Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5221hemolitik anemi(Yun. haima: kan lyein: çözülmek) Genetik ya da immünolojik olarak kırmızı kan hücrelerinin erimesi ya da hasar görmesi sonucu azalması.
5222hemopoietik dokubk. kan hücresi yapan doku
5223hemosit(Yun. haima: kan kytos: hücre, boşluk) Granülosit, plasmosit gibi çeşitli tipleri olan, böceklerin ve diğer omurgasızların kan hücrelerinin genel adı.
5224hemositoblâst(Yun. haima: kan kytos: hücre blastos: tomurcuk) Miyeloyit ana hücresi. Kemik iliğinde bulunan ve her tip beyaz kan hücresi (monosit, granülosit, lenfosit) ile megakaryosit ve eritrositleri veren çok yönlü hücre.
5225hemosiyanin(Yun. haima: kan kyanos: mavi) Demir yerine bakır kapsayan ve yumuşakçaların, kabukluların ve bazı örümceklerin kanlarında bulunan solunum pigmenti.
5226hemosöl(Yun. haima: kan koilos: boşluk) Eklem bacaklılarda gerçek sölomun yerine geçen ve içinde kanın dolaştığı geniş boşluk.
5227Henle ilmeğiBöbrekte, proksimal ve distal dalgalı kanalların arasında bulunan ve daha ince, tek tabakalı yassı epitelle astarlanmış, ilmik yapan, nefronun bir parçası.
5228Hepadnaviridaeİnsanlarda hepatit B hastalığına ve karaciğer tümörlerine sebep olan, 42 nm çapında, çift iplikli DNA içeren, kılıflı, kapsidi ikozahedral şekilli, bir virüs familyası.
5229Hepaticaebk. ciğer otları
5230hepatit B virüsüİnsan serum hepatitine sebep olan, karaciğere zarar veren, kan yoluyla bulaşan, 2-6 ay kuluçka süresi olan, Avustralya antijeni ile serumda bulunuşu tayin edilen, halkasal DNA içeren bir virüs.
5231HEPPSbk. biyolojik tamponlar
5232Heptranchias cinereusbk. yedi yarıklı balık
5233herbisitYabanî otlara karşı kullanılan öldürücü maddeler.
5234herbivorbk. otçul
5235hermafroditbk. er dişi
5236Herpes simplaxbk. Herpes virüsleri
5237Herpes virüsleriİnsanlarda bazı hastalıklara sebep olan, 150-200 mm. büyüklüğünde, çift iplikli DNA içeren, kılıflı, kapsidi ikozahedral şekilli bir virüs familyası. Epstein Barr virüsü ve uçuk virüsü (Herpes simplax) gibi.
5238Herpestes edwardsbk. Hindistan firavun faresi
5239Herpestes ichneumonbk. firavun faresi
5240Herpestoideabk. kedimsiler
5241Herpesviridaebk. Herpes virüsleri
5242herpetolojibk. sürüngenler bilimi
5243hesperidyumSinkarp ve üst durumlu bir ovaryumdan meydana gelen, septumlarla bölünmüş bölümleri içinde öz su dolu çok sayıda öz su torbacıkları bulunan, kalın ve derimsi bir kabukla örtülü etli meyve. Limonsu meyve.
5244heteroYunanca diğer anlamına gelen ön ek.
5245heteroblâsti(Yun. heteros: diğer blastos: tomurcuk) Birbirine benzemeyen hücrelerden meydana gelme.
5246heterodimerikProteinin birbirinin aynı olmayan iki polipeptit zincirinden oluşması hâli.
5247heterodont(Yun. heteros: diğer odous: diş) Çeşitli amaçlar için farklılaşmış değişik biçimli dişlere sahip olan.
5248heterodont dişKesici, köpek ve öğütücü dişlerden oluşmuş diş grubu.
5249heterodubleks1. Genetik rekombinasyon esnasında, farklı ebeveynlere ait çift moleküllerin tamamlayıcısı olan tek iplikleri arasında baz çiftleşmeleriyle meydana gelen DNA. 2. Her bir ipliğin farklı bir kaynaktan geldiği ve bu nedenle tam olarak tamamlayıcı olmadığı çi
5250heterodubleks DNAbk. melez DNA

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir