Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481alellik frekansıbk. gen frekansı
482alelomorf(Yun. allelon: bir diğeri morphe: şekil) Bir alele özgü bir karakter.
483alelotip(Yun. allelon: bir diğeri typos: örnek) Bir populasyonda farklı alellerin görülmesi ya da frekansı.
484âlemCanlıların sınıflandırılmasında sınıflandırmanın ilk basamağı için kullanılan terim. Canlılar âlemi, regnum.
485Alepidomus evermannibk. Küba kavanoz balığı
486alerjen(Yun. allos: diğeri ergon: faaliyet) Alerjiye sebep olan herhangi bir madde. Allerjen.
487alerji(Yun. allos: beraber ergon: faaliyet) Daha önce maruz kalmış olma sebebiyle bir antijene karşı meydana gelen duyarlılığın artması. Allerji.
488alesital yumurta(Yun. a: ..sız lekithos: vitellus) Yok denecek kadar az bulunan vitellus maddesinin sitoplâzmanın her tarafına düzgün bir şekilde dağılmış bulunduğu yumurta tipi.
489alet kullanmaBir hayvanın bir sonuca ulaşmak üzere bir araç kullanması.
490alev hücreleriİlkel yapılı solucanlardaki protonefridyum tipi boşaltım organında bulunan özel amöboyit hücreler.
491alevinBalıklarda yumurtadan yeni çıkmış, vitellus keseli larva.
492alfa aktinin1. Kas tellerinin Z çizgisinde aktin ipliklerine bağlı olarak bulunan, 95000 molekül ağırlığındaki bir kas proteini. 2. Stres ipliklerinin oluşumunda yer alan sitoplazmadaki yardımcı proteinlerden biri.
493alfa amanitinAmanita phalloides adlı mantardan elde edilen, RNA polimeraz II ve III'ün güçlü engelleyicisi olan bir zehir.
494alfa filokinonbk. K vitaminleri
495alfa heliksProteinin ikincil yapısında bulunan ve düzenli olarak tekrarlanan sarmal yapı.
496alfa hücreleri1. Pankreasın Langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. A hücreleri. 2. Hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, i
497alfa ketoglutaratTrikarboksilik asit devrinde, ara ürün olarak, 6 karbonlu molekülden oluşan 5 karbonlu molekül.
498alfa parçacıklarıRadyonüklidlerden yayınlanan iki proton ve iki nötrondan oluşan bir helyum atomunun çekirdeği.
499alfa polimerazÖkaryotlarda 5'-3' yönüne DNA sentezini sağlayan enzim.
500alfa tokoferolYeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği hâlinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin
501alg bilimiTek hücreli, sularda ya da nemli yerlerde yaşayan algleri inceleyen bilim dalı. Algoloji.
502alg çiçeklenmesiMikroskobik alglerin aşırı çoğalması ve tabiatta gözle görülen koloniler oluşturması.
503alginEsmer alglerde bulunan mannuronik asidin (C6H8O6) sodyum tuzu.
504alglerVücutları kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış, fotosentez yapan, sularda yaşayan prokaryot ya da ilkel bitki grupları.
505algolojibk. alg bilimi
506Alhagi pseudoalhagibk. deve dikeni
507alıçGülgiller (Rosaceae) familyasından, yaprakları basit ya da loplu, meyvesi sarı, kırmızı, mor ya da siyah renkli, doğal dağılış gösteren, yapraklarını döken, çoğunlukla dikenli, ülkemizde 17 tür ile temsil edilen, ağaç ya da çalımsı bitkilere verilen genel
508alınYüzün gözler ve kaşlar üzerindeki saçsız bölgesi diğer hayvanlarda bu bölgeye karşılık olan kısım.
509alın kemiğiKafatasının ön üst kemiği yan kafa kemiklerine bağlı olan tek ya da çift sayıda yassı kemik. Frontal kemik.
510alışbk. alıç

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir