Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5281hıyar medüzüSölenterler (Coelenterata) alt bölümünün, ktenoforlar (Ctenophora) filumundan, 16 cm kadar uzunlukta, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir tür.
5282hızlandırıcıPromotere göre ileri veya geri durumlarda görev yapan ve bazı ökaryot genlerde bulunan, promoterlerin kullanımını artıran bir tip kontrol yeri.
5283hızlı kurbağaKuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, gerçek su kurbağasıgiller (Ranidae) familyasından bir tür.
5284hibernasyonbk. kış uykusu
5285Hibiscus esculentusbk. bamya
5286hibridizasyonbk. melezleme
5287hibridizasyon probubk. melezleme probu
5288hibridomaSadece melez hücre grubunda, özellikle B ya da T lenfositlerinin miyeloma hücreleri ile birleşmesi ile oluşan, sürekli kontrolsuz bir şekilde antikor ya da T hücresi reseptörleri meydana getiren, genellikle monoklonal antikor oluşturan hücreler olarak da
5289hibritbk. melez
5290hibrit hücrebk. melez hücre
5291hidatot(Yun. hydatos: sulu hodos: yol) Bitkilerde su çıkarılması için özelleşmiş epidermis yapısı. Su poru.
5292hidrabk. tatlı su polibi
5293hidralar(Yun. hydor: su zoon: hayvan) Çok hücrelilerden (Metazoa), sölenterler (Coelenterata) alt bölümünün, knidliler (Cnidaria) filumundan, çoğu hem medüz hem de polip tiplerini kapsayan, poliplerin koloniler meydana getirdiği, medüzlerin bazen koloniye bağlı k
5294hidrant(Yun. hydor su anthos: çiçek) Hidrozoon kolonilerinde beslenme için özelleşmiş birey.
5295hidrobiyoloji(Yun. hydor: su bios: hayat logos: bilim) Suda yaşayan bitki ve hayvanlar ile çevrelerini inceleyen bilim dalı.
5296hidrofil(Yun. hydor: su philein: sevmek) 1. Bir bileşiğin suya eğilimi olan grubu. Polar grup, kutuplu grup gibi. 2. Nemli ya da bataklık yerlerde yaşayan. 3. Suseven. 4. Su ile tozlaşan.
5297hidrofit(Yun. hydor: su phyton: bitki) Su hayatına uyum sağlamış bitkiler.
5298hidrofob(Yun. hydor: su phobos: korku) Bir bileşiğin, suyla yeterince reaksiyona girmeyen, suda az çözünen ya da hiç çözünmeyen grubu. Aralarından suyu çıkarıp topluluklar oluştururlar. Polar olmayan grup, kutupsuz grup.
5299hidrofobik etkileşimSulu bir ortamda polar olmayan moleküllerin ya da kısımlarının birleşmesini sağlayan, özellikle fosfolipit çift tabakasının korunmasını sağlayan etkileşim kuvveti.
5300hidrofor(Yun. hydor: su pherein: taşımak) Su taşıyan.
5301hidrogami(Yun. hydor: su gamos: evlenme) Su ile tozlaşma.
5302hidroit(Yun. hydor: su eidos: biçim) 1. Birçok yosunun kökünde su taşıyan doku şeridini oluşturan hücreler topluluğu. 2. Hidrozoonlarda tek bir silindir gövdeden oluşan polip.
5303hidrojen bağlarıGenellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan bağlar.
5304hidrojenazÇoğu maddelerin indirgenmesi için hidrojen molekülünü kullanan enzim.
5305hidrojenozom(Yun. hydor: su genesis: soy soma: vücut) Protozoonlardan trikomonatitlerde görülen, mitokondrileri olmadığı için pirüvik asidi asetik asit ve karbondioksite parçalayan enzimleri içeren, oksidasyon yapan organel.
5306hidrokarbonSadece hidrojen ve karbondan oluşan bileşik.
5307hidroksil grubuHidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu.
5308hidroksiprolinKollagende bulunan prolin amino asidinin hidroksilli türevi.
5309hidrolazHidrolizi katalizleyen herhangi bir enzim.
5310hidrolitik(Yun. hydor: su lyein: çözülmek) Hidroliz yapan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir