Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2581iğne balığı(Fierasfer acus) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının iğne-balığıgiller (Fierasferidae) familyasından bir balık türü. Karın yüzgeci yoktur. Vücudu çıplaktır. Ard kısmı ince ve ucu sivri bir kuyruk biçiminde uzamıştır. Deniz-hıyarlarının kloak ve su ciğerlerine gömülerek yaşarlar. Atlantik Okyanusu ve Akdenlzde bulunur.
2582iğne kurdu(Oxyuris vermicularis) İlkel-kurtlar (Scolecida) dalının yuvarlak-kurtlar (Aschelminthes) sınıfının iplik-kurtları (Nematodes) takımına giren bir tür. İnsanların, özellikle çocukların bağırsağının rektum bölgesinde asılak olarak yaşar.
2583iğne-balığıgiller(Fierasferidae), (Lat. fierasfer = bir tip balık) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının benzemez-omuzlular (Heteromi) alt-takımına giren bir familyası. Vücutları kuyruk gibi uzamıştır. Karın yüzgeçleri bulunmaz. Pulsuzdurlar. Anüs gırtlağın altındadır. İğne balığı (Fierasfer acus) türü iyi, bilinir.
2584İhtiyolojibk. Balık Bilimi
2585ihtiyozorlar(İchtyosauria), (Yun. ikhthys = balık, Yun.sauros-kertenkele): Sürüngenlerin (Reptilia) ikinci jeoloji devresinde yaşamış ve soyu tükenmiş olan, balığa benzer vücutlu ve denizde yaşayan tipleri içine alan bir takımı. En büyük cinsi olan ichthyosaurus 10 m boyunda idi.
2586iki kutuplu sinir gözesi(karşılık: bipolar nöron), (Lat. bis = iki defa, Lat. polus=kutup, Yun. neuron = sinir): Bir akson ile karşı kutbunda büyük bir dendrit taşıyan sinir gözesi.
2587iki soluklu(Amphiuma means) Kuyruklular (Urodela) takımının iki-soluklugiller (Amphiumidae) familyasından bir amfibyum türü. Uzunluğu 90 cm. Mavi-kara renklidir. Kuzey Amerikanın güneydoğusunda yaşar.
2588iki yönlükertenkelegiller(Amphisbaenidae), (Yun. amphisbaina = ileri geri gidebilen) Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına giren bir familyası. Gözleri ve kulakları saklı, kuyrukları küttür. Ayaksızdırlar. Solucana benzerler. Sıcak tropik memleketlerde toprak altında yaşarlar. İki-yönlü kertenkele (Amphisbaena fuliginosa), Strauch iki-yöniü kertenkelesi (Blanus strauchii), ön-ayaklı kertenkele (Chirotes canalicalatus) türleri iyi bilinir (bk)
2589iki-boynuzlu kuş(Dichoceros bicornis): Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının boynuzlugagalıgiller (Bucerotidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 120 cm. Tüyleri kara ve çizgili, tepeliği sarı-kırmızı olur. Hindistanda toplu halde ormanlarda yaşar.
2590iki-hörgüçlü deve(anlamdaş. Orta Asya devesi, Camelus bactrianus): Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının devegiller (Camelidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 3 m kadardır. Rengi esmer sarı olup sık tüylüdür. Sırtında 2 hörgücü olup besin deposu olarak kullanılır. Çöl hayatına iyi uymuştur. Su depo eder ve bunu yol boyunca kullanır. Asyada yaşar.
2591iki-ön-dişliler(Diprododontia), (Yun. dis = iki, Yun .protos = birinci, Yun.odon = diş) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etenliler (Placentalia) bölümünün keseliler (Marsupialia) takımına giren bir alt-takımı. Hepsi otçul olup alt-çenede 2, üst-çenede 6 kesici dişleri vardır. Bazıları taşıl olmuştur. Bugün yaşayanların hepsine Avustralyada rastlanır. Kangurugiller (Macropodidae), vombatgiller (Phascolomyidae) ve kuskusgiller (Phalangeridae) olmak üzere 3 familyası vardır.
2592iki-soluklugiller(Amphiumidae), (Yun. amphi = her iki yandan Yun. pneuma = soluk) Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kuyruklular (Urodela) takımına giren bir familyası. Yılan balığına benzer. Suda yaşarlar. İki soluklu (Amphiuma means) iyi bilinen türüdür.
2593iki-yanh bakışım(karşılık: bilateral simetri) (Lat. bis = iki, Lat. latus = yan): Bir organizmanın, ortasından geçen bir eksene göre iki yanının benzer olması.
2594iki-yaşayışlılarbk. amfibyumlar
2595iki-yönlü kertenkele(Amphisbaena fuliginosa) Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının ikiyönlü-kertenkelegiller (Amphisbaenidae) familyasından(bk.) bir sürüngen türü. Uzunluğu 40 cm. Tropik Amerikada yaşar.
2596ikikanatlılar(anlamdaş. sinekler, Diptera), (Yun. dis = iki, Yun.pteryx=kanat) Eklembacaklı hayvanlardan böcekler (İnsecta) sınıfının kanatlılar (Pterygota) alt-sınıfına giren bir takımı. İnce yapılı ve tıknaz vücutludurlar. Ağız parçaları emici tiptedir. Ard kanatlar değişmiş ve halter denen birer tokmakçık haline gelmiştir uçma esnasında dengeyi sağlar. Gelişmelerinde tüm-başkalaşma vardır. Ev sineği (Musca domestica), ev sivrisineği (Culex pipiens), sıtma sivrisineği (Anopheles maculipennis), tatarcık (Phlebotomus papatasii), karasinek (Stomoxys calcitrans), küçük oda sineği (Fannia canicularis), külrengi et sineği (Sarcophaga carnaria), leş sineği (Pyrellia cadaverina), altın sinek (Lucilia caesar), çizgili sinek (Aedes aegypti) gök et sineği (Calliphora vomitaria), kiraz sineği (Rhagoletis cerasi), çeçe sineği (Glossina palpalis, G.morsitans), at sineği (Hippobosca equina), sirke sineği (Drosophila melanogaster) türleri çok iyi bilinir.
2597ikili kapakcıkYüreğin sol kulakçığının sol karıncığına açıldığı yerde bulunan özel bir kapakçık.
2598ikinci his hücresibk. ikincil duygu gözesi
2599ikinci kutup küreciğiYumurta oluşması sırasında ikinci dereceli oositden ayrılarak meydana gelen küçük göze.
2600ikincil böbrek(karşılık: mezonefroz), (Yun. mesos = orta, Yun.nephros=böbrek) Memeli embriyonunda ilkel böbrek ile evrimli böbrek arasında geçit olan bir tip boşaltım organı bazı omurgalı hayvanların boşaltım organı.
2601ikincil duygu gözesi Aldığı uyartıyı kendisini saran sinir gözesi uzantılarıyla ileten, duygu gözesi tipi.
2602ikincil eşey karakterleriErkek geyiğin boynuzu, horozun ibiği v.b. gibi eşey organlarından başka eşeyi belirten yardımcı karakterler.
2603ikincil karın boşluğubk. sölom
2604ikincil-ağızlılar(Deuterostomia), (Yun. deuteros = ikincil, Yun.stoma=ağız): Çokgözeli hayvanların sölomlular (Coelomata) alt-bölümüne giren bir filumu. Bu hayvanların ya gelişmeleri sırasında embriyonun ilk-ağızı (blastopor) ergin hayvanın anüsü olur, ağız ventralde ön uca yakın bir yerden ikincil olarak meydana gelir. Ya da ilk-ağız tüm olarak kapanır ve ergin hayvanda hem ağız hem anüs yeniden meydana gelir. Sindirim kanalı tüm olarak iç-deri köklüdür. Derisi dikenliler (Echinoderma) ve kordalılar (Chordata) olmak üzere 2 büyük alt-filumuna ayrılır.
2605ilk-ağız(karşılık: blastopor), (Yun. blastos = tomurcuk, Yun. poros = geçit): Embriyonun gelişmesi sırasında gastrulâ evresinde meydana gelen deliğin dışarıya açıldığı açıklık.
2606ilk-bağırsak boşluğu(karşılık: gastrosöl), (Yun. gaster = mide, koilos = boşluk) Bağırsak oluşumundan sonra bağırsak içinde meydana gelen boşluk.
2607ilk-bağırsak çatısı(karşılık: arkenteron), (Yun. arkhe = başlangıç Yun. enteron = bağırsak) Gastrulâ evresinde meydana gelen ve embriyonun bağırsağı olan ilkel boşluk.
2608ilkel-eklembacaklılar(Malacopoda), (Yun. malakos = yumuşak, Yun.pous = ayak): Çokgözeli hayvanlardan birinciI-ağızlılar (Protostomia) filumunun eklembacaklılar (Arthropoda) dalına giren bir alt-dal.Vücut bölütleri dıştan belli değildir. Ekstremiteleri eklemsizdir. Onikoforlar (Onycophora) ve tardigradlar (Tardigrada) olmak üzere 2 sınıfı vardır.
2609ilkel-kordalılar(Prochordata), (Yun. protos=ilkel, Yun.khorde = iplik) Bazı sınıflandırmalara göre kordalılar (Chordata) alt-filumuna giren küçük bir grup. Hayatlarının bir evresinde de olsa kordalı özelliklerini taşırlar. Yarımkordalılar (Hemichordata), gömlekliler(Tunicata), ve kafatassızlar (Acrania) olmak üzere üç sınıfı vardır.
2610ilkel-kurtlar(Scolecida), (Yun. scolex = kurt): Çokgözeli hayvanlardan birincil-ağızlılar (Protostomia) filumunun bir dalı. Bölütleri henüz meydana gelmemiştir. Bağırsakla vücut duvarı arasındaki boşluk birincil karın boşluğuna karşılıktır. İkincil karın boşluğu yalnız eşeylik organlarında bulunur. Boşaltım organları protonefridyum tipidir. Sudan kara hayatına geçmişlerdir. Bazıları asılaktır. Yassıkurtlar (Plahelminthes), Yuvarlak-kurtlar (Aschelmintt hes) ve memertinler (Nemertini) 3 büyük sınıfını meydana getirir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir