Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3331dirsekKolun birinci ve ikinci parçalar arasında kalan, bükülmenin sağlandığı bölüm.
3332dirsek kemiğiKol kemiği ile el bileği kemikleri arasında bulunan, ön kolun iki kemiğinden biri. Ulna.
3333disakkaritİki monosakkarit biriminin birleşmesi ile oluşmuş bir karbohidrat.
3334Discoglossidaebk. teker dilli kurbağagiller
3335Discoglossus pictusbk. yazılı kurbağa
3336discus intervertebralisbk. omurlar arası disk
3337diseksiyonHerhangi bir canlının iç yapısını incelemek üzere kesip açma olayı.
3338disentrik(Yun. dis: iki kez kentron: merkez) İki sentromerli kromozom.
3339disimilasyonbk. katabolizma
3340disinfektanMikroorganizmaların büyümesini engellemek ya da öldürmek için kullanılan herhangi bir madde.
3341disk difüzyon testibk. Kirby-Bauer testi
3342Disse aralığıKaraciğerde kılcal kan damarlarının (sinüzoitler) endotelyumu ile karaciğer hücreleri (hepatositler) arasında kalan dar aralık.
3343dissepiment1. Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift solom kesesinin arkasından gelen segmenti solom keselerinden ayıran solom epiteline verilen ad. 2. Mercanlarda bir bölmeden diğer bölmeye uzanan kalker perdeler. 3.Birleşik olarak bulunan ovaryumlard
3344Dissosaurus dorsalisbk. çöl kertenkelesi
3345distalOrganizmada ya da bir yapının bağlanma yerinden uzakta olan herhangi bir bölgesi.
3346distal dalgalı kanalBöbrekte nefronun son kısmını oluşturan, Henle ilmeği ile toplayıcı kanallar arasında kalan dalgalı kanal.
3347Distomumbk. karaciğer kelebeği
3348Distomum hepaticabk. karaciğer kelebeği
3349Distomum lanceolatumbk. karaciğer kelebeği
3350disülfit bağıProteinlerde iki sistein amino asidinin sülfidril grupları arasında teşekkül eden S-S bağı.
3351dişOmurgalı hayvanların çenelerinde ya da ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ya da ağız duvarında taşıdıkları sert yapılar.
3352diş etiAğız mukozasının, dişin boyun bölgesinde alveol kemiğine sıkıca bağlandığı kısmı.
3353diş formülüÇeşitli omurgalı hayvanların kesici, köpek ve azı dişlerinin sayı ve yerlerini göstermek üzere düzenlenmiş formül. Örnek: 3131/3121 kedilerin bulunduğu familya türlerinin diş formülü olup üst sıra soldan sağa doğru üst çenede kesici, köpek, ön ve arka azı
3354diş kemiğibk. alveol kemik
3355diş köküDişin çene kemiği içine gömülü olan bir ya da birkaç dallı uzantısı.
3356diş otuMaydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, 100 cm kadar yükselebilen, bir ya da iki yıllık, beyaz çiçekli, meyveleri solucan düşürücü, çiçek sapları kürdan olarak kullanılan otsu bir bitki. Kürdan otu.
3357diş özüDişin dentin ile çevrili, kan damarları ve sinirlerin bulunduğu gevşek bağ dokusundan oluşan en iç kısmı. Pulpa.
3358diş plâğıDişlere yapışan bakteriler, dekstran ve artıklardan oluşan tabaka.
3359diş tacıKesme ve öğütmeye göre çeşitli biçimler gösteren dişin çene kemiği dışında kalan bölgesi. Kron.
3360dişbudakZeytingiller (Oleaceae) familyasından 40 m kadar yükselebilen bir ağaç türü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir