Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5431Holosteibk. ilkel kemikli balıklar
5432holostilik çene bağlantısı(Yun. holos: tüm stylos: direk) Tüm başlı balıklarda (Holocephali) palatokuadratumun kondrokranyuma hareket edemeyecek biçimde tümüyle kaynaştığı ve alt çenenin kuadratum bölgesine asıldığı çene bağlantısı.
5433Holothuria tubulosabk. bayağı denizhıyarı
5434Holothuroideabk. denizhıyarları
5435holotip(Yun. holos: tüm typos: örnek) Tip serideki örneklerden üzerinde ilk defa tanımın yapıldığı örnek ya da indikasyonla tanımın dayandırıldığı nominal taksona ait örnek.
5436Holotrichabk. tüm kirpikliler
5437Homarus vulgarisbk. deniz İstakozu
5438homeodomenBir homeotik gen proteini ile diğeri arasında bulunan, hemen hemen birbirinin aynı olan dizi.
5439homeostazi(Yun. homoios: benzer, aynı statos: denge) 1. Vücudun iç çevresinin sabitliğinin devamı. 2. Dış ortamın bozucu etkisine rağmen organizmanın iç ortamının sabit tutulması veya korunması olayı.
5440homeotik genBir vücut parçasının diğerine çevrilmesi, bir böcek bacağının bir antene değiştirilmesi gibi mutasyona uğramış gen.
5441homeotik mutasyonVücudun bir bölümünün diğer bir bölümünün yerini almasını sağlayan mutasyon.
5442Hominidaebk. insangiller
5443homoYunanca aynı anlamına gelen ön ek.
5444Homo erectus erectusbk. Java insanı
5445Homo heidelbergensisbk. Heidelberg insanı
5446Homo neanderthcdensisbk. Neanderthal insanı
5447Homo sapiensbk. insan
5448homoblâsti(Yun. homos: aynı blastos: tomurcuk) Bitkilerde, yaprak şekillerinin hayat dönemleri içerisinde değişmeden aynı yapıda olması durumu.
5449homodont(Yun. homos: aynı odous: diş) Bütün dişleri birbirinin aynı yapılışta olan.
5450homogametik eşey(Yun. homos: aynı gametes: eş sexus: eşey) Birbirinin aynı olan iki eşey kromozomuna sahip birey (XX ve ZZ). Homogametik eşeyin meydana getirdiği gametler, eşey kromozomu bakımından birbirinin aynıdır (X veya Z gibi). Homogametik seks.
5451homogametik seksbk. homogametik eşey
5452homoglikanbk. glikan
5453homoiyotermbk. sıcakkanlı hayvanlar
5454homoiyozmotik(Yun. homos: aynı osmos: uyarı) Bazı su hayvanlarının, dış ortam ne olursa olsun, hipertonik ya da hipotonik ozmotik basınçlarının sabit olması.
5455homojen(Yun. homos: aynı genos: ırk) Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan.
5456homojenatBir organ ya da dokunun özel olarak çok ince parçalara parçalanması sonucu elde edilen madde.
5457homojenizasyonBir organ ya da dokuyu çok ince parçalara parçalama tekniği.
5458homokodonik amino asitÜç nükleotidi de aynı olan kodonlann temsil ettiği amino asitlerden herhangi biri glisin (GGG), prolin (CCC), lizin (AAA) veya fenilalanin (UUU).
5459homokromibk. renkteşlik
5460homologAynı filogenetik kökenli fakat aynı görevsel yapıda olmayan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir