Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3001dekumbentYalnız dalların uç kısmı yukarı doğru yükselmiş, yerde yatık olarak gelişen bitki.
3002dekurrentYaprak ayasının gövde üzerine yapışık olarak aşağı doğru uzaması.
3003dekussatHer nodyumda karşılıklı olarak bir çift yaprak bulunması hâlinde ve alt alta gelen çiftlerin çapraz yapacak şekilde olması ile oluşan durum.
3004delesyonBir tip kromozom mutasyonu sonucunda DNA'da bir bazın ya da bazların yok olması hâli.
3005deli mantarŞapkası kırmızı veya turuncu renkli, zehirli olmakla beraber öldürücü olmayan bir mantar. Sinek mantarı, gelin mantarı.
3006deli tütünDomatesgiller (Solanaceae) familyasından 1.5 m kadar boylanabilen, geniş yapraklı, sarımsı renkte çiçekleri olan bir bitki. Hasankeyf tütünü, tömbeki tütünü.
3007delice atmacabk. atmaca
3008delice doğanKartallar (Falconiformes) takımının, kartalgiller (Falconidae) familyasından, 35 cm kadar uzunlukta, kara ve ak karışık tüylü, Palearktik bölgede yaşayan bir tür.
3009Delichon urbicabk. ev kırlangıcı
3010delikli kapsülbk. porusit
3011delip emici tipİki kanatlılarda (Diptera) görülen ve delip emmeye uygun bir biçimde değişmiş olan ağız parçası.
3012Delphinapteridaebk. küçük yüzgeçli yunus balığıgiller
3013Delphinapterus leucasbk. beyaz balina
3014Delphinidaebk. yunus balığıgiller
3015Delphinus delphisbk. yunus
3016delta Gbk. serbest enerji değişimi
3017delta hücreleri1. Hipofiz bezindeki bazofil hücrelerin, küresel granülleri bulunan bir tipi olup, FSH ve LH hormonlarını salgılayan, gonadotrop hücreler de denen hücreler. 2. Pankreasın Langerhans adacıklarında bulunan, içinde küçük ve mavi boyanan granuller taşıyan, sa
3018delta zinciri1. İmmünoglobulinlerden IgD'nin ağır zinciri. 2. Ergin insanlardaki hemoglobinin bir polipeptit zinciri.
3019demekolojibk. populasyon dinamiği
3020demersalGöl ve denizlerin taban ya da tabana yakın kısımlarında yaşama.
3021demir ağacıDemir ağacıgiller (Casuarinaceae) familyasından 30 m kadar boylanabilen, yapraklarını dökmeyen, odunu çok sert bir ağaç.
3022demir ağacıgillerYaprakları dairesel dizilişli, erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı olan, demir ağacı (Casuarina equisetifolia) türü Batı ve Güney Anadolu'da yetişen, odunu sert olan ve süs eşyası yapımında kullanılan, çok yıllık bitkiler.
3023demir bıtırağıbk. demir dikeni
3024demir dikeniZygophyllaceae familyasından 15-80 cm boyunda, sürünücü, otsu, sarı çiçekli, meyveleri sert dikenli bir bitki. Demir bıtırağı.
3025demir dikenigillerYaprakları karşılıklı ya da almaşlı dizilişte, çiçekleri ışınsal simetrili, er dişi, çanak ve taç yaprakları beşli ve serbest, ovaryum üst durumlu, kanatlı fındık, kapsül nadiren de üzümsü meyveleri olan, ülkemizde beş cins ve ara türle temsil edilen, ots
3026demografi(Yun. demos: halk graphein: yazmak) Bir populasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi.
3027denatürasvonDNA'nın iki ipliğini bir arada tutan hidrojen bağlarının kimyasal maddelerle koparılarak iki ipliğin ayrılması gibi bir kimyasal bileşiğin üç boyutlu yapısının sıcaklık vb. etkilerle bozulması.
3028dendritUyartıları (impuls) hücre gövdesine taşıyan, sinir hücrelerinin dallanmış sitoplâzmik uzantıları.
3029Dendrobates tinctoriusbk. ağaççıl kurbağa
3030Dendrocopos leucotosbk. aksırt ağaçkakan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir