Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5191hemal dikenKuyruk omurlarının alt veya ventral dikeni.
5192hemal kanalHemal yayların meydana getirdiği ve içinden kan damarları geçen kanal.
5193hemal yayKuyruk omurlarında her omur merkezinin ventralinde kuyruk atardamarı ve toplardamarlarını koruyan yay.
5194hematofaj(Yun. haima: kan phagein: yemek) Kanla beslenen.
5195hematokrom(Yun. haima: kan chroma: renk) Bazı kırmızı alglerde bulunan karotenoit pigment.
5196hematoksilinBakkam ağacı (Haematoxylon campechianum) gövdesinden elde edilen ve doku kesitlerinin boyanmasında yaygın bir şekilde kullanılan doğal bir boya.
5197hematoloji(Yun. haima: kan logos: bilim) Kan ve kan oluşumunu inceleyen bilim dalı.
5198hematopoiez(Yun. haima: kan poiesis: yapma) Ana hücrelerden kan hücrelerinin oluşumu.
5199hemeritrinMolekülünde hem grubu bulunmayan fakat demir ihtiva eden bazı solucanlarda ve deniz omurgasızlarında görülen bir solunum pigmenti.
5200Hemichordatabk. yarım kordalılar
5201Hemichromis bimaculatusbk. mücevher balığı
5202Hemidactylus turcicusbk. geniş parmaklı keler
5203hemidezmozombk. dezmozom
5204Hemiechnus auritusbk. uzun kulaklı kirpi
5205Hemignetus obscurusbk. akihiloa
5206hemikriptofit(Yun. hemi: yarım kryptos: gizlenmiş phyton: bitki) Tomurcukları toprak seviyesinde olan rozet şeklindeki bitkiler ile iki yıllık bitkiler.
5207hemimetabolbk. yarı başkalaşan
5208Hemimetabolabk. ekzopterigotlar
5209hemimetabolibk. yarı başkalaşım
5210hemipelâjikHayatının büyük bir bölümünü serbest yüzerek geçiren sadece üremek ya da beslenmek için zemine bağlı olan balıklar. Meropelâjik, yarı pelâjik.
5211hemipenis(Yun. hemi: yarım penis: erkek eşey organı) Kertenkele ve yılanlarda kloakta bulunan ve içeri çekilebilen bir çift kopulasyon organı.
5212Hemipterabk. yarım kanatlılar
5213hemiselülazHemiselülozu hidrolize eden enzim grubundan herhangi biri.
5214hemiselülozBitki hücresi duvarında bulunan bir grup polisakkaritten biri bazı tohumlarda depo karbohidratı.
5215hemizigotik gen(Yun. hemi: yarım zygon: boyunduruk) Tek lokus olarak bulunan gen. Haploit organizmadaki bir gen veya heterogametik eşeylerde, eşeye bağlı bir gen ya da kromozomun bir parçasındaki bir gen olup eşi delesyona uğramış olabilir.
5216hemoeritrin(Yun. haima: kan erythros: kırmızı) Çeşitli yumuşakçaların ve kabukluların kanında bulunan, demir kapsayan kırmızı bir protein.
5217hemofili(Yun. haima: kan philos: sevme) Pıhtılaşma özelliğinin bulunmaması nedeniyle, küçük yaralanmalarda dahi kanın durmadan akmasıyla belirlenen eşeye bağlı çekinik bir gen tarafından kontrol edilen kalıtsal bir hastalık.
5218hemofiz(Yun. haima: kan phyein: büyümek) Omurun merkezinin alt ucundan yana doğru uzayan düz veya diken şeklinde çıkıntı.
5219hemoglobin(Yun. haima: kan globus: yuvarlak) Hematin ve globinin birleşmesiyle meydana gelmiş ve omurgalı hayvanların alyuvarlarında bulunan, bileşiminde demir olan, oksijen ve karbondioksit taşıyan kırmızı solunum pigmenti.
5220hemolenf(Yun. haima: kan lympha: su) Bazı omurgasızların hemosölünde bulunan sıvı böcek kanı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir