Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3181dezminKas hücrelerinin sarkoplâzmasında ve Z çizgisinde bulunan ara filâmentlerin bir komponenti molekül ağırlığı 53000 Dalton olan bir polipeptit zincirinden oluşmuş bir protein.
3182dezmogleinYan yana gelen hücre zarları arasında oluşan dezmozom bölgesinde zarları kaleden bağlayıcı protein dezmokollin ile birlikte bulunan E-kaderin grubu adezyon moleküllerine giren bir protein.
3183dezmokolinDezmozomlarda, sitoplâzmik plakları birbirine bağlayan ve dezmoglein ile birlikte bulunan E-kaderin grubu adezyon molekülllerine giren bir protein.
3184dezmoplâkinYan yana gelen hücre zarları arasında oluşan dezmozom plâklarına ara filâmentleri bağlayan 250000 (dezmoplâkin I) ve 215000 (dezmoplâkin II) molekül ağırlığında iki tipi bulunan bir protein.
3185dezmozom(Yun. desmos: bağ soma: vücut) Hayvan epitel dokularında yan yana gelen hücreler arasında teşekkül eden birleşme yerleri. Kemer dezmozomlar hücrenin çevresini devamlı bir kanal şeklinde sarar. Nokta dezmozomlar (spot, düğme dezmozomları) halkasal bir tema
3186DICbk. diferansiyel interferans kontrast mikroskobu
3187dış asalakbk. dış parazit
3188dış asalaklıkbk. dış parazitlik
3189dış deri(Yun. ektos: dışarda derma: deri epi: üzerinde blastos: tomurcuk) 1. Çok hücreli hayvanlarda vücudun dış yüzünü örten tabaka. 2. Üst deri (epidermis), sinir sistemi ve duygu organlarını meydana getiren embriyonun en dış tabakası. Ektoderm, epiblast.
3190dış döllenmeBazı balıklarda olduğu gibi organizmanın dışında yapılan döllenme olayı. Eksternal fertilizasyon.
3191dış halkasal sistemKemik dokuda, periosteumun altındaki halkasal dizilmiş tabaka.
3192dış iskelet(Yun. exo: dışa doğru skeletos: sert) Bazı süngerlerde, eklem bacaklılarda epidermis üzerine salgılanan sert destek dokusu. Ekzoiskelet.
3193dış kabukbk. ritidom
3194dış kas tabakasıSindirim kanalının mukoza ve submukoza tabakalarını dıştan çeviren, içte halkasal, dışta boyuna olmak üzere iki tabaka hâlinde bulunan kas tabakası.
3195dış kavuzBuğdaygillerin başaklarında, başakçıkların tabanında bulunan ve çiçekleri saran alt gluma ve üst glumadan oluşan örtü pulu. Glume.
3196dış kulakMemelilerde, kulağın ses dalgalarını alan kulak kepçesi ile dış kulak yolundan oluşan, kulak zarı ile orta kulağa bağlanan bölgesi.
3197dış kulak kapakçığıÖzellikle bazı yarasalarda iyi gelişmiş, dış kulağın açıklığında bulunan kitin ve kıkırdaktan oluşan küçük, sivri uzantı. Tragus.
3198dış kulak lobu(Yun. anti: karşı tragos: keçi) Kulak kepçesinin dış kenarında, dip kısımdan gelişmiş uzantı. Antitragus.
3199dış kulak yoluKulak kepçesi ile orta kulak arasında uzanan boşluk.
3200dış mezaksonbk. mezakson
3201dış parazit(Yun. ektos: dışarda para: diğer sitos: besin) Başka bir organizmanın vücudunun dış tarafında yaşayan bir asalak. Dış asalak, ektoparazit
3202dış parazitlik(Yun. ektos: dışarda para: diğer sitos: besin) Bir organizmanın vücudunun dış tarafında asalak olarak yaşama durumu. Dış asalaklık, ektoparazitlik.
3203dış plazma(Yun. ektos: dışarda plasma: biçim) Bir hücre içerisindeki sitoplâzmanın çevresel bölgesi. Ektoplâzma.
3204dış salgıSalgı bezinin (ekzokrin bez) bir kanala boşalan salgısı.
3205dış salgı bezleri(Yun. exo: dışa doğru krinein: ayırmak) Salgı yapıcı kısım ve Salgıyı bezin dışına taşıyan kanallar olmak üzere iki kısımdan oluşmuş, basit ve bileşik bezler olarak sınıflandırılan, salgısını kan yerine bir kanala boşaltan bezler. Örnek: Bağırsakdaki gobl
3206dış solunumOrganizmanın çevresinden solunumla alınan gazın, hücrelere taşınması ile gaz alış verişi olayı. Eksternal respirasyon.
3207dışkıSindirim kanalından dışarı atılan besin artıkları.
3208dışkılıkOmurgasız hayvanlar ve memeliler hariç omurgalı hayvanlarda bulunan ve bağırsak, sidik kanalı ve üreme kanallarının açıldığı ortak oda. Kloak .
3209diYunanca iki anlamına gelen ön ek.
3210Diacromydibk. ses kasları eşit dizililer

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir