Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5701iğne solucanıİlkel solucanlar (Scolecida) dalının, yuvarlak solucanlar (Aschelminthes) sınıfının, iplik solucanları (Nematodes) takımından, insanların özellikle çocukların bağırsağının rektum bölgesinde asalak olarak yaşayan bir tür.
5702ihtimaliyetbk. olasılık
5703ihtiyozorlar(Yun. ikhthys: balık sauras: kertenkele) Sürüngenlerden (Reptilia), İkinci Jeoloji Devri’nde yaşamış ve soyu tükenmiş, balığa benzer vücutlu ve denizde yaşayan tipleri içine alan bir takım. En büyük cinsi 10 m kadar olan Ichthyosaurus'dur.
5704iki aksonlu(Yun. dis: iki axon: eksen) İki aksonu olan sinir hücresi. Diaksonik.
5705iki boynuzlu kuşGökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, boynuzlu gagalıgiller (Bucerotidae) familyasından, 120 cm kadar uzunlukta, kara ve çizgili tüylü, tepeliği sarı kırmızı renkte, Hindistan'da toplu hâlde ormanlarda yaşayan bir kuş türü.
5706iki çekirdekli(Yun. di: iki energos: iş) Aynı hücre içinde iki çekirdeğin olması. Binükleer, dienergid.
5707iki çenekliler(Yun. di: iki kotyledon: kadeh şeklinde boşluk) İki kotiledonu olan embriyo ve böyle bitkiler. Dikotiledon.
5708iki hörgüçlü deveÇift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, devegiller (Camelidae) familyasından, 3 m kadar uzunlukta, esmer sarı renkli, sırtında iki hörgücü olup besin deposu olarak kullanan, çöl hayatına iyi uyum sağlamış, su depo eden ve bunu yol boyunca kullanan, Asy
5709iki kanatlılar(Yun. dis: iki pteryx: kanat) Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (Insecta) sınıfının, kanatlılar (Pterygota) alt sınıfından, ince yapılı ve tıknaz vücutlu, ağız parçaları emici ya da delip emici tipte, art kanatları farklılaşarak uçma esnasında dengeyi
5710iki ön dişliler(Yun. dis: iki protos: birinci odon: diş) Memeliler (Mammalia) sınıfının, eterdiler (Pla-centalia) bölümünün, keseli memeliler (Marsupialia) takımından, hepsi otçul olan, alt çenede iki, üst çenede altı kesici dişleri bulunan, bazılarının soyu tükenmiş, y
5711iki solukluKuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, iki soluklugiller (Amphiumidae) familyasından, 90 cm kadar uzunlukta, mavi kara renkli, Kuzey Amerika'da yaşayan bir amfibyum türü.
5712iki soluklugiller(Yun. amphi: her iki pneuma: soluk) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, suda yaşayan ve yılan balığına benzeyen türleri olan bir familya.
5713iki yaşamlılar(Yun. amphi: her iki bios: hayat) Omurgalılar (Vertebrata) dalının, kurbağa ve semenderleri içine alan, balıklarla sürüngenler arasında birçok karakterlere sahip, soğukkanlı, larva evresinde metamorfoz geçiren, larvaları solungaçla, erginleri akciğerlerle
5714iki yönlü kertenkelePullu sürüngenler (Squamata) takımının iki yönlü kertenkelegiller (Amphisbaenidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta bir tür.
5715iki yönlü kertenkelegillerSürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, gözleri ve kulakları saklı, kuyrukları küt, ayakları olmayan ve solucana benzeyen, sıcak tropik memleketlerde toprak altında yaşayan türle
5716ikinci tüketiciBesin zincirinde bitkileri yiyen canlılarla beslenen hayvanlar.
5717ikincil ağızlılarÇok hücrelilerden (Metazoa), sölomlular (Coelomata) alt bölümünden, gelişmeleri sırasında embriyoda meydana gelen ilk ağız (blastopor) ergin hayvanın anüsünü oluşturan, ağız ventralde ön uca yakın bir yerden ikincil olarak meydana gelen, ya da ilk ağız tü
5718ikincil boğumKromozom üzerinde bulunan ve metafazda iğe bağlanmayan, sentromerin dışında boyanmayan bölge. Sekonder boğum.
5719ikincil duvarGenellikle ölü hücrelerde görülen, selüloz ya da selülozun değişik bileşiklerinden meydana gelen, homojen olmayan şekilde kalınlaşan yapı. Sekonder duvar.
5720ikincil duygu hücresiAldığı uyartıyı kendisini saran sinir hücresi uzantıları ile ileten duygu hücresi tipi.
5721ikincil eşey karakterleriErkeklerde androjen hormonları etkisinde gelişen sakal, bıyık gibi, dişilerde, östrojen hormonları etkisinde gelişen memeler gibi, eşey organlarının dışında gelişen özel eşey karakterleri. Sekonder eşey karakterleri.
5722ikincil habercilerHücre yüzeyindeki reseptörlerin birincil habercilerle (hormon, nörotransmitter gibi) uyarılması sonucu hücre içinde teşekkül eden, miktarları artan ya da azalan ve hücrede belli bir cevabın verilmesini sağlayan halkasal adenozin monofosfat (cAMP), halkasa
5723ikincil ipek bezibk. Filippi bezi
5724ikincil kemikOlgunlaşmış, bol osteositli, matriksi inorganik madde bakımından zengin, halkasal sistemler gösteren, beyin, omurilik, akciğerler gibi organları koruyan ve hareketi sağlayan iskeletin yapısını oluşturan, vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan, olgun kemik
5725ikincil kutup küreciğiYumurta oluşması sırasında ikincil oositten ayrılarak meydana gelen küçük hücre.
5726ikincil odun borularıVasküler kambiyumun stelenin içine doğru oluşturduğu ikincil doku. Sekonder odun boruları, sekonder ksilem.
5727ikincil oosit(Yun. oon: yumurta kytos: boşluk) Dişi eşey hücresinin olgunlaşması sırasında, birinci mayoz geçirmiş ve ikinci mayozu geçirecek olan hücre. Bu hücre bölününce oluşan iki hücreden biri ikincil kutup hücresi olur. Sekonder oosit.
5728ikincil spermatosit(Yun. sperma: tohum kytos: boşluk) Erkek eşey hücrelerinin oluşumu sırasında birinci mayozu geçirmiş ve ikinci mayozu geçirecek olan hücre. Sekonder spermatosit.
5729ikincil yapıProteinin polipeptit zincirinin ya da nükleotit zincirinin iki boyutlu düzenlenişi. Sekonder yapı.
5730ikiye bölünmeHücrenin iki eşit oğul hücreye bölündüğü, her ikisinin de kromozom takımına aynen sahip olduğu, prokaryot organizmalardaki esas bölünme şekli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir