun.globos=yuvar) Hematin ve globin'in birleşmesiyle meydana gelmiş ve omurgalı hayvanların kanında bulunan kırmızı solunum pigmenti. Bileşiminde demir vardır.
2368hemoliz(Yun. haima=kan, Yun.lysis = gevşeme) Daha az yoğun bir ortamda, alyuvarların sitoplazmasının eriyerek göze zarı dışına çıkması olayı.
2369hemopoiyetik dokubk. kan gözesi yapan doku
2370hemositoblast(Yun. haima = kan, Yun.kytos = boşluk, Yun.blastos=tomurcuk): , : Kan yapan dokularda bulunan ve kan gözelerini verecek olan ilkel bir göze tipi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir