Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2641insansımaymungiller(Pongoidae, anlamdaş. Simiidae), (Lat. pongo = bir tip insansı maymun, Lat. simia = maymun): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının maymunlar (Primates) takımının insansılar (Anthropoidea) alt-takımına ya da darburunlumaymunlar (Catarrhina) üst-familyasına giren bir familya.Kolları bacaklarından uzundur. Yanak keseleri, oturak kaba etleri, kuyrukları yoktur. Çok iri vücutlu olurlar. Yapıları ve anlak gelişmeleri bakımından insana çok yakınlık gösterirler. Yürürken tabanlarının dış kenarlarına basarlar. Borneo, Sumatra ve Orta Afrikada ağaçlarda yaşarlar. Goril (Gorilla gorilla), orangutan (Pongo pygmaeus), şempanze (Pan satyrus), Kulukamba şempanzesi (P. koolookamba) başlıca türleridir.
2642İnsectabk. böcekler
2643İnsectivorabk. böcekçiller
2644insektivorbk. böcekçil
2645insülinbk. ensülin
2646interambulakral bölge(Lat. inter = arasında, Lat. ambulare = yürümek) İki ambulakral bölge arasında kalan bölge.
2647interfazbk. arafaz
2648interseklikbk. ara eşeylilik
2649interseksbk. ara eşeyli
2650intersellüler boşlukbk. göze-arası boşluk
2651intrasellülerbk. göze-içi
2652İnvertebratabk. omurgasızlar
2653ip merdiveni sinir sistemiHalkalıkurtlar ve eklembacaklılarda raslanan bir sinir sistemi tipi olup bir baş sinir düğümü ile her bölütte bir çift olarak tekrarlanan gangliyonların merdiven gibi dizilmiş olmasiyle meydana gelir.
2654ipek maymun(karşıtlık. marmoset, Callithrix jacchus), Maymunlar (Primates) takımının ipek-tüylü-maymungiller (Callithrichidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 22, kuyruğu kara-ak çemberli olup 30 cm dir. Kulakları püsküllüdür. Doğu Brezilyada yaşar
2655ipek-kuyruk kuşu(Bombycilla garrulus), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının ipek-kuyruk-kuşugiller (Bombycillidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 20 cm. Tüyleri kül-kahverengi, tepeliği kırmızımsı olur. Avrupa, Asya ve Amerikanın Arktik bölgelerinde ormanlarda yaşar.
2656ipek-kuyruk-kuşugiller(Bombycillidae), (Lat. bombyx = ipek böceği) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüler (Oscines) üst-familyasına giren bir familyası.
2657ipek-tüylü-maymungiller(Callithrichidae), (Lat. callithrix = ipek-tüylü maymun) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının maymunlar (Primates) takımının insansılar (Anthropidea) alt-takımına ya da yassıburunlu maymunlar (Platyrhini) üst-familyasına giren bir familyası. Kılları yumuşak, parmakları kanca tırnaklı olup uzun bir kuyrukları vardır. Daldan dala atlamazlar. Sincap büyüklüğündedirler. Tabanlarına ve parmaklarına basarak yürürler. Orta ve Güney Amerikada ağaçlarda yaşarlar. İpek maymun (Callithrix jacchus), pembe maymun (Leontocebus rosalia), perçemli maymun (Lat. oedipus) iyi bilinen türleridir.
2658ipekliGagaları kısa olup dibinde kıllar bulunur. Alın tüyleri tepelik yapar. İpek-kuyruk kuşu (Bombycilla garrulus) türü iyi bilinir.
2659ipekli çardak kuşu(Ptilorhynchus violaceus,): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının cennet-kuşugiller (Paradiseidae) familyasından bir kuş türü. Menekşe-kara renktedir.
2660iplik-kurtları(karşılık: nematodlar, Nematodes): (Yun. nematos = iplik) Çokgözeli hayvanlardan ilkel-kurtlar (Scolecida) dalının yuvarlak-kurtlar (Aschelminthes) sınıfına giren bir takımı. Vücutları iplik biçiminde uzun ve üzerleri yumuşak bir kutikula ile örtülüdür. Ayrı eşeylidirler. Yumurtlarlar ya da doğururlar. Asılak olanları da vardır. Döl değişimi gösterirler. Bağırsak solucanı (Ascaris lurnbricoides), at askariti (A. megalocephala), trişin, (Trichinella spiralis), sirke iplik kurdu (Anguillula aceti), iğne kurdu (Oxyurus vermicularis), Bancroft kurdu (Filaria bancrofti), Medine kurdu (F. medinensis), kırbaç kurdu (Trichurus) iyi bilinen tür ve cinsleridir.
2661İran ceylânı(Gazella subgutturossa), Çift-parmaklılar (Artiodoctyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından bir memeli türü. Zarif, küçük ve hızlı hareketlidir. Toprak rengindedir. İranda yaşar.
2662iri-ayaklıgiller(Megapodiidae), (Yun. megas=büyük, Yun. pous = ayak) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının tavuksular (Galliformes) takımının tavuklar (Gaili) alt-takımına giren bir familyası. İri ayaklı, küçük başlı, kısa ve geniş kuyruklu olurlar. Avustralya ve dolaylarındaki adalarda yaşarlar. Maleo (Megacèphalon maleo), funda tavuğu (Catheturus lathami), çengel tavuğu (Megapodius duperreyi) türleri iyi bilinir.
2663iri-kulaklıgiller(Otariidae), (Lat. otaria=iri kulaklı) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etçiller (Carnivora) takımının yüzgeç-ayaklılar (Pinnipedia) alt-takımına giren bir familyası. Soğuk bölgelerin kıyılarında ve buzlar üzerinde yaşarlar. Deniz hayvanlariyle beslenirler. Yüzgeç biçimini almış olan ayakları araciyle iyi yüzer ve dalarlar. Dış-kulakları çok küçüktür. Yüzgeçleri büyük olur. Postları ve yağları için avlanırlar. Deniz ayısı (Arctocephalus ursinus), deniz aslanı (Eumeto-pias jubatus) türleri iyi bilinir.
2664irisSaydam kat ile göz merceği arasında bulunan ince, kasılabilen, renkli ve damarlı olan disk.
2665irkilmeDış etkileri alabilme ve bunlara cevap verebilme yeteneği.
2666iskarmos(Sphyraena sphyraena): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kefalgiller (Mugillidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 1 m. Atlantik Okyanusu ve Akdenizde yaşar.
2667iskelet(Yun. skeletos=sert): Geniş anlamda herhangi bir hayvanın, destek görevi olan ve vücudu korumaya yarayan sert parçasının tümü omurgalı hayvanların iç organları koruyan ve destekleyen kemik ve azçok kıkırdaklı bir çatı yapısı.
2668iskerletbk. dikenli salyangoz
2669iskorpit(Scorpaena scrofa) Kemikli-baliklar (Teleostei) takımının iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 80 cm. Açık kırmızı renktedir. Atlantik Okyanusu, Akdeniz ' ve Marmarada yaşar.
2670iskorpitgiller(Scorpaenidae), (Yun. skorpaine = iskorpit): Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acan-thopterygii) alt-takımına giren bir familyası. Üstleri ktenoyid pullarla kaplıdır. Sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış olup batınca önemli yaralar yapar. Bütün denizlerde raslanırlar. İskorpit (Scorpaena scrafa), lipsoz (S. porcus), fare-başlı iskorpit (Myoxocephalus scorpius) türleri iyi bilinir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir