Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
361akinetik kromozombk. asentrik kromozom
362akiyazmatik(Yun. a:..sız chiasma: çapraz) Mayozda kiyazmanın olmaması. Krossingoverin sadece bir eşeyde meydana geldiği türlerde kiyazmasız mayoz genellikle heterogametik eşeyde oluşmaktadır.
363akkarın ebabilbk. ak karınlı sağan
364aknebk. ergenlik sivilcesi
365akomodasyonbk. uyum
366akonitazTrikarboksilik asit devrinde (Krebs devri) sitrattan teşekkül eden ara maddeyi izositrata dönüştüren enzim.
367akontiyumBazı denizşakayıklarının mezenterleri üzerinde bulunan ve dikenli çıkıntılar taşıyan ipliksi uzantılar.
368akreplerEklem bacaklılardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, örümceğimsiler (Arachnoidea) sınıfından, vücudun karın bölgesi önde geniş, artta dar, ucunda zehirli bir iğne taşıyan, doğurarak çoğalan, nemli, sıcak yerlerde yaşayan, geceleri faal
369akridin boyasıKopyalama (replikasyon) sırasında DNA' ya bağlanarak tek bir bazın girişine (insersiyon) veya çıkışına (delesyon) sebep olarak çerçeve kayması mutasyonuna yol açan organik bir madde.
370akrokarpus(Yun. akros: uç karpos: meyve) Ana gövdenin dik olduğu durumlarda, büyümenin sınırlandığı uç noktalarda kapsüllerin oluşması durumu.
371akromatik(Yun. a: ..sız chroma: renk) Renksiz renk meydana getiren en küçük uyartıya duyarsız.
372akromatopsibk. renk körlüğü
373akromegali(Yun. akros: uç megalon: büyük) Hipofiz bezinin aşırı faaliyeti sebebiyle meydana gelen devlik durumu.
374akrosentrik kromozom(Yun. akros: uç kentron: merkez) Sentromeri bir uçta olan ve mitoz veya mayozda sopa ya da İ şeklinde görülen kromozom.
375akrotrofik tip(Yun. akros: uç trophe: besin) Böceklerde besin hücrelerinin ovaryolün tepesinde toplandığı ve sitoplâzmik bir iplikle oosite bağlandığı bir ovaryol tipi.
376akrozom(Yun. akros: uç soma: vücut) Sperm başının ucunda, spermin yumurtaya girebilmesini sağlamak üzere yumurta örtülerini sindiren hidroliz enzimlerini kapsayan, Golgi kompleksinden oluşan bir organel.
377aksakal ötleğenbk. bıyıklı ötleğen
378akselerinKan pıhtısı oluşumu sırasında protrombinin trombine dönüşümünde görev yapan bir yardımcı protein olan proakselerinin aktif durumu.
379aksenik kültürMikroorganizmaların saf tür kültürü.
380akseptörbk. alıcı
381aksesuar kromozombk. B kromozomu
382aksırt ağaçkakanKuşlar (Aves) sınıfının gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, ağaçkakangiller (Picidae) familyasından, Anadolu'nun kuzey taraflarında her mevsim görülen, genellikle ovalık ve tepelik yerlerdeki karışık ve yaprağını döken ormanlarda yaşayan, karınca
383aksillar meristemYaprak tabanında bulunan koltuk altı tomurcuklarının uç (apikal) meristemi.
384aksiyon potansiyeliUyarılan kas veya sinir hücrelerinin plazma zarlarında meydana gelen istirahat potansiyelini -70 mV dan +30 mV a çeviren, sinir impulsunun kolayca ölçülen bir işlevi.
385aksoğanbk. ada soğanı
386aksolemma(Yun. axon: eksen lemma: deri) Aksonun plazma zarına verilen ad.
387aksolotlİki yaşamlılardan kuyruklu kurbağaların larvasına verilen ad.
388aksonSinir uyartılarını ve sinir merkezinden verilen uyartıları sinir hücresinden ileriye taşımaya yarayan sinir hücresinin en uzun ve belirgin uzantısı.
389akson dallarıÇok uzun olan akson üzerinden çıkan dallar.
390akson tepesiSinir hücresi gövdesinden aksonun çıktığı, Nissl cisimciklerinin bulunmadığı, koni şeklindeki yükseklik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir