Zooloji Terimleri Sözlüğü - XML
Zooloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2851karakulakbk. vaşak
2852karakurbağasıgiller(Bufonidae), (Lat. bufo = kara kurbağası): Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının obruk-önlüler (Procoela) alt-takımına giren bir familyası. Dişleri yoktur. Çok türü vardır. Bütün dünyaya yayılmışlardır. Yeşil kara kurbağası (Bufo viridis), haçlı kara kurbağası (B. calamita), dev kara kurbağası (B. marinus), bayağı kara kurbağası (B. vulgaris), beş-parmaklı kara kurbağası (Leptodactylus pentadactylus) türleri iyi bilinir.
2853karamaru(Lepidosiren paradoxa) Akciğerli-balıklar (Dipnoi) takımının balçıkbalığıgiller (Lepidosirenidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 1-4 m. Eti lezzetlidir. Güney Amerikada Amazon ırmağı boyunca bataklıklarda yaşar.
2854karapaksbk. bağa
2855karatavuk(Turdus merula): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının karatavukgiller (Turdidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 25 cm. Erkeği kara, dişisi kahverengidir. Palearktik bölgede orman, fundalık ve bahçelerde yaşar.
2856karatavukgiller(anlamdaş. ardıçkuşugiller, Turdidae), (Lat. turdus = ardıç kuşu) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüler (Oscines) üst-familyasının bir familyası. Oldukça iri yapılı kuşlardır. Çok yaygındırlar. Gagaları hafifçe yay gibidir. Göçücüdürler. Karatavuk (Turdus merula), ardıç kuşu (T. pilaris), pasrengi ardıç kuşu (T. musicus), kolyeli ardıç kuşu (T. torquatus), ökse ardıcı (T. viscicorus), kaya ardıcı (Monticola saxatilis), gök ardıç (M. solitarius), kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe), kara-kulaklı kuyrukkakan (O. hispanica), vınlayan kuyrukkakan (Saxicola rubetra), takırdayan kuyrukkakan, (S. torquata), bahçe kızılkuyruğu (Phoenicurus phoenicurus), ev kızılkuyruğu (Ph. ochruros), bülbül (Luscinia megarhynchos), ardıç bülbülü (Lat. luscinia), buğdaycıl bülbül (L. svecica cyanecula), nar bülbülü (Erithacus rubecula) en iyi bilinen türleridir.
2857karbohidrat(Lat. carbo = kömür, Yun. hydor = su): Karbon, oksijen ve hidrojenin birleşmesiyle meydana gelmiş olan maddeler: Şekerler, glikojen, sellüloz, nişasta.
2858karbohidraz(Lat. carbo = kömür, Yun. hydor = su) Karbohidratları sindiren enzimler, ptiyaiin, amilaz, maltaz v. b.
2859kardinal kuşu(Cardinalis cardinalis) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının ispinozgiller (Fringillidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 20 cm. Kuzey Amerikada yaşar.
2860Karet kaplumbağası(Caretta caretta) Kaplumbağalar (Testudinata) takımının deniz-kaplumbağasıgiller (Cheloniidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 1 m kadardır. Eti beğenilir ve bağası ticarette kullanılır. Hemen her denizde görülür.
2861karga akbabası(Coragyps atratus): Kartallar (Falconiformes) takımının Yenidünya-akbabasıgiller (Cathartidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 60 cm. Tüyleri karadır. Orta ve Güney Amerikada yaşar.
2862kargaburun çıkıntısı(Yun. korax = karga): Omuz kemerinin göğüs kemiği ile kürek kemiği arasında bulunan bir parçası.
2863kargagiller(Corvidae), (Lat. corvus = karga) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüler (Oscines) üst-familyasından bir familyası. İri yapılı kuşlar olup dipleri kıllı olan kuvvetli ve kalın bir gagaları, büyük ve kuvvetli ayakları vardır. Toplu halde yaşarlar. Bazıları göçücüdür. 200 kadar türü vardır. Kara karga (Corvus corax), leş kargası (C. cornix), ekin kargası (C. frugilegus), kestane kargası (Garrulus glandarius), küçük karga (Coloeus monedula), köknar kargası (Nucifraga caryocatactes), sarı-gagalı dağ kargası (Pyrrhocorax graculus), kırmızı-gagalı dağ kargası (P. pyrrhocorax), saksağan (Pica pica) türleri iyi bilinir.
2864karın diyaframıBazı böceklerde karın sinir zincirini iç organlardan ayıran bölme.
2865karın sinir zinciriHalkalıkurtlarda ve eklembacaklı hayvanlarda bulunan ve vücudun karın bölgesi boyunca her bölütte bir çift olarak tekrarlanan sinir düğümleri dizisi, bk ip merdiveni sinir sistemi.
2866karın yüzgeciBalıklarda, vücudun karın bölgesinde bulunan yüzgeç.
2867karın zarı(karşılık: periton), (Yun. peri = çevresinde, Yun.teinein = germek): Kısmen karın boşluğunu astarlayan ve kısmen iç organları örten bir seroza zan.
2868karınca aslanı(Myrmeleon formicarius) Eklembacaklılardan böcekler (İnsecta) sınıfının sinirkanatlılar (Neuroptera) takımından bir tür. Uzunluğu 18-30 mm. Duyargaları kısa ve tokmak biçimindedir. Lârvaları, avlarını kumda açtıkları çukurlara düşererek avlarlar.
2869karıncakuşugiller(Formicariidae ) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamatores) üst-familyasına giren bir familyası. Gagaları kısa ve yuvarlaktır. Tüyleri yün gibidir. İyi uçamazlar. Güney Amerikanın kuzey ormanlarında yaşarlar Ateşgöz (Pyriglena leucoptera) türü iyi bilinir.
2870karıncalarbk. zarkanatlılar
2871karıncayiyen(anlamdaş. ekidne, Echidna aculeata) Tek delikliler (Monotremata) takımının karıncayiyengiller (Echidnidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 35 cm. Bir yumurta yumurtlar ve kesesinde taşır. Karınca ile beslenir. Avustralyada yaşar. Yerliler etini yer.
2872karıncayiyengiller(Echidnidae), (Yun. ekhidne = canavar) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının tek delikliler (Monotremata) takımına giren bir familyası. Vücutları kirpi gibi dikenli olup ağızları boru biçiminde uzamıştır. Dillerini solucan gibi dışarı uzatabilirler. Dişleri yoktur. Karınca yerler. Karıncayiyen (Echidna aculeata) en iyi bilinen türüdür.
2873karıncık(anlamdaş, ventrikulus): Yüreğin ard odaları.
2874karından-ayaklılar(anlamdaş. salyangozlar, Gastropoda) (Yun. gastros=mide, Yun.pous = ayak) Çokgözeli hayvanlardan birincil-ağızlılar (Protostomia) filumunun yumuşakçalar (Mollusca) dalına giren geniş bir sınıfı. Vücutları çıplak ya da bir parçalı bir kabukla örtülüdür. Kabuk, çoğun uk, bir eksen çevresinde konimsi bir biçimde kıvrılmıştır. Başta, dokunaçlar üzerinde gözler bulunur. Ağızlarında radula (dişli dil) vardır. Kambiryumdan beri taşılları mevcuttur. Önden-solungaçlılar (Prosobranchia), arttan-solungaçlılar (Opisthobranchia), akciğerli-salyangozlar (Pulmonata) gibi takımları vardır.
2875karınları-yüzgeçsizler(Apodes), (Lat. o = sız, Yun. pous=ayak): Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımından bir alt-takım.Yüzgeçleri dikensizdir. Karın yüzgeçleri bulunmaz. Yılanbalığıgiller (Anguillidae) familyası vardır.
2876karibu(Rangifer caribou ): Çift-parmaklılar (Artiodatyla) takımının geyikgiller (Cervidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 180 cm. Sırtı kahverengi, yanları ve karnı ak olur. Boynuzları çok büyük ve dallıdır. Amerikanın kuzey bölgelerinde ormanlık yerlerde yaşar.
2877karidesbk. çalı karidesi
2878karina1. Kuşların gemi omurgası biçiminde olan göğüs kemiği çıkıntısı, 2. Bazı kemiklerin çıkıntılı parçası.
2879karina-başlı yılan(Amblycephalus carinatus): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının geniş-başlıgiller (Amblycephalidae) familyasından bir sürüngen türü. Cavada ağaçların üzerinde yaşar.
2880karinalılar(Carinatae), (Lat. carinatus = karinalı) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının hemen bütün kuşları içine alan büyük bir bölümü. Hepsi karinalıdır. Dalgıçkuşları (Colymbiformes), penguenler (Sphenisciformes), fırtınakuşları (Tubinares), leyleksiler (Ciconiiformes), kazsılar (Anseriformes), kartallar (Falconiformes), tinamular (Tinamiformes), tavuksular (Galliformes), bataklık-kuşları (Grallae), yağmurkuşları (Charadriiformes), guguksular (Cuculiformes), gök-kuzgunumsular (Coraciiformes), ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımlarını içine alır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir