Budun Bilim Terimler Sözlüğü - XML
Budun bilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
451yamyamlıkAçlık ve besin yokluğu nedeninden daha çok büyüsel ve kuttörensel amaçlarla insan eti yeme. a. bk. akraba yamyamlığı, ölü yeme.
452yarayla bezenimDeriyi sivri uçlu araçlarla yırtıp açarak, açılan yerlere kül, balçık ve odun kömürü sürüp yaraları iyice belirterek gövdeyi yara iziyle süsleme, bezeme.
453yarı göçebelikEkonominin sığırcılık, çiftçilik üzerine temellendiği, göç süresi ve göç yollarının daha kısa olduğu, göçebelikle yerleşik yaşam arasındaki yaşama biçimi.
454yarımTribüyü oluşturan iki yarım fratriden biri. Her yarım kendi arasında birkaç klana ayrılır. Yarımlar törenlerde, düşüncelerde ve simgelerde zıtlık gösterirler, a. bk. ikili düzen.
455yas tutmaÖlenin ardından yanma, yakılma, üzülme belirli bir süre geleneklerin gerektirdiği şeyleri yapma toplumuna, topluluğuna göre değişen geleneksel kuralları, kaçınmaları yerine getirme.
456yaslıkKişinin yaslı olduğunu belli eden, kimi toplumlarda değişik renkli olmakla beraber, genellikle kara renkli giysi, örtü.
457yastan çıkarmaYas süresini tamamlayan kimseyi üyesi bulunduğu toplumun bu konudaki geleneksel kurallarına uygun işlemlerden geçirerek günlük durumuna sokma.
458yaş sınıfıBir köyün, bir klanın ya da başka bir topluluğun üyelerinin yaşlarına göre oluşturdukları sınıflar.
459yaşam ağacıYaşamın yenilenmesini, ölümsüzlüğü ve verimliliği simgeleyen insanla yaşamı arasındaki ilişkiyi gösteren efsane ağacı, a. bk. dünya ağacı.
460yaşlılar yönetimiToplumsal yaşamı ilgilendiren çeşitli sorunların yaşlı ve güngörmüş erkekler tarafından bir çözüme bağlanması işlerin, bu erkeklerin oluşturduğu kurullarca yürütülmesi.
461yayılmaKültür öğelerinin ya da kültür karmaşalarının coğrafya bakımından yer değiştirerek bir toplumdan başka bir topluma yayılması süreci.
462yayılmacılıkYüksek kültürlerin ve uygarlıkların bir ana kaynaktan göçler ve yayılmalar sonucu oluştuğunu ileri süren görüş bu görüş çevresinde toplanan kimselerin bağlı bulunduğu okul.
463yazıyı bilmeyen halklarbk. ilkel halklar.
464yelkıranÇabucak kurulabilen, yapılabilen, içindekini yelden, güneşten ve her türlü kötü havadan koruyan tek yanlı ilkel barınak.
465yer adıİçinde bulunan coğrafya öğelerine, halka, sanat yapılarına göre bir yere verilen ad.
466yerliİlkel diye nitelenen halkların ve toplulukların üyeleri.
467yerli baltasıKuzey Amerika yerlilerinin kültürlerinde önemli bir yer tutan silah, araç, ağızlık ve savaş simgesi olarak kullanılan balta.
468yılanTotem, tapıncak, koruyucu yaratık olarak ilkellerin dinsel yaşamında gizemsel ve büyüsel bir nitelik taşıyan dünyanın ve insanın yaratılışıyla ilgili efsanelerde önemli bir öğe olarak kullanılan sürüngen hayvan.
469yılan dansıKuzey Amerika'da yaşayan Hopilerde büyücülerin büyüsel yeteneklerini göstermek için ağızlarına canlı yılanları alarak yaptıkları dans.
470yıldızbilimBudunbilimsel anlamda yıldızlardan insanların geleceğini okuma, yorumlama ve sonuçlar çıkarma bir tür falcılık.
471yuğbk. ölü yemeği.
472yurtOrta Asya'da göçebe yaşamı süren toplumların keçeden yapılma çadırları.
473yüce varlıkBütün yaratıklardan üstün, dünyanın yaratıcısı, ölümsüz, başlangıçtan beri var olan, gücü sınırsız, kişisel niteliklere sahip, iyiliklerle dolu olduğu var sayılan, ama cezalarından da korkulan, törelerin yaratıcısı yüksek bir tanrı, yüce bir varlık.
474yürekyüz üslubuZenci yontuculuğunun görüldüğü yerlerde, yontuların ve maskelerin yüzlerine yürek biçimi veren ortak üslup özelliği.
475zenci ırkıBatı, doğu, güneydoğu ve Orta Afrika'ya yayılmış bulunan koyu renk deri, sık, siyah, kıvırcık saç, çok az kıllı gövde, uzun ve dar baş, uzun ve çıkık kemikli yüz, geniş ve kısa burun, kalın dudak, dar kalça ve geniş omuz gibi özelliklerle ıralanan ırk. bk

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir