Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2731kahaubk. uzun-burunlu maymun
2732Kahire yılanı(Glaucoma cairi): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının darağızlıyılangiller (Glauconiidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 20 cm. Kuzey Doğu Afrikada taşların arasında, nemli yerlerde yaşar.
2733kahverengi kör-yılansı(Anguis fragilis) Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının köryılansıgiller(Anguidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 54 cm. Gözleri küçüktür. Halk arasında kör olarak düşünülür. Ayaksızdır. Avrupa ve Batı Asyada yaşar.
2734kaide zarıHerhangi bir dokuda örtü dokusunu alttan çevreleyen yassı gözelerden yapılmış tek katlı ince bir zar.
2735kakuangbk. uçar-maki
2736kakum(karşılık: hermin, Mustela erminea): Etçiller (Carnivora) takımının sansargiller (Mustelidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 30, kuyruğu 10 cm. Yazın esmer kırmızı, kışın ak renkli olur ve kuyruğunun ucu daima karadır. Kürkçülükte çok değerlidir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerikada yaşar.
2737kala-azarTropik ve uzak doğu bölgelerinde görülen ve Leishmania donovani denen birgözeli, kamçılı bir hayvan araciyle meydana getirilen bir hastalık.
2738kalakbaşlılar(Rhynchocephalia), (Yun. rhynkhos = hayvan burnu,Yun. kephale=baş), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının bir takımı. Biçimleri kertenkeleye benzer. Çoğunun soyu tükenmiş ve bugün yaşayan bir türü kalmıştır: Noktalı kamadiş (Sphenodon punctatus).
2739kalao(Buceros rhinoceros,): Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının boynuzlugagalıgiller (Bucerotidae) familyasından bir kuş türü. Kırmızı-turuncu-kara renkli bir tepeliği vardır. Sumatra, Cava ve Borneoda yaşar.
2740kalbbk. yürek
2741kalb kasıbk. yürek kası
2742kalb midyesibk. yürek midyesi
2743kalbur kemiği(karşılık: etmoyid kemik), (Yun. ethmos = elek), Burun boşluğunun duvarlarının bir parçasını yapan kemik.
2744kalça kemeri(anlamdaş. aya kemeri,): Omurgaya bağlanmış ve ard ayakları taşıyan kemik ya da kıkırdaklı kemer. Balıklar dışta kalmak üzere, öteki omurgalılarda üç kemiğin birleşmesinden meydana gelmiştir. İnsanda tek parçalı bir kemikten (kalça kemiği) ibarettir.
2745kalça kemiği(karşılık: koksa kemiği): (Lat. coxa = kalça): Kalça kemerinin üst bölgesi.
2746kalımDoğal seçimden sonra organizmaların yaşamaya devam etmesi.
2747kalın bağırsakSindirim kanalının ince bağırsakdan sonra gelen ve göden bağırsağına kadar uzayan parçası.
2748kalın-bacaklı kuş(Oedicnemus oedicnemus): Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının kalınbacaklıgiller (Oedicnemidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 40 cm. Orta ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asyada yaşar.
2749kalınbacaklıgiller(Oedicnemidae, (Yun. oidein = şişmek, Yun. kneme = bacak) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının çamurkoşarları (Limicolae) alt-takımına giren bir familyası. Gözleri çok büyük olan gece kuşlarıdır. Kalın-bacakli kuş (Oedicnemus oedicnemus) türü iyi bilinir.
2750Kalıtım Bilimi(karşılık: Genetik), (Yun. genesis = döl, şecere), Biyolojinin, akraba organizmalar arasındaki değişme ve karakterlerin kalıtımını inceleyen bir dalı.
2751kalıtsalAna ve babadan oğul döle geçebilen karakter.
2752kalkan balığı(Rhombus maximus,): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının yan-yüzergiller (Pleuronectidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 100 cm olabilir. Üzerinde çivi gibi sert süsler vardır. Eti çok beğenilir. Avrupa kıyılarında, Akdeniz ve Karadenizde bulunur.
2753kalkan bezi(karşılık: tiroyid), (Yun. thyreos = kalkan,Yun. eidos = biçim): Yutağın altında, boynun ön ve yanlarını saran çok damarlı bir iç-salgı bezi olup biçimi kalkana benzediğinden bu isim verilmiştir. Salgıladığı tiroksin isimli hormon vücudun büyüme ve gelişmesini ayarlar.
2754kalkan kıkırdağıLarinksin çatısını yapan en büyük kıkırdak.
2755kalkerlisüngerler(Calcarea), (Lat. calcari=kalker), Çokgözeli hayvanlardan Parazoa bölümünün süngerler (Porifera) filumunun bir takımı. İskeletleri CaCO3 dan yapılmış olan türleri içine alır. Sikon (Sycon) iyi bilinir..
2756kama-dişligiller(Sphenodontidae), (Yun, spheno = kama, Yun. odon = diş), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının kalakbaşlılar (Rhynchocephalia) takımının bir familyası. Bu takımın yaşayan tek türü olan noktalı kamadiş (Sphenodon punctatus) bu familyaya girer.
2757kamamsı kertenkele(Lacerta sicula): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının özkertenkelegiller (Lacertidae) familyasından bir sürüngen türü. Doğu Akdeniz bölgesi memleketlerinde yaşar.
2758kambur balina(Megaptera nodasa): Balinalar (Cetacea) takımının çatalkuyruklubalinagiller (Balaenopteridae) familyasın bir memeli türü. Uzunluğu 16 m. Göğüs yüzgeçleri geniştir. Sırtı kara karnı ak olur, Atlantik Okyanusunda yaşar.
2759kamçı(Lat. flagellum): Erkek eşeylik gözelerinde, bazı birgözeli hayvanlarda, yakalı-kamçılı gözelerde v.b. bulunan, hareket eden ya da harekete yarayan iplik biçimindeki uzantı.
2760kamçılılar(Flagellata): (Lat. flageltum=kamçı), Hayvanlardan birgözeliler (Protozoa) alt-âleminin bir sınıfı. Söbe, küre biçiminde ya da uzun vücutlu olurlar. Ön uçlarında 1-4 tane hareketi sağlayan kamçı taşırlar. Özgür, asılak ya da çürükçül olarak yaşarlar. Özgür yaşayanlarda klorofil taşıyan kromatoforlar bulunur. Bu bakımdan hayvan evriminde bitkilerle hayvanlar arasında geçittirler ve bitki sınıflandırılmasında da yer alırlar. 10 kadar takımı olup öğlena (Euglena), noktiluka (Noctiluca), tripanozoma (Trypanosoma), layşmanya (Leishmania), trikomonas (Trichomonas), volvoks (Volvox) bu takımlara giren ve iyi bilinen cinslerdir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir