Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4411fizyolojik ömür uzunluğuBir türün ya da türe ait bireyin kalıtsal olarak tayin edilen ömrünü tamamlama gücü.
4412flabellatYelpaze biçiminde olan, yelpazeye benzeyen.
4413Flagellatabk. kamçılılar
4414flâman kuşubk. flamingo
4415flâmangillerbk. flâmingogiller
4416flamanlarKuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, leyleksiler (Ciconiiformes) takımından, bacakları ve boyunları çok uzun türleri olan bir alt takım.
4417flâmingoFlâmingogiller (Phoenicopteridae) familyasından, Güney Avrupa, Asya, Afrika, Amerika'da yasayan, Karadeniz hariç Türkiye'nin diğer kısımlarında kış aylarında görülen genellikle göçmen, bazı bölgelerde yerli olarak da görülen, deniz kıyılarında, tuzlu göll
4418flâmingogillerKuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımından, gagalarının ucu bükük, boyunları ve bacakları çok uzun, ayakları perdeli olan, bataklık yerlerde yaşayan türleri olan bir familya. Flâmangiller.
4419flavinYüksek hayvan ve bitkilerde genellikle riboflavin olarak bulunan, FAD ve FMN'de olduğu gibi bir enzime bağlı olan, yeşilimsi sarı flüoresans gösteren san pigment grubundan herhangi biri.
4420flavin adenin dinükleotit, FADBazı oksidatif enzimlere (flavoprotein) prostetik grup olarak bağlanan, metabolik reaksiyonlarda elektron taşıyıcı olarak görev yapan riboflavinin bir türevi önemli bir koenzim. FAD şekli oksitlenmiş, FADH2 şekli indirgenmiş halidir.
4421flavin mononfikleotit, FMNRiboflavinin ATP ile fosforilâsyonu sonucu teşekkül eden riboflavin 5' fosfat.
4422FlaviviridaeEklem bacaklılarda kopyalanabilen ve insanlara geçirilen, sarı humma ve hepatit C gibi hastalıklara sebep olan, 40-50 mm çapında, tek iplikli RNA içeren (pozitif iplikli), kapsidi ikozahedral şekilli, kılıflı bir virüs familyası.
4423floembk. soymuk boruları
4424floraBir bölgenin bitki örtüsü topluluğu.
4425floral braktebk. hipsofil
4426floral nektaryumbk. nektar bezi
4427floryaÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Fringillidae) familyasından, 15.5 cm kadar uzunlukta, tüyleri zeytin yeşili sarı, Avrupa, Asya ve Afrika'da ılık iklimli bölgelerin ağaçlık ve fundalıklarında yaşayan bir kuş türü.
4428flüoresan mikroskobubk. ültraviyole mikroskobu
4429flüoresan mikroskopiIşığı geçirme ya da yansıtma yerine ışık yayma özelliğine sahip örneklerin mikroskop için hazırlanması. Bu maksatla dokular akridin oranj, Kongo kırmızısı, fluoresein gibi fluokrom boyalarla boyanır.
4430fMetbk. formil metiyonin
4431FMNbk. flavin mononükleotit
4432fodrinNöronlarda bulunan, spektrine benzeyen bir protein.
4433Foeniculum vulgarebk. rezene
4434fokEtçiller (Carnivora) takımının, fokgiller (Phocidae) familyasından, 1.5-2 m kadar uzunlukta, postu için avlanan, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yaşayan bir tür.
4435fokgillerMemeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımının, yüzgeç ayaklılar (Pinnipedia) alt takımdan, kulakları körelmiş, yüzgeç biçiminde olan ayaklarından alttakileri çok kullanılmayan, derileri ve yağları için avlanan, soğuk bölgelerin kıyılarınd
4436folasYassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından, beyaz kabuklu, kumlu ve kireçli taşlarda oyuklar açan, ışık saçabilen bir yumuşakça cinsi.
4437folik asitB vitaminleri grubundan, bira mayası, karaciğer ve yeşil bitkilerde bulunan, eksikliğinde bir çeşit kansızlığa yol açan, nükleik asit metabolizmasında önemli olan, suda çözünen bir vitamin. BC vitamini.
4438folikül1. Küçük kese şeklindeki yapı. 2. Ovaryumda oositi saran bir grup hücre. 3.Graaf, Graff folikülü. 4.Saçın dibinde bulunan hücrelerin meydana getirdiği yapı.
4439folikül meyveTek karpelden meydana gelen ve olgunlukta karın hattı boyunca açılan kuru meyve.
4440fonksiyonbk. görev

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir