Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3811Emberiza pusulabk. küçük kiraz kuşu
3812Emberiza schoeniclusbk. bataklık kiraz kuşu
3813Emberizidaebk. kiraz kuşugiller
3814embriyoYumurtadan meydana gelen, yumurta zarı, yumurta kabuğu ile korunan ya da vücudun içinde bulunan ve gelişmenin erken evrelerinde olan genç organizma.
3815embriyo bilimi(Yun. embryon: embriyo logos: bilim) Yumurtadan ergin evreye kadar geçen gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı. Embriyoloji.
3816embriyo kültürüİzole edilmiş olgun ya da olgun olmayan embriyoların in vitro geliştirilmesi.
3817embriyo zarıAmniyon dahil, gelişen embriyoyu saran çeşitli zarlar.
3818embriyogenez(Yun. embryon: embriyo genesis: meydana gelme) Embriyonun oluşma ve gelişme süreci. Embriyogeni.
3819embriyogenibk. embriyogenez
3820embriyoitbk. adventif embriyo
3821embriyolojibk. embriyo bilimi
3822Embryophytabk. tohumlu bitkiler
3823emergensEpidermis ya da hipodermisin oluşturduğu, tutunma ya da güllerin dikenleri gibi koruma görevi yapan çok hücreli tüyler.
3824emerginatYaprak ayası ucunun çentikli olması.
3825emmeCanlı hücre ya da doku tarafından sıvının emilmesi. Sindirilmiş besinlerin vücudun çeşitli bölgelerine taşınmak üzere, sindirim kanalının epitel hücreleri tarafından emilmesi. Absorpsiyon.
3826emülziyonBir sıvı parçacıklarının yine bir sıvı içinde dağılması.
3827Emydaebk. kara kaplumbağasıgiller
3828Emys orbicularisbk. bataklık kaplumbağası
3829enantiyomorflar(Yun. enantios: zıt morphe: şekil) Ayna görüntüsü gibi, aynı fakat aksi pozda olanlar.
3830endemikBir bölgeye özgü, yerli olan.
3831endergonik(Yun. endon: içinde ergon: iş) Enerji gerektiren.
3832enditEklem bacaklıların bazı ekstremitelerinden gelişmiş uç parçaları.
3833endobiyotik(Yun. endon: içinde biotikos: hayata ait) Diğer bir canlı içinde yaşayan.
3834endobiyoz(Yun. endon: içinde bios: hayat) Diğer bir canlı içinde yaşama olayı.
3835endodermbk. iç deri
3836endodermis(Yun. endon: içinde derma: deri) Damarlı bitkilerde kök ve gövdedeki korteks hücrelerinin en iç tabakası.
3837endofaj(Yun. endon: içinde phagein: yemek) Bir besin kaynağının içinde beslenen.
3838endojen(Yun. endon: içinde genos: soy) Hücre ya da sistem içinden gelen dokularda biyosentez ve yıkım olayları.
3839endojen opyumlarbk. enkefalinler
3840endokardiyum(Yun. endon: içinde kardia: yürek) Yüreğin iç boşluklarını astarlayan zar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir