Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3271dikensi tabakaDerinin epidemisinde, bazal tabakanın üzerinde, çok köşeli, kübik ya da biraz yassılaşmış hücreleri olan, sitoplâzmalarında çok fazla filament bulunan, filament dolu sitoplâzmik dikensi çıkıntılarla ve dezmozomlarla birbirine iyice bağlanan hücreleri olan
3272dikensizler(Yun, an: sız akantha: diken) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımından, yüzgeçleri dikensiz, yüzme keseleri kapalı balıklar içine alan bir alt takım.
3273dikkuyrukKuşlar (Aves) sınıfının, kazlar (Anseriformes) takımının, ördekgiller (Anatidae) familyasından, Tunus, Cezayir, Fas, İspanya, Akdeniz adaları ve Güneydoğu Rusya'da, ülkemizde Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde düzlüklerdeki göl ve deniz kenarlarında yaşayan
3274diklamideik(Yun. diş: iki kere chlamys: manto) Bir çiçekte kaliks ve korolla farklılaşmasının bulunması.
3275diklin(Yun. di: iki kline: yatak) Çiçeğin sadece erkek ya da sadece dişi üreme organlarına sahip olması.
3276diklorofenil trikloroetan, DDTÖzellikle böcek mücadelesinde kullanılan ve kitin tabakası içeren canlılara toksik etki gösteren, saf hâlde beyaz kristal yapıda, suda az çözünen, erime noktası 109 C° olan, klorlu hidrokarbon yapısındaki insektisit.
3277dikotiledonbk. iki çenekliler
3278dikotomi(Yun. dichia: ikili temnein: kesmek) İki eşit parçaya ayrılmak üzere büyüme noktasından ikiye bölünerek dallanma.
3279dikotomik dallanma(Yun. dichia: ikili temnein: kesmek) Genellikle tek apikal hücre ya da apikal hücre grubunun iki parçaya bölünmesiyle meydana gelen, eğreltilerde yaygın olarak, tohumlu bitkilerde ise nadiren görülen dallanma tipi.
3280dikromatizm(Yun. di: iki chroma: renk) Bir türün bireylerinin iki belirgin renk örneğinden sadece birini göstermesi.
3281diktiyozom(Yun. diktyon: iğ soma: cisim) Bitki hücrelerindeki Golgi komplekslerine verilen özel ad.
3282dilAğız boşluğunun alt bölgesinde bulunan, çok tabakalı yassı epitelle sarılmış çizgili kastan yapılmış olduğu için serbestçe hareket edebilen, arka tarafta dil kemiğine bağlı olan bir organ.
3283dil balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, yanyüzergiller (Pleuronectidae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, üstü küçük pullarla örtülü, Kuzey denizlerinde ve Türkiye sularında yaşayan bir tür.
3284dil kemiğiŞakak kemiğine asılmış olan yay biçiminde bir kemik. Hiyoit kemiği.
3285dil yayıBalıklarda solungaç yaylarının en önde olanı. Hiyoit yayı.
3286dilatasyonGenişleme.
3287dilfırlatanlar(Yun. rhiptos: dışarı firlamış glossa: dil) Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımından, dillerini yay gibi dışarı uzatan, renk değiştirme özellikleri olan, çoğu ağaçların üzerinde yaşayan, başları çıkıntılı, yuvarlak göz kap
3288dimer(Yun. dis: iki defa meros: parça) İki monomerden oluşan moleküler yapı.
3289dimorf(Yun. dis: iki morphe:şekil) Bir türün iki farklı formunun bulunması.
3290dimorfizm(Yun. dis: iki defa morphe: şekil) Bir tür içinde iki farklı forma sahip olma durumu.
3291dineinSillerin çift olarak bulunan çevresel mikrotüpçüklerinin (A ve B ipliği) küçük ve merkeze dönük (A ipliği) olanından uzanan ve proteinden oluşan iki çıkıntıya verilen ad. İki çıkıntıdan içtekine iç kol, dıştakine dış kol denir ve yan yana gelen çiftler ar
3292dingoEtçiller (Carnivora) takımının, Köpekgiller (Canidae) familyasından, yüzü kurt biçiminde, kuyruğu tüylü, koyunları öldüren, Avustralya'da yaşayan bir memeli türü.
3293Dinornis maximusbk. azman moa
3294Dinornithesbk. moalar
3295Dinornithidaebk. moagiller
3296Dinosauriabk. dinozorlar
3297Dinosaurusbk. dinozor
3298dinozorİkinci Jeoloji Devrinde yaşamış dev sürüngenlere verilen genel ad.
3299dinozorlar(Yun. denios: korkunç sauras: kertenkele) Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfına giren, ikinci Jeoloji Devrinde dev boylara ulaşmış, uzun boyunlu ve uzun kuyruklu, kemiklerinin içi boş, bir kısmı etçil, en büyük boyluları otçul olan, en iyi
3300dinükleotit3'-5' fosfodiester bağı ile bağlı iki nükleotit.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir