Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3031Dendrocopos majorbk. orman alaca ağaçkakanı
3032Dendrocopos mediusbk. ortanca ağaçkakan
3033Dendrocopos minorbk. küçük ağaçkakan
3034Dendrocopos syriacusbk. alaca ağaçkakan
3035dendroit(Yun. dendron: ağaç eidos: şeklinde) Çok dallı ağaç dalı biçiminde dallanmış yapı.
3036dendrokronoloji(Yun. dendron: ağaç chronos: zaman logos: bilim) Yaş halkaları sayılarak ağaç yaşlarının belirlenmesi bilimi.
3037Dendrolagus ursinusbk. ağaç kangurusu
3038Dendrophis pictusbk. ağaç yılanı
3039denervasyonBir organ ya da kastan sinirlerin uzaklaştırılması.
3040denge organı(Yun. statos: sabit organon: aygıt) Denge taşlı keselerden yapılmış olup, denge duygusunu almaya yarayan organlar. Statik organ.
3041denge taşı(Yun. statos: sabit lithos: taş ous: kulak) İç kulakta, denge taşlı kese içinde bulunan salgı maddesi kum ya da kalsiyum karbonat tanecikleri gibi yapılar. Statolit, otolit.
3042denge taşlı kese(Yun. statos: sabit kystis: kese) Denge organını oluşturan ve denge taşı kapsayan kese. Statosist.
3043dengelenmiş polimorfizm(Yun. polys: çok morphe: şekil) 1. Bireylerin iki ya da daha fazla tipinin dengeli olarak bir arada bulunması. 2. Bir populasyonda bir genin bir karakter ya da farklı alellerinin şekilleri. 3. Devamlı yeni döllerin meydana geldiği bir populasyonda iki ya
3044denitrifikasyonBiyosferde nitrat iyonunun bakteri faaliyeti ile canlılar için kullanılamaz şekli olan moleküler azota indirgenmesi olayı. Havadan azot alarak nitratların, nitrite ve nitritin moleküler azota dönüştürülmesi olayı olup birkaç anaerobik bakteri türü tarafın
3045deniz ayısıEtçiller (Carnivora) takımının, iri kulaklıgiller (Otariidae) familyasından, 1.5-2. 5 cm kadar uzunlukta, uzun ve yumuşak tüylü, postu değerli, Güney Pasifik Okyanusu'nda yaşayan bir tür.
3046deniz dikenli balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli balıkgiller (Gasterosteidae) familyasından, 15-20 cm kadar uzunlukta, birinci sırt yüzgecinin yerinde 14-19 tane diken bulunan, Avrupa denizlerinde yaşayan bir tür.
3047deniz dokuz gözlüsübk. deniz taşemeni
3048deniz filiEtçiller (Carnivora) takımının, fokgiller (Phocidae) familyasından, 4-7 m kadar uzunlukta, yağı ve postu için avlanan bir tür.
3049deniz iguanasıPullu sürüngenler (Squamata) takımından, Galapagos âdâlarında yaşayan, alg ve diğer bitkilerle beslenen bir sürüngen türü.
3050deniz inci midyesiYassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından, 30 cm kadar uzunlukta, çok değerli inciler meydana getirdiği gibi kabuğundan da sedef elde edilen, kabuk parçaları eşit olmayan, Hint Okyanusu'nda yaşayan bir yumuşakça türü.
3051deniz istakozuKabuklular (Crustacea) sınıfından, 30-45 cm kadar büyüklükte, koyu mavi renkli, yosunlu kıyılarda bulunan, pişince kızaran, yenen bir eklem bacaklı türü.
3052deniz kaplumbağaları(Yun. khelone: kaplumbağa eidos: şekil) Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, boynunu kısmen geriye çekebilen, ayakları yüzgeç biçiminde, iyi yüzen türleri olan bir takım.
3053deniz kaplumbağasıgillerSürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, deniz kaplumbağaları (Cheloniidea) alt takımından, ayakları yüzgeç gibi ve ucunda pençe şeklinde tırnakları bulunan, çorba kaplumbağası (Chelonia mydas), karet kaplumbağası (Caretta
3054deniz kırlangıcıYağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, tüyleri kara, ak, kül rengi karışık, gaga ve ayakları kırmızı, Palearktik bölge ve Kuzey Amerika'da göl, ırmak ve deniz kıyılarında yaşayan göçmen bir tür.
3055deniz kırlangıcıgillerKuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları(Charadriiformes) takımının, martılar (Lari) alt takımından, kanatları sivri, kuyrukları çatallı, tüyleri kara, ak, kül rengi karışık türlere sahip bir familya.
3056deniz levreğiKemikli balıklar (Teleostei) takımının, levrekgiller (Percidae) familyasından, 50-100 cm kadar uzunlukta, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan, eti lezzetli bir tür.
3057deniz otuMaydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, kayalarda yetişen, sarımsı çiçekli, yapraklarından turşu yapılan, çok yıllık, otsu bir bitki. Deniz teresi.
3058deniz ördeğibk. kara ördek
3059deniz samuruEtçiller (Camivora) takımının, sansargiller (Mustelidae) familyasından, 125 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, ayakları yüzgeç biçiminde, kürkü çok değerli bir tür.
3060deniz soğanıbk. ada soğanı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir