Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
541allosterik enzimler(Yun. allos: diğer stereos: katı) Aktif ve aktif olmayan durumlar arasında ileri geri mekik hareketi ile reaksiyon hızını düzenleyen enzimler.
542allosterik proteinler(Yun. allos: diğer stereos: katı) Allosterik efektör denilen özel küçük moleküllerin, bir proteinin aktif merkezinden başka bir yere bağlanması sonucu biyolojik özellikleri değişen proteinler.
543allotetraploitbk. amfidiploit
544allotip(Yun. allos: diğer typos: örnek) 1. Bağışıklık bilimcileri tarafından alel terimi yerine kullanılan bir terim. 2. Holotipin karşı eşeyi olan paratip örneklerden her biri.
545allozigot(Yun. allos: diğer zygotos: çift, çiftleşme) İki homolog genin, kaynaklarının birbirinden bağımsız olduğu düşünülen bir homozigot.
546almaşıkAlmaşık dizilişte olan her boğumda bir yaprak ve yapraklar arasında belli bir açı bulunan yaprak dizilişi. Alternat.
547Alnusbk. kızılağaç
548Aloe verabk. sarısabır
549Alopias vulpesbk. sapan balığı
550Alosa alosabk. tirsi balığı
551Alosa fintabk. dişli tirsi
552Aloutta fuscabk. böğürtken maymun
553Aloutta seniculusbk. uluyan maymun
554alöron tanecikleriBitki tohumlarının endosperminde ve kotiledonlarda bulunan, protein, fitin ve hidrolitik enzimler içeren depo granülleri.
555Alp dağ keçisiÇift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, 250 cm kadar uzunlukta, 80 cm kadar yükseklikte, büyük ve kıvrık boynuzları olan bir tür.
556Alp semenderiKuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, semendergiller (Salamandridae) familyasından, 12-14 cm kadar uzunlukta, Avrupa'da nemli orman ve dağlarda yaşayan bir tür.
557Alp serçesibk. büyük dağ bülbülü
558Alp şarkıcı kuşubk. büyük dağ bülbülü
559alpakaÇift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, devegiller (Camelidae) familyasından, deveden daha küçük, tüyleri çok uzun ve yün gibi olan, Peru ve dolaylarında yaşayan bir tür.
560alpinDağların ağaç sınırının yukarısında kalan, devamlı yeşil çayırlarla kaplı, ekolojik bakımdan tundralara benzeyen bölge. Yüksek tundra.
561alpin çayırAğaç yetiştirme sınırının üstünde kalan, genellikle otsu bitkilerden oluşan, yazın yeşil kalan çayırlıklar.
562alt âlemCanlıların sınıflandırılmasında âlemden daha küçük gruplar topluluğu anlamında kullanılan bir terim. Subregnum.
563alt ana toplardamarVücudun alt veya art bölgesine ait toplardamarların birleşerek kalbin sağ kulakçığına açılan damar.
564alt cinsCanlıların sınıflandırılmasında cinsin altında yer alan bir kategori.
565alt dalCanlıların sınıflandırılmasında daldan (klâdus) daha küçük gruplar topluluğu için kullanılan bir terim. Yeni sınıflandırma sistemlerinde artık kullanılmayan, klâdus ile sınıf arasında bir kategori. Subkladus.
566alt deriOmurgalı hayvanlarda derinin epidermisinin altında bulunan, epidermisten bazal lamina ile ayrılmış bağ dokusundan yapılmış, kollagen tellerce zengin olan alt tabaka. Kutis, koryum, dermis.
567alt dudak1. Böceklerde, birleşmiş hâlde bulunan ikinci maksil parçası. Labyum 2. Gastropod kabuğunun ağzının iç kenarı. 3.İnsanda dudakların altta olanı.
568alt durumlu çiçek(Yun. hypo: altında gyne: dişi) Korolla, kaliks ve stamen halkalarının ovaryumun alt kısmında bulunduğu çiçek durumu. Hipogin çiçek.
569alt familyaCanlıların sınıflandırılmasında familyadan daha küçük gruplar topluluğu anlamında kullanılan bir terim. Subfamilya.
570alt filumCanlıların sınıflandırılmasında filumdan daha küçük gruplar topluluğu anlamında kullanılan bir terim. Subfilum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir