Budun Bilim Terimler Sözlüğü - XML
Budun bilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
361promiskuitet kuramıbk. özgür cinsel ilişki kuramı.
362putTürlü gereçlerden, ama daha çok taştan yapılan, insana benzer çizgileri bulunan tapınma yontusu.
363radyokarbon yöntemiKazı bilimsel bulguların yaşlarını belirlemeye yarayan, özellikle odun, kömür, kemik, deri, kabuk vb. örgensel özdeklere uygulanabilen ve zaman zaman budunbilimin de yararlandığı yöntem.
364remilTopraktaki, küldeki, kumdaki, kâğıttaki gelişigüzel çizgilerden, noktalardan, biçimlerden geleceği okuma sanatı.
365ruhgöçüÖlen birinin ruhunun başka bir varlığa göçtüğü ve yaşamasını onda sürdürdüğü inancı.
366saf halklarbk. ilkel halklar.
367sanat hudunbilimiİlkellerin plastik sanatlarıyla müzik, şiir, anlatı, oyun, dans vb. araştıran ve genel budunbilim içinde yer alan araştırma alanı.
368sarı ırkBüyük çoğunluğu Asya'da yaşayan sarı tonda deri, düz ve sert saç, çekik göz, sık rastlanılan Moğol lekesi, kısa kafa, çıkık elmacık kemikleri, yassı yüz, kökü çok basık burun, az kıllı gövde ve orta boy gibi özelliklerle ıralanan üç büyük ırktan biri.
369sempatik büyübk. birlikduygu büyüsü.
370senkronik yöntembk. eşzamansal yöntem.
371sığınakDevlerin, cinlerin, büyücülerin, alkarılarının giremeyeceklerine inanılan kutsal yerler oda, ocak, eşik vb. ev bölümleri zararlı etkilerden korunmak amacıyla çizilmiş büyüsel değirmiler.
372simbiyozbk. birlikte yaşayış.
373siyasal örgütToplumun güvenini, saldırılara karşı korunmasını, çatışmaların yönetilmesini, iç düzenin sürekliliğini sağlayan kurumlar ve düzenler.
374soraratbk. baldızla evlenme.
375sosyal antropolojibk. toplumsal insanbilim.
376sosyal organizasyonbk. toplumsal örgüt.
377sömürge budunbilimiBudunbilimin sömürgelerle Batılı sömürgeciler arasındaki sorunlara çözüm yolları arayan özel bir araştırma alanı.
378steatopijibk. yağbirikim.
379sudan alt-ırkıElevator ormanının kuzey bozkırları ve çayırlık bölgesinde yaşayan çok koyu renkli deri, kıvırcık saç, uzun baş, geniş burun, kalın ve etli dudak, uzun boy (boyun yerel ayrılıklar gösterdiği olur) gibi özelliklerle ıralanan ve Zenci ırkına giren alt-ırk.
380sünnetGenellikle erkek çocuklara, seyrek olarak da kızlara (Doğu Afrika, Arabistan vb.) uygulanan ve Arap, İbrani halklarında, Avustralya'da, Afrika ve Amerika'nın birçok bölgelerinde erkek cinsel örgeninin ucundaki kabuğu kesme (circumcicion) ya da siyeğin alt
381süper organikbk. örgenüstü.
382sürekli tabuBaşkanları, kutsal nesneleri, tapınakları, totemleri vb. kapsayan ve bunları türlü kurallarla çevreleyen sürekli yasaklar.
383süslenmeTemelinde dinsel-büyüsel inançlar kişinin kendini saydırma ve toplumsal yerini belirleme isteği zenginlik, cinsel istek uyandırma vb. nedenlerle sırasında birtakım acılara da katlanarak gövdenin belli yerlerinin doğal biçimini ve görüşünü türlü yollarla d
384şaman davuluÜzerleri dinsel ve büyüsel anlamlı resimlerle süslü içinde doğaüstü yaratıkların, cinlerin ve koruyucu ruhların bulunduğuna inanılan şamancılıkla ilgili işlemler ve törenler sırasında kullanılan, tahta bir kasnağın üzerine geçirilen çift ya da tek yanlı d
385şaman giysisiSamanların kutsal ve büyüsel işlemler, törenler, ölülerin ruhlarına yol gösterme sırasında giydikleri üzerlerine söz konusu şamanın koruyucu cinlerinin, efsane yaratıklarının resimleri yapılmış, hayvan kemikleri, kuş kanatları, muskalar, demir parçaları,
386şamancılıkEsrime yeteneğindeki kimselerin (samanların) cinlerle ve tinlerle ilişkiler kurarak onların üstün yetenek, beceri ve güçlerini elde etmeleri bunları toplum ve birey adına kullanmaları bu iş için yapılan dinsel, büyüsel işlemlerin ve törenlerin tümü.
387tabuMana ile yüklü oldukları kabul edilen insanların, hayvanların, nesnelerin, doğal öğelerin yasaklarla çevrilmesi ve bunlardan kaçınma, a. bk. geçici tabu, sürekli tabu.
388takmaadKimi insanlara gövdesel ya da tinsel bir özürlerinden, belirgin bir özelliklerinden, uğraştıkları işlerden dolayı takılan, günlük konuşmalarda ve işlerde kullanılan, çoğunca komik, küçültücü ya da yüceltici nitelikteki ad.
389tanrıdoğumİlkel efsanelerin, tanrıların kökenini, yaradılışını, ortaya çıkışını konu edinen ve açıklamaya çalışan bölümü.
390tapaPolinezya adalarında, incir, dut, akkavak vb. ağaç kabuklarının yumuşatılması, dövülmesi, üst üste ya da yan yana yapıştırılmasıyla elde edilen, üzerleri türlü desenlerle bezenmiş kumaş.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir